Anda di halaman 1dari 4

.

1. TUJUAN

Tujuan mengemukakan kertas kerja ini adalah untuk memohon peruntukan membeli
barangan keperluan mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) dan Reka
Bentuk dan Teknologi (RBT).

2. RASIONAL

Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) adalah untuk melahirkan insan yang berdikari,
kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam
keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian. Manakala Reka
bentuk dan Teknologi memberikan pendedahan awal tentang kemahiran asas dalam
bidang Teknikal, Teknologi Pertanian, Sains Rumah Tangga dan elemen merentas
kurikulum seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), Kreativiti dan Inovasi
serta Asas Keusahawanan

3. Objektif

(i) Pelajar menguasai proses mereka bentuk untuk menghasilkan produk


(ii) Meningkatkan kemahiran pelajar untuk mendapatkan input atau maklumat
secara efektif dan berkesan.
(iii) Menarik minat pelajar untuk mempelajari khb dan rbt dengan lebih mudah.
(iv) Berkemahiran memilih bahan, alatan, mesin dan perisian serta
menggunakannya dengan teknik yang betul dan beretika
(v) Berkemahiran menjana idea untuk menyelesaikan masalah.

4. Sasaran

Pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3

5. Sumber Kos

Peruntukan Panitia 2017


6. BAHAN DIPERLUKAN

SENARAI KEPERLUAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1

BIL PERKARA KUANTITI HARGA JUMLAH


DIPERLUKAN SEUNIT
1 SET FERTIGASI : 1 SET RM400.00 RM400.00
Baja fertigasi 5L
Medium cocopeat (sabut)
Polibeg besar 15x18
Paip poli 16mm
Elbow 16mm
Tee 16mm
Tiub mikro 13mm
Pam air mini 2000 LPH (38w)
Digital timer
Plastik silver cover lantai
Tray semaian
Medium semaian (peatmossa)
Benih cili padi bara
2 EC METER 1pc RM100.00 RM100.00
(alat menguji kepekatan baja
fertigasi
3 ALAT MEMBINA MODUL
FERTIGASI RM50.00
Straw (ada spring) RM50.00 RM300.00
Gelas kertas RM50.00
Mounting board RM50.00
Hot glu gun RM100.00
Glu gun
3 ALAT JAHITAN
Benang (pelbagai warna) RM200.00 RM300.00
Jarum tangan
Jarum mesin
Renda
Butang
Kain
4 KERTAS A4 10 RIM RM10.90 RM109.00

JUMLAH RM1209.00
SENARAI KEPERLUAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 2

BIL PERKARA KUANTITI HARGA JUMLAH


DIPERLUKAN SEUNIT
1 AMALI MEMASAK RM50.00 RM350.00
Setiap kelas (7 kelas)
2 APRON 40 HELAI RM10.00 RM400.00
3 REFIL GAS 2 TONG RM33.00 RM66.00
4 PASU 20PCS RM10.00 RM200.00
5 TANAH 10 karung RM5.00 RM50.00

JUMLAH RM1066.00

SENARAI KEPERLUAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 3

BIL PERKARA KUANTITI HARGA JUMLAH


DIPERLUKAN SEUNIT
1 KERTAS A4 10 RIM RM10.90 RM109.00

JUMLAH RM109.00

PENGURUSAN PANITIA

BIL PERKARA KUANTITI HARGA JUMLAH


DIPERLUKAN SEUNIT
1 MARKER PEN 34PCS RM1.80 RM61.20

JUMLAH RM61.20

7. PENUTUP

Mata pelajaran KHB dan RBT ini memberi tumpuan terhadap pembelajaran secara
amali. Penggabungjalinan antara teori dan amali, aktiviti dalam dan luar bilik darjah,
kesepaduan pelbagai disiplin ilmu dititikberatkan. Elemen Kreativiti dan Inovasi menjadi
satu perkara yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran yang mana daya
imaginasi dan kreativiti murid perlu dijana dan diperkembangkan. Semoga dengan
adanya bahan-bahan ini proses pdp dan amali dapat berjalan lancar dan dapat
melahirkan murid yang kreatif dan inovatif pada masa akan datang.

Disediakan oleh

.
(NURJARINAH BINTI TAHIR)
Ketua Panitia KHB
SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN APAS (JASS)
PETI SURAT 61276, 91022 TAWAU
SABAH

KERTAS KERJA

PEMBELIAN BARANGAN KEPERLUAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP


BERSEPADU (KHB) DAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

TEMPAT:

BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP BESEPADU


SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN APAS (JASS)
PETI SURAT 61276, 91022 TAWAU
SABAH

TAHUN

2017