Anda di halaman 1dari 7

GERAKAN PRAMUKA

KWARTIR RANTING KARANGBAHAGIA


Sekretariat :Jl. Raya KarangBahagia, UPTD PendidikanKec.Karang Bahagia
KodePos17530 email : kwarrankarangbahagia@yahoo.co.id
Telp. 085692208748

SURAT TUGAS
Nomor :013 /09.16.10-A

Pertimbangan : a.Dalam rangka Kegiatan Gladian Pemimpin Satuan (DIANPINSAT).Tahun


2017.perlu dikeluarkannya Surat Tugas untuk mengikuti dan melaksanakan
kegiatan tersebut.
: 1. Berdasarkan surat dari Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten
Bekasi No. 73/09.16 A Tanggal 26 MEI 2017

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama : Terlampir


Pangkalan: Terlampir

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Gladian Pemimpin Satuan ( DIANPINSAT ),


di Bumi Perkemahan Mandala kitri kabuupaten cianjur Pada :
Hari : Jumat Minggu/ 09 11 juni 2017
Waktu : Pukul .07.00 Wib s.d Selesai

Lain-lain : Dan agar dapat melaporkan hasil kegiatan tersebut, kepada Kwartir
Ranting Gerakan Pramuka Kec. Karangbahagia.

Dikeluarkan di Karangbahagia
Padatanggal, 02 juni 2017

Kwartir Ranting GerakanPramuka


KecamatanKarangbahagia
Ketua,

M. M U H I D I N, S.Pd.I
GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR RANTING KARANGBAHAGIA
Sekretariat :Jl. Raya KarangBahagia, UPTD PendidikanKec.Karang Bahagia
KodePos17530 email : kwarrankarangbahagia@yahoo.co.id
Telp. 085692208748

Lampiran
Surat Tugas : Melaksanakan Kegiatan Gladian Pemimpin Satuan ( DIANPINSAT )
Nomor : 013 /09.16.10-A

DAFTAR NAMA PESERTA


GLADIAN PEMIMPIN SATUAN ( DIANPINSAT )
TAHUN 2017
Nama kwarrtir ranting : ........................................................
Nama Pangkalan : ........................................................
Nomor Gudep :........................................................
Alamat :........................................................

TEMPAT/ TGGL
NO NAMA LENGKAP TINGKAT SKU
LAHIR
1
2
3
4
5
6
7
8

Formulir Terlampir
Dikeluarkan di Karangbahagia
Padatanggal, 02 MEI 2017

Kwartir Ranting GerakanPramuka


KecamatanKarangbahagia
Ketua,

M. M U H I D I N, S.Pd.I
GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR RANTING KARANGBAHAGIA
Sekretariat :Jl. Raya KarangBahagia, UPTD PendidikanKec.Karang Bahagia
KodePos17530 email : kwarrankarangbahagia@yahoo.co.id
Telp. 085692208748

SURAT TUGAS
Nomor :011 /09.16.10-A

Pertimbangan : a.DalamrangkaKegiatanPestadan Bazar Siaga.Tahun 2015.


perludikeluarkannyaSuratTugasuntukmengikutidan
melaksanakankegiatantersebut.
: 1. BerdasarkansuratdariKwartirCabangGerakanPramukaKabupatenBekasi No.
94/09.16 - ATanggal 03 November 2015

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama : Terlampir


Pangkalan : Terlampir

Untuk : MelaksanakanKegiatan Pesta dan Bazar Siaga., di Plaza Pemda


Kabupaten Bekasi. Pada :
Hari : Sabtu/ 14 Nopember 2015
Waktu : Pukul .08.00 Wibs.dSelesai

Lain-lain : Dan agar dapatmelaporkanhasilkegiatantersebut, kepadaKwartir


Ranting GerakanPramukaKec. Karangbahagia.

