Anda di halaman 1dari 15

1.

Rajah berikut menunjukkan sejenis alat pemadam api yang terdapat dalam bengkel
sekolah.

Berdasarkan alat pemadam api di atas, tuliskan label yang betul bagi jenis bahan
pemadam api di ruang yang disediakan. Satu jawapan diberi.

Jenis Bahan Pemadam Api Label


Air
Buih
Debu Kering ABC
Karbon Dioksida
(3 markah)

2. Padankan tamatan dengan warna teras yang betul dengan melabel L, N dan E pada
ruangan yang disediakan.
E
L

Warna Teras Tamatan

Biru

Coklat / perang

Kuning - hijau
3. Rajah berikut menunjukkan penyambung paip.

A B C

Padankan bahagian berlabel itu dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan

Tee sama

Soket Penjodoh

Siku 90 sama

(3 Markah)
4. Rajah berikut menunjukkan sebuah mesin jahit

Padankan bahagian berlabel itu dengan menulis A, B dan C pada petak yang
disediakan
Menaik dan menurunkan tiang penekan jahitan

Melaras saiz mata jahitan yang dikehendaki

Mengawal pergerakan benang apabila mesin bergerak

(3Markah)
5. Berikut adalah aspek-aspek yang perlu diambil kira ketika membuat perancangan
pembinaan untuk mereka cipta sebuah produk. Tuliskan 3 aspek tersebut.

a _______________________________________________________________________

b._______________________________________________________________________

c._______________________________________________________________________

(3 Markah)

6. Padankan komponen elektronik berikut dengan fungsinya.

A B C

Menghasilkan bunyi

Memerlukan sedikit arus untuk menghasilkan cahaya.

Mengawal nilai rintangan dalam litar

(3 markah)

7. Tandakan () bagi penyataan yang betul tentang paksi lukisan isometrik dan (X)
bagi yang salah di petak yang disediakan.
8. Nyatakan kegunaankainkain di bawah

Jenis kain Kegunaan

(a) Kain Pengelap

(b) Kain Maslin

(c) Kain Pencuci

9. Tandakan ( ) pada pernyataan yang benar dan ( X ) pada pernyataan yang salah
berkaitan dengan tanaman hiasan.

(a) Nisbah campuran isipadu medium memasu ialah 7:3:2

(b) Tanaman hiasan yang baru di ubah perlu diletakkan ditempat yang panas
dan hujan lebat bagi mempercepatkan proses pertumbuhan akar.

(c)Akar yang banyak di dalam pasuakan menyebabkan pokok itu bertambah


subur dan sihat

(3 Markah)

10. Berdasarkan jadual 1 di bawah, padankanfaktorutamarekabentukdenganpadanan yang


sesuai

Ketahanan Mengambil kira kos bahan, kos overhed dan kos upah

Kos produk Mestilahmenarikdansesuaidenganfungsidankegunaannya

Kemasan Dapat meyakinkan pengguna untuk menggunakan


produk

( 3markah)
11.

Rajah 2

Berdasarkan Rajah 2 diatas, nyatakanfungsi kaki C, B danE.

C: ____________________________________________________________________

B: _____________________________________________________________________

E: ____________________________________________________________________

12. Huraikan langkah-langkah untuk membalik-balikkan timbunankompos


(i) _______________________________________________________
(ii) _______________________________________________________
(iii) _______________________________________________________

(3 markah)

13. Isikan tempat kosong di bawah dengan langkah kerja yang betul sebelum memulakan
aktiviti menanam sayur.
14.

Kerja-kerja yang perlu dilaksanakan sebelum


memulakan aktiviti menanam sayur.

(a) Mengenalpastitapak
(b) Menguji pH tanah
(c) Membersihtapak
(d) Menggemburtanah
(e) _____________________
(f) _____________________
(g) _____________________

( 3markah)
15. Maklumat berikut adalah pekerjaan atau aktiviti yang dijalankan oleh usahawan

Pengedar produk kecantikan Chanteq


Menyediakan tempat memperbaharui insurans kenderaan
Menangkapikan di laut dalam

Padankan pekerjaan di atas dengan bidang kegiatan yang betul

Bidangkegiatanusahawan Pekerjaan
Ekstraktif
Perkhidmatan
Agihan

16. Rajah 4 menunjukkan bahagian pada perniagaan antarabangsa. Penuhkan ruang yang
disediakan di bawah ini.
Perniagaan Antarabangsa

A B C
Rajah 4
A : ..................................................................................................................................
B : ...................................................................................................................................
C : ...................................................................................................................................

