Anda di halaman 1dari 6

Autodesk Revit Architecture – Thiết kế hàng rào 1

THIẾT KẾ HÀNG RÀO MẮT CÁO


Bài này tôi giới thiệu cách tạo hàng rào lưới mắt cáo trong Revit Arch 2011, tùy theo
phiên bản các bạn sử dụng mà suy ra theo tên lệnh.
1. Ra lệnh vẽ tường: Home  Wall  Wall.

2. Tại thanh Properties, chọn kiểu tường là Curtain Wall.

3. Vẽ tường vào vị trí đặt hàng rào.

4. Nhấn trái chuột vào tường vừa tạo. Nhấn Edit Type.

Nguyễn Văn Thiệp


2 Autodesk Revit Architecture – Thiết hàng rào

5. Hộp thoại hiện ra. Nhấn Duplicate để tạo kiểu mới, tránh làm hỏng kiểu mặc định.

6. Cho các thông số sau như hộp thoại dưới đây:

Nguyễn Văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture – Thiết kế hàng rào 3

7. Nhấn OK, các chấn song ngang dọc được tạo ra như hình dưới.

8. Chúng ta có thể thay đổi số chấn song bằng cách:


• Nhấn trái chuột vào hàng rào.
• Cho số thanh ngang và thanh dọc như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp


4 Autodesk Revit Architecture – Thiết hàng rào

9. Cho góc nghiêng của các thanh:

10. Thay đổi biên dạng thanh: Để thay đổi thanh có biên dạng tùy ý, chúng ta phải tạo
biên dạng bằng lệnh tạo Family Profile. Tại ví dụ này, tôi tạo thanh thép đường kính
5mm có tên là day-5ly.
• Nhấn chọn toàn bộ các chấn song của hàng rào.
• Nhân Edit Type, hộp thoại hiện ra.

Nguyễn Văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture – Thiết kế hàng rào 5

• Nhấn chọn biên dạng đã đưa vào dự án tại dòng Profile.


• Nhấn OK, thanh có hình dạng như đã chọn.
• Chúng ta có thể thay đổi số thanh cho hàng rào dầy lại như hình dưới.

11. Bỏ tấm panel tại các ô:


• Nhấn chọn toàn bộ hàng rào. Dùng lệnh Filter để chọn tất cả các tấm panel.

Nguyễn Văn Thiệp


6 Autodesk Revit Architecture – Thiết hàng rào

• Nhấn chọn Empty, các ô bị làm trống, như vậy ta được hàng rào như ý muốn.

Hết.

Nguyễn Văn Thiệp