Anda di halaman 1dari 4

BAB V

KALENDER PENDIDIKAN

Kurikulum SDN 003 Loa Janan diselenggarakan dengan mengikuti kelender pendidikanpada setiap tahun
ajaran. Kelender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik
selama satu tahun ajaran. Kelender Pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, jumlah hari efektif
belajar, minggu efektif, dan hari libur.

A. Alokasi Waktu

Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran.
Sekolah/madrasah dapat mengalokasikan lamanya minggu efektif belajar sesuai dengan keadaan
dan kebutuhan.

Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam
pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal ditambah jumlah jam untuk kegiatan
pengembangan diri.

Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal
pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda
antarsemester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari
besar nasional, dan hari libur khusus.

Hari libur sekolah/madrasah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional


dan/atau Keputusan Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan. Kepala
Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan
hari libur khusus.

Sekolah/madrasah atau sekolah pada daerah tertentu yang memerlukan libur keagamaan lebih
panjang dapat mengatur hari libur keagamaan sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif
belajar dan waktu pembelajaran efektif. Bagi sekolah/madrasah yang memerlukan kegiatan khusus
dapat mengalokasikan waktu secara khusus tanpa mengurangi jumlah minggu efektif dan waktu
pembelajaran efektif.

Hari libur umum/nasional atau penetapan libur serentak untuk jenjang dan jenis pendidikan
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Permulaan tahun
pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap
satuan pendidikan.

B. Penetapan Kalender Pendidikan

1. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun
berikutnya.

2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Na- sional dan/atau
Keputusan Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan. Kepala
Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat
menetapkan hari libur khusus.

3. Pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota dapat menetapkan hari libur serempak untuk satuan-


satuan pendidikan.

4. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan
pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada do- kumen standar isi

KURIKULUM SDN 003 LOA JANAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 65


dengan memerhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.

5. Hari belajar efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan pembelajaran,
sesuai dengan ketentuan kurikulum.

6. Jumlah hari belajar efektif dalam 1 (satu) tahun pelajaran adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari,
sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

7. Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan dalam proses pembelajaran
sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas IIII
(dengan model pembelajaran tematik) adalah 2628 jam pelajaran, sedangkan untuk kelas IV
VI adalah 36 jam pelajaran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka a l o k a s i w a k t u d a n p e r k i r a a n h a r i e f e k t i f p a d a


kalender pendidikan SDN 003 Loa Janan dapat dilihat pada tabel 5.1, 5.2 dan 5.3 berikut ini.

Tabel 5.1: Alokasi Waktu Pada Kalender Pendidikan SDN 003 Loa Janan

No. Kegiatan Alokasi Waktu Keterangan

1. Minggu 3438 minggu Digunakan untuk kegiatan pem- belajaran efektf pada setap
efektf satuan pendidikan
belajar

2. Jeda tengah Maksimum 2 Satu minggu setap semester


semester minggu
3. Jeda antar Maksimum 2 Antara semester 1 dan 2 Digunakan untuk penyiapan ke- giatan dan
semester minggu administrasi akhir dan awal tahun pelajaran

4. Libur akhir Maksimum 3


tahun pel minggu
5. ajaran
Hari libur 24 minggu Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih lama dapat
keagamaan mengaturnya sendiri tanpa mengu rangi jumlah minggu efektf
belajar dan waktu pembelajaran efektf

6. Hari libur Maksimum 2 Disesuaikan dengan peraturan pemerintah


umum/na- minggu
sional

7. Hari libur Maksimum 1 Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-
khusus minggu masing
8. Kegiatan Maksimum 3 Digunakan untuk kegiatan yang di- programkan secara khusus oleh
khusus minggu sekolah/madrasah tanpa mengu- rangi jumlah minggu efektf
sekolah/ belajar dan waktu pembelajaran efektf
madrasah

KURIKULUM SDN 003 LOA JANAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 66


Tabel 5.2: Perkiraan Jumlah Hari Efektif Kegiatan Sekolah, Penyerahan Rapor dan Libur
Sekolah di SDN 003 Loa Janan Pada Tahun Pelajaran 2017/2018

Libur Sekolah
Hari
Penyerahan
No Semester Bulan Efektif Kegiatan
Rapor Hari
. Sekolah Semester Minggu Umum
Raya

1 I Juli 12 - - 02-Jan
Agustus 24 1 4 1 -
Sept. 24 4 2 -
Oktober 20 6 4 - -
Nov. 26 - 4 -
Des. 12 7 4 1 2
Jeda - 1 4 - - -
Jumlah 118 14 1 4 22 4 2
2 II Januari 26 - 4 1
Feb. 23 4 1
Maret 13 12 4 2
April 20 4 5 1
Mei 10 11 4 3
Juni 6 - 15 4 1 9
Jeda 1 - -
Jumlah 98 27 1 15 25 9 9

Tabel 5.3: Perkiraan kalender Akademik SDN 003 Loa Janan Tahun Pelajaran 2017/2018

No. Tanggal Kegiatan


1. 17 Juli 2017 Hari pertama masuk sekolah
2. 17 Agustus 2017 Upacara HUT RI
3. 1 September 2017 Idul Adha 1438 H
4. 21 September 2017 Tahun Baru Islam 1439 H
5. 2 7 Oktober 2017 Ujian Tengah Semester I
6. 1 Desember 2017 Maulid Nabi Muhammad SAW
7. 11 16 Desember 2017 Ujian Akhir Semester I
8. 23 Desember 2017 Pembagian Raport Semster I
9. 25 Desember 2017 Libur Hari Raya Natal
10. 26 Desember 2017 Libur Umum (Cut Bersama)
11. 27 30 Desember 2017 Libur Semester I
12. 1 Januari 2018 Libur Tahun Baru 2018
13. 16 Februari 2018 Libur Tahun Baru Imlek
14. 5 7 Maret 2018 Try Out US/USBN I
15. 12 16 dan 19 Maret 2018 Ujian Tengah Semester II
16. 17 Maret 2018 Libur Hari Raya Nyepi
17. 26 28 Maret 2018 Try Out US/USBN II
18. 30 Maret 2018 Libur wafat Isa Al Masih
19. 2 4 April 2018 Try Out US/USBN III
20. 14 April 2018 Libur Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
21. 30 April 2018 Ujian Sekolah Kelas 6
22. 1 Mei 2018 Libur Hari Buruh Nasional
23. 2 3 Mei 2018 Ujian Sekolah Kelas 6
24. 7 9 Mei 2018 USBN Kelas 6
25. 10 Mei 2018 Libur Kenaikan Isa Al Masih

KURIKULUM SDN 003 LOA JANAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 67


26. 14 16 Mei 2018 Libur Awal Puasa
27. 21 26 Mei 2018 Ujian Akhir Semester II
28. 1 Juni 2018 Libur Hari Lahir Pancasila
29. 9 Juni 2018 Pembagian Raaport Semester II
30. 11 13 Juni 2018 Libur Semester II
31. 14 Juni 2018 Libur Umum/Cut Bersama
32. 15 16 Juni 2018 Libur Hari Raya idul Fitri
33. 18 - 23 Juni 2018 Libur Umum/Cut Bersama
34. 25 Juni 7 Juli 2018 Libur Semester II

KURIKULUM SDN 003 LOA JANAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 68

Anda mungkin juga menyukai