Anda di halaman 1dari 1

Doa Nabi Khidir a.s dan Nabi Ilyas a.

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selawat dan salam


buat Rasulullah s.a.w.
Ertinya:
Dengan nama Allah, sesuatu itu menurut apa yang dikehendaki
oleh Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah.
Sesuatu itu menurut apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang
boleh menolak kejahatan kecuali Allah. Sesuatu itu menurut apa yang
dikehendaki oleh Allah, setiap nikmat itu adalah dari Allah. Sesuatu itu
menurut apa yang dikehendaki oleh Allah dan tidak ada daya dan
kekuatan kecuali bagi Allah.
Ibnu Abbas berkata: sesiapa yang membaca doa di atas ketika pagi dan
petang sebanyak 3 kali maka Allah memberikan keselamatan kepadanya
dari tenggelam, kebakaran, kecurian, syaitan, pemerintah yang zalim,
ular dan kala jengking (binatang bisa dan buas). Dari kitab Tanwirul
Qulub, Syeikh Muhammad Amin Al-Kurdi.
Wallahu A'lam. Hanya semata-mata limpah kurnia dan rahmat
dari Allah Ta'ala.