Dikeluarkan di Karangbahagia
Padatanggal, 09 Nopember 2015

Kwartir Ranting GerakanPramuka


KecamatanKarangbahagia
GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR RANTING KARANGBAHAGIA
Sekretariat :Jl. Raya KarangBahagia, UPTD PendidikanKec.Karang Bahagia
KodePos17530 email : kwarrankarangbahagia@yahoo.co.id
Telp. 085692208748
Ketua,

M. M U H I D I N, S.Pd.I

Lampiran
Surat Tugas : KegiatanPestadan Bazar Siaga
Nomor : 012 /09.16.10-A

DAFTAR NAMA PESERTA


KEGIATAN PESTA DAN BAZAR SIAGA
TAHUN 2015

Nama kwarrtir ranting : ........................................................


Nama Pangkalan : ........................................................
Nomor Gudep :........................................................
Alamat :........................................................

TEMPAT/ TGGL
NO NAMA LENGKAP TINGKAT SKU
LAHIR
1
2
GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR RANTING KARANGBAHAGIA
Sekretariat :Jl. Raya KarangBahagia, UPTD PendidikanKec.Karang Bahagia
KodePos17530 email : kwarrankarangbahagia@yahoo.co.id
Telp. 085692208748

3
4
5
6
7
8

Formulir Terlampir
Dikeluarkan di Karangbahagia
Padatanggal, 09 Nopember 2015

Kwartir Ranting GerakanPramuka


KecamatanKarangbahagia
Ketua,

M. M U H I D I N, S.Pd.I

SURAT TUGAS
Nomor :013 /09.16.10-A

Pertimbangan : a.DalamrangkaKegiatanKursus Mahir Tingkat Dasar ( KMD )Tahun 2015.


perludikeluarkannyaSuratTugasuntukmengikutidan
melaksanakankegiatantersebut.
: 1. BerdasarkansuratdariKwartirCabangGerakanPramukaKabupatenBekasi No.
92/09.16 - ATanggal23 Oktober 2015

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama : Terlampir


GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR RANTING KARANGBAHAGIA
Sekretariat :Jl. Raya KarangBahagia, UPTD PendidikanKec.Karang Bahagia
KodePos17530 email : kwarrankarangbahagia@yahoo.co.id
Telp. 085692208748
Utusan: Terlampir

Untuk : MelaksanakanKursus Mahir Tingkat Dasar ( KMD ), di Bumi


Perkemahan Karang Kitri Desa Karang Mulya Kecamatan Bojong
Mangu Kabupaten Bekasi. Pada :
Hari : .................................................
Waktu : Pukul .07.00 Wibs.dSelesai
Pakaian : SeragamPramukaLengkap

Lain-lain : Dan agar dapatmelaporkanhasilkegiatantersebut, kepadaKwartir


Ranting GerakanPramukaKec. Karangbahagia.

Dikeluarkan di Karangbahagia
Padatanggal, 09 Nopember 2015

Kwartir Ranting GerakanPramuka


KecamatanKarangbahagia
Ketua,

M. M U H I D I N, S.Pd.I

Lampiran
Surat Tugas : Kursus Mahir Tingkat Dasar ( KMD )
Nomor : 013 /09.16.10-A

DAFTAR NAMA PESERTA


KURSUS MAHIR TINGKAT DASAR ( KMD )
TAHUN 2015
GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR RANTING KARANGBAHAGIA
Sekretariat :Jl. Raya KarangBahagia, UPTD PendidikanKec.Karang Bahagia
KodePos17530 email : kwarrankarangbahagia@yahoo.co.id
Telp. 085692208748

Utusan Kwarran : Karangbahagia

TEMPAT/ TGGL
NO NAMA LENGKAP TEMPAT TUGAS
LAHIR
1.
2.

Formulir Terlampir
Dikeluarkan di Karangbahagia
Padatanggal, 09 Nopember 2015

Kwartir Ranting GerakanPramuka


KecamatanKarangbahagia
Ketua,

M. M U H I D I N, S.Pd.I