Anda di halaman 1dari 1

CPPK/SPI/UPTMK/E-RPI/02

B o r a n g Ad u an e - R P I k e J P N

BAHAGIAN A : MAKLUMAT PENGADU

Nama
Jawatan
Kod Sekolah
Nama Sekolah
Email
No Tel

BAHAGIAN B : MAKLUMAT ADUAN

[ ] Reset Password Sila nyatakan ID Pengguna


Sila nyatakan Nama
pengguna

BAHAGIAN C : UNTUK DI ISI OLEH PEGAWAI DI JPN

Status Aduan
[ ] Selesai Tarikh
[ ] Lain-lain Nama Pegawai :
[ ] Catatan