Anda di halaman 1dari 15

JADWAL KEGIATA

PUSKE

Jan Feb Mar


NO Nama Desa Penanggung Jawab Sekolah
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

1 DESA PRENDUAN M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

1 Prenduan I Nurul Afni Mi Al-Amien


2 Mi Darul Ulum
3 Mi Islamiyah Al-Muqri
4 SDN Prenduan I
5 Prenduan II Musallimatul I. Mi Al-Hasanat
6 Mi Al-Imran
7 Mi Al-Manar
8 Mi Nurul Anwar
9 SDN Prenduan II
10 SDN Prenduan III
11 Prenduan III Nur Aisyah Mi An-Nidhamiyah
12 Mi Nurul Ma'mur
13 SDI Mambaul Ihsan
2 DESA PRAGAAN LAOK M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

14 Pragaan Laok I Feni Ratnawati Mi Afifiyah


15 SDN Pragaan Laok I
16 SDN Pragaan Laok III
17 SDN Pragaan Laok IV
18 SDU Ad-Dzikir
Pragaan Laok II Erlina Istik Laliya - - - - - - - - - - -
3 DESA PRAGAAN DAYA M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

19 Pragaan Daya I Hj. Marwati Mi Al-Karimiyah


20 Mi Islamiyah IV
21 Mi Nurul Jadid
22 Mi Nurur Rahmah
23 Pragaan Daya II Hermin Yuni W. Mi Da'watul Islamiyah
24 Mi Hidayatul Ulum
25 Mi Hidayatut Tholibin
26 Mi Miftahul Falah
27 Mi Nurul Hidayah
28 Mi Nurul Karomah
Jan Feb Mar
NO Nama Desa Penanggung Jawab Sekolah
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

29 Mi Raudlatur Rahmah
30 Mi Tarbiyatul Islamiyah
31 SDI Al-Furqon
4 DESA JADDUNG M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

32 Poniti Mi Al-Ihsan I.b


33 Mi Al-Ihsan I.a
34 Mi Ar-Rahmah
35 Mi Mathlabul Ulum
Jan Feb Mar
NO Nama Desa Penanggung Jawab Sekolah
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

5 DESA PAKAMBAN LAOK M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

36 Wakhidatul M. Mi Tahfiah Al-Imran


37 SDN Pakamban Laok
6 DESA PAKAMBAN DAYA M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

38 Siti Aisyah Mi Al-Ihsan III.a


39 Mi Al-Ihsan III.b
40 Mi Bustanul Ulum
41 Mi Nurul Asrar
42 Mi Nurul Jali
43 SDN Pakamban Daya
7 DESA SENTOL LAOK M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

44 Sundari SDN Sentol Laok


8 DESA SENTOL DAYA M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

45 Nur Halimah Mi Al-Ibrohimiy


46 Mi Al-Ihsan V.a
47 Mi Al-Ihsan V.b
48 Mi Nurul Hidayah
9 DESA LARANGAN PERENG M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

49 Diana Ningsih Mi Al-Ihsan II.a


50 Mi Mambaul Ihsan
51 Mi Miftahul Huda
52 Mi Miftahul Ulum
53 SDN Larangan Perreng II
10 DESA ROMBASAN M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

54 Dwi Astutik A. Mi Al-Ghazali


55 SDN Rombasan
11 DESA SENDANG M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

56 Enni Halima Mi Al-Huda


12 DESA KADUARA TIMUR M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

57 Sri Indah S. SDI Mabdahul Falah


58 SDN Kaduara Timur
13 DESA AENG PANAS M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

59 Laili Rahmatin Mi Al-Islamiyah


60 Mi An-Najah Al-Lailiyah
Jan Feb Mar
NO Nama Desa Penanggung Jawab Sekolah
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

61 Mi An-Nusyur
62 Mi An-Nusyur II
63 Mi Hadirur Rohman
64 Mi Miftahul Ulum
65 SDN Aeng Panas I
Jan Feb Mar
NO Nama Desa Penanggung Jawab Sekolah
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

14 DESA KARDULUK M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2

66 Karduluk I Ida Astutik Mi An-Najah I


67 Mi Nurul Jadid
68 Mi Nurul Ulum
69 SDN Karduluk II
70 Karduluk II Asriatin Mi Al-Huda
71 Mi An-Najah II
72 Mi Miftahul Ulum
73 SDN Karduluk I
74 SDN Karduluk IV
TAN TAHUNAN KAMPANYE MR DI SEKOLAH
KESMAS PRAGAAN TAHUN 2017

Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt


M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4


M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt

M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt

M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4


M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4


M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4


M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt

M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4


Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt

M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4


Nov Des
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

- - - - - - - -
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
Nov Des

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
Nov Des

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
Nov Des

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
Nov Des

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4