Anda di halaman 1dari 16

FORM BUKTI KEHADIRAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JAB

DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas y
NO Pelaksana SPD Hari Tanggal
Nama
1. Nama Petugas Kabupaten
Herman Pratikto, S.Kep.Ns Rabu 5-Apr-17 drg. Hj. Nurul Hayati, M.Si
NIP; 19780624 199803 1 001 NIP: 19650919 199203 2 011

H. Suharto Hadi, SH

FORM BUKTI KEHADIRAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JAB


DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas y
NO Pelaksana SPD Hari Tanggal
Nama
1. Nama Petugas Kabupaten
Irham Fariansyah,Amd.Kep Rabu 5-Apr-17 drg. Hj. Nurul Hayati, M.Si
NIP; 19840615 201001 1 017 NIP: 19650919 199203 2 011
H. Suharto Hadi, SH

FORM BUKTI KEHADIRAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JAB


DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas y
NO Pelaksana SPD Hari Tanggal
Nama
1. Nama Petugas Puskesmas
Zahratul Laili Rabu 5-Apr-17 H. Suharto Hadi, SH
NIP; 19790301 200701 2 009
FORM BUKTI KEHADIRAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JAB
DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas y
NO Pelaksana SPD Hari Tanggal
Nama
1. Nama Petugas Puskesmas
Arliman Rabu 5-Apr-17 H. Suharto Hadi, SH
NIP; 19670718 198703 1 004
FORM BUKTI KEHADIRAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JAB
DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas y
NO Pelaksana SPD Hari Tanggal
Nama
1. Nama Petugas Puskesmas
Fadiyah, Amd.Kep Rabu 5-Apr-17 H. Suharto Hadi, SH
NIP; 19791116 200801 2 001

FORM BUKTI KEHADIRAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JAB


DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas y
NO Pelaksana SPD Hari Tanggal
Nama
1. Nama Petugas Puskesmas
Hasan Basri Rabu 5-Apr-17 H. Suharto Hadi, SH
NIP; 19790110 200701 1 016

FORM BUKTI KEHADIRAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JAB


DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas y
NO Pelaksana SPD Hari Tanggal
Nama
1. Nama Kader
Ernawati Rabu 5-Apr-17 H. Suharto Hadi, SH
FORM BUKTI KEHADIRAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JAB
DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas y
NO Pelaksana SPD Hari Tanggal
Nama
1. Nama Kader
Lilik Rabu 5-Apr-17 H. Suharto Hadi, SH
FORM BUKTI KEHADIRAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JAB
DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas y
NO Pelaksana SPD Hari Tanggal
Nama
1. Nama Kader
Ernawati Senin 3-Apr-17 H. Suharto Hadi, SH

FORM BUKTI KEHADIRAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JAB


DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas y
NO Pelaksana SPD Hari Tanggal
Nama
1. Nama Kader
Lilik Senin 3-Apr-17 H. Suharto Hadi, SH
RJALANAN DINAS JABATAN
(DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas yang mengesahkan


Jabatan Tanda Tangan

Kepala Puskesmas Kalianget

..........................

Kepala Desa Karang Anyar

.............................

RJALANAN DINAS JABATAN


(DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas yang mengesahkan


Jabatan Tanda Tangan

Kepala Puskesmas Kalianget


..........................

Kepala Desa Karang Anyar

.............................

RJALANAN DINAS JABATAN


(DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas yang mengesahkan


Jabatan Tanda Tangan

Kepala Desa Karang Anyar

.............................
RJALANAN DINAS JABATAN
(DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas yang mengesahkan


Jabatan Tanda Tangan

Kepala Desa Karang Anyar

.............................
RJALANAN DINAS JABATAN
(DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas yang mengesahkan


Jabatan Tanda Tangan

Kepala Desa Karang Anyar

.............................

RJALANAN DINAS JABATAN


(DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas yang mengesahkan


Jabatan Tanda Tangan

Kepala Desa Karang Anyar


.............................

RJALANAN DINAS JABATAN


(DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas yang mengesahkan


Jabatan Tanda Tangan

Kepala Desa Karang Anyar

.............................
RJALANAN DINAS JABATAN
(DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas yang mengesahkan


Jabatan Tanda Tangan

Kepala Desa Karang Anyar

.............................
RJALANAN DINAS JABATAN
(DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas yang mengesahkan


Jabatan Tanda Tangan

Kepala Desa Karang Anyar

.............................

RJALANAN DINAS JABATAN


(DELAPAN) JAM

Pejabat / petugas yang mengesahkan


Jabatan Tanda Tangan
Kepala Desa Karang Anyar

.............................