[3 markah]

17. Haiwan kesayangan yang dilatih akan diberi ganjaran oleh pemiliknya. Tandakan (/)
pada bentuk ganjaran yang biasanya diberikan kepada haiwan kesayangan dan (X)
pada bukan ganjaran yang diberikan kepada haiwan kesayangan.

Makanan

Pujian

Belaian
(3 markah)
18. Yang berikut adalah pernyataan tentang kualiti air kolam bagi penternakan ikan air
tawar. Tandakan (/) pada pernyataan yang betul dan (x) pada pernyataan yang tidak
betul.

Tahan lasak daripada perubahan alam sekitar

Nilai pHnya antara 4.2 6.8


Suhu air antara 26 C hingga 32C

(3 markah)
19. Berikut adalah logo agensi yang terlibat membantu usahawan dalam perniagaan.
Tandakan (/) agensi yang membantu usahawan dalam menjalankan penyelidikan
berkaitan pertanian dan tandakan (x) bagi yang bukan.

(3 Markah)

20. Susun kaedah merawat arnab yang mengalami luka kecil mengikut urutan yang betul.
Satu jawapan telah diberikan.

Bersihkan bahagian luka dengan sabun antiseptic

Sapukan larutan saline pada bahagian luka yang telah


dibersihkan untuk mengelakkan jangkitan

Gosok dan belai kucing untuk menenangkannya

Sapukan bahagian luka dengan air suam 2


(3 markah)
21. Pemilihan jenis-jenis ikan air tawar biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Tandakan (/) pada faktor pemilihan jenis ikan dan tandakan (X) pada bukan faktor
pemilihan jenis ikan.

Mempunyai pasaran yang baik

Mempunyai pasaran yang baik

Tahan lasak daripada perubahan alam sekitar


(3 markah)
Bahagian B

21. Rajah berikut menunjukkan lukisan skematik dan lukisan bergambar.

a. Nyatakan langkah menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar mengikut


urutan.

i. Langkah 1
_______________________________________________________________

ii. Langkah 2
_______________________________________________________________

iii. Langkah 3
_______________________________________________________________

iv. Langkah 4
_______________________________________________________________

(5 markah)

b. Senaraikan tiga komponen elektronik yang ada di dalam lukisan skematik tersebut.
i. ____________________________________

ii. ____________________________________

iii. ____________________________________
( 3markah)

c. Berikan fungsi dua daripada komponen elektronik yang dinyatakan di (b).


i. _______________________________________________________________

ii. _______________________________________________________________

(2 markah)
22. Anda menerima seekor hamster sebagai hadiah hari jadi dari kawan untuk dijadikan
haiwan kesayangan.

(a) Senaraikan tiga keperluan asas perumahan bagi haiwan kesayangan itu

(i) ________________________________________________________

(ii) ________________________________________________________

(i) ________________________________________________________

(b)Berdasarkan jawapan anda di (a) lakar dan labelkan reka bentuk perumahan bagi

haiwan kesayangan itu


(c). Senaraikan tiga aktiviti penjagaan haiwan kesayangan itu

(i) _________________________________________________

(ii) _________________________________________________

(iii) _________________________________________________
23. Rajah berikut menunjukkkan contoh tanaman hiasan yang memerlukan pemasuan
semula.

Berdasarkan rajah itu,

a. Nyatakan dua ciri tanaman hiasan yang memerlukan pemasuan semula.


i. ___________________________________________________

ii. ___________________________________________________

(2 markah)

b. Huraikan enam langkah untuk menyediakan medium memasu itu.


i. Langkah 1

_____________________________________________________

_____________________________________________________

ii. Langkah 2

_____________________________________________________

_____________________________________________________

iii. Langkah 3

_____________________________________________________

_____________________________________________________
iv. Langkah 4

_____________________________________________________

_____________________________________________________

v. Langkah 5

_____________________________________________________

_____________________________________________________

vi. Langkah 6

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(6 markah)

c. Berikan dua alatan atau bahan yang digunakan semasa kerja-kerja menyediakan
medium memasu

i. ___________________________________

ii. ___________________________________
(2 markah)
24. Rajah 3 berikut menunjukkan salah satu cara membuat kemasan tona kayu, syelek dan
lekar.

Syelek

Rajah
Berdasarkan Rajah di atas,
(a) Enam langkah membuat kemasan.
(i)

..
(ii)


(iii)


(iv)


(v)


(vi)

.

(6 markah)
(b) Empat alatan yang diperlukan untuk membuat kemasan.
(i) .
(ii) .
(iii) .
(iv) .

(4 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai