Anda di halaman 1dari 11

Dasar dan Hala Tuju Sekolah

2017 2019

SK SERI TANJONG
JBA0017

SK Seri Tanjong JBA0017 Page 1


RUMUSAN RANGKA KERJA PERANCANGAN STRATEGIK

Misi Visi Nilai

JANGKA MASA PANJANG (3 TAHUN) JANGKA MASA PENDEK (1 TAHUN)


Matlamat Objektif 1A Strategi 1A- Pelan Pelan
Strategik 1 1 Taktikal Operasi 1

Objektif 1B Operasi 1
Matlamat Strategi 1A- Pelan
Operasi 2
Strategik 2 2 Operasi 2
Operasi 3
Operasi 4
Matlamat Pelan
Strategik 3 Operasi 3

Matlamat Pelan
Strategik 4 Operasi 4

SK Seri Tanjong JBA0017 Page 2


VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

SK Seri Tanjong berusaha membangun potensi individu agar berkemampuan untuk


mencapai aspirasi murid yang mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir,
kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti
nasional. Potensi ini akan dibangunkan oleh SK Seri Tanjong melalui ilmu didik yang
menyeluruh dan bersepadu serta tinggi nilainya.

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk


Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

SK Seri Tanjong adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan melebihi institusi
lainyang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang dikenali.

NILAI
SK Seri Tanjong JBA0017 Page 3
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat

Kolaboratif Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang


melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu
dalam merancang, melaksana dan menyelesaikan sebarang
masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai


pendekatan dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga akan memastikan setiap perkara yang dilakukan


adalah elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga sekolah akan menghasilkan dan menggunakan


sesuatu yang baru dalam pendekatan pengajaran,
pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga sekolah menjadi sifat kejujuran dan ketulusan


sebagai amalan.

Hormat Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah atau


menerima kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN

SK Seri Tanjong JBA0017 Page 4


Sekolah Kebangsaan Seri Tanjong komited dan berjanji akan memberikan
perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan kami

MURID

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit


waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas
latihan diserahkan.

KEPADA GURU DAN KAKITANGAN

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh


1 hari selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan
kepada pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

KEPADA WARIS (Ibu bapa / penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan


diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam
tempoh 2 minggu selepas dilaksanakan.

MATLAMAT STRATEGIK

SK Seri Tanjong JBA0017 Page 5


1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua
murid

VISI
SEKOLAH
UNGGUL
PENJANA
GENERASI
TERBILANG
KRA1Penc KRA3
apaian Pencapaian
prestasi kemahiran
akademik insaniah
yang tinggi yang tinggi
oleh semua oleh semua
murid KRA2 murid
Pencapaian
prestasi
kokurikulum
yang tinggi
oleh semua
murid

Tiga (3) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF
Sekolah Kekal berada dalam band 1 pada tahun 2017

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

SK Seri Tanjong JBA0017 Page 6


1A Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
1.1 100 peratus murid memperolehi sekurang-kurangnya
pencapaian Band 3 dalam semua mata pelajaran dalam
Pentaksiran Berasaskan Sekolah pada tahun 2017.
1.2 5 peratus murid memperoleh Band 6 semua mata
pelajaran dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah pada
tahun 2017.

1B Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


1.3 95.45 peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2017.
1.4 9.09 peratus (2 calon) memperolehi 6A dalam peperiksaan
Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2017.
1.5 Sekolah mencapai 2.25 Gred Purata Sekolah dalam
peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun
2017.

2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.


2A Pencapaian markah kokurikulum murid
2.1 97.50 peratus murid memperolehi PNGK Kokurikulum
sekurang-kurangnya 7.0 pada tahun 2017. [CGPA;
Cumulative Grade Point Average atau Purata Nilai Gred
Kumulatif].

2B Pencapaian Sukan dan Permainan


2.2 1 pasukan sukan dan permainan mencapai sekurang-
kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah pada tahun
2017.
2.3 1 pasukan sukan dan permainan mencapai tempat
pertama di peringkat zon pada tahun 2017.

SK Seri Tanjong JBA0017 Page 7


2C Pencapaian KoAkademik
2.4 1 pasukan koakademik mencapai sekurang-kurangnya
tempat ketiga di peringkat daerah pada tahun 2017.
2.5 1 pasukan koakademik mencapai tempat pertama di
peringkat zon pada tahun 2017.

2D Pencapaian Unit Beruniform


2.6 1 pasukan unit pakaian seragam mencapai sekurang-
kurangnya tempat ketiga di peringkat Zon PS pada tahun
2017.

3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

3A Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


3.1 95.45 peratus murid memperlihatkan sikap dan perlakuan
positif pada tahun 2017.

3B Salah Laku Disiplin


3.2 0.45 peratus murid melakukan kes ringan pada tahun
2017.
3.3 0.45 peratus murid melakukan kes sederhana pada tahun
2017.
3.4 0.00 peratus murid melakukan kes berat pada tahun 2017.

3C Kehadiran Ke Sekolah
3.5 100 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 96.00 peratus
kehadiran setahun setiap murid pada tahun 2017. Kecuali
jika ada masalah teknikal seperti kemalangan atau sakit
kronik.

SK Seri Tanjong JBA0017 Page 8


3D Kemahiran Insaniah
3.6 95 peratus murid memperoleh skor 4.0 (lebih atau sama)
Kemahiran Insaniah pada tahun 2017.

SK Seri Tanjong JBA0017 Page 9


SK Seri Tanjong JBA0017 Page 10
SK Seri Tanjong JBA0017 Page 11

Anda mungkin juga menyukai