Anda di halaman 1dari 72

RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

Commented [IKRM1]: Letak la gmbr team tganu.

BUKU PERATURAN
PERMAINAN RAGBI
BAWAH 12 TAHUN
MSSM
-0-
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

ISI KANDUNGAN
PENDAHULUAN 2

JAWATANKUASA BUKU PERATURAN 3

SEBELUM PERMAINAN 4
Peraturan 1 : Padang Permainan 5
Peraturan 2 : Bola 9
Peraturan 3 : Bilangan Pemain-Pasukan 11
Peraturan 4 : Pakaian Pemain 14
Peraturan 5 : Masa 16
Peraturan 6 : Pegawai Permainan 20

SEMASA PERMAINAN

CARA MEMAINKAN PERMAINAN 27


Peraturan 7 : Cara Bermain 28
Peraturan 8 : Advantage 28
Peraturan 9 : Cara Mendapat Skor 30
Peraturan 10 : Kesalahan 31
Peraturan 11 : Off Side 33
Peraturan 12 : Knock On 36

DALAM PERMAINAN 39
Peraturan 13 : PERMULAAN PERMAINAN 40
Peraturan 14 : DROP OUT 43
Peraturan 15 : SENTUHAN 46
Peraturan 16 : MARK 50

MENYAMBUNG PERMAINAN 51
Peraturan 17 : LINE OUT 52
Peraturan 18 : SCRUM 58
Peraturan 19 : TENDANGAN/PENALTI/
FREE KICK 62

KAWASAN GOL
Peraturan 20 : KAWASAN GOL 69

-1-
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PENDAHULUAN

Objektif permainan ialah 2 pasukan seramai 7 orang sepasukan dapat bermain dalam suasana
fair play berdasarkan peraturan dan semangat kesukanan dengan cara membawa,
menghantar, menendang dan meletakkan bola dalam kawasan try untuk mendapat sebanyak
mata yang mungkin. Pasukan yang mendapat mata paling besar akan memenangi perlawanan
ini.

Buku peraturan permainan Ragbi Bawah 12 Tahun ini adalah lengkap dan mengandungi
segala perkara yang diperlukan untuk membolehkan permainan ini dimainkan secara betul dan
adil.

Jika terdapat sebarang kemusykilan tentang peraturan dalam situasi permainan, maka
Peraturan Permainan Ragbi IRB Tujuh Sepasukan akan dirujuk dengan mengambil kira
sentuhan adalah tackle dan pasukan akan kehilangan posesi sekiranya tiada bantuan dari
rakan.

Adalah menjadi tugas pengadil untuk mengaplikasi Peraturan Permainan yang paling adil
dalam setiap permainan kecuali apabila peraturan percubaan dikuatkuasakan oleh
Jawatankuasa Peraturan Ragbi Bawah 12 Tahun MSSM.

Adalah menjadi tanggungjawab MSSM untuk memastikan setiap permainan dalam semua
peringkat dijalankan mengikut nilai displin yang tinggi dan semangat
kesukanan.Tanggungjawab ini tidak hanya dipikul oleh pegawai permainan tetapi juga
pengurus, jurulatih, penganjur dan individu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung
dengan permainan ini.

-2-
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

JK BUKU PERATURAN

(a) JK buku peraturan terdiri dari tidak lebih 5 ahli akan dilantik setiap tahun.

(b) JK akan terdiri dari individu terbabit:


i) Penyelaras Ragbi MSSM
ii) Pengerusi Teknik Ragbi MSSM
iii) Setiausaha JK Pengerusi Teknik dan Pembangunan
iv) Koordinator Pengadil Ragbi Bawah 12 Tahun
v) Pengadil Ragbi Bawah 12 Tahun yang Aktif

(c) Sebarang pertukaran peraturan dalam permainan ragbi MSSM B-12 mestilah dengan
persetujuan JK Buku peraturan setelah perbincangan dibuat.

(d) Tugas JK Buku Peraturan ialah seperti berikut:


i) Menimbangkan dan melaporkan apa jua cadangan yang dihantar secara
rasmi oleh MSS Negeri melalui PT MSS Negeri untuk pengubahsuaian
kepada Peraturan Bawah 12 Tahun.
ii) Mencadangkan sebarang perubahan kepada peraturan dan menentukan
tarikh perubahan tersebut berkuat kuasa.
iii) Mengenal pasti sebarang peraturan yang perlu diubah dari semasa ke
semasa dan dikemukakan kepada MSS Negeri untuk dipertimbangkan.

-3-
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

SEBELUM PERMAINAN
Peraturan 1 : Padang Permainan
Peraturan 2 : Bola
Peraturan 3 : Bilangan Pemain-Pasukan
Peraturan 4 : Pakaian Pemain
Peraturan 5 : Masa
Peraturan 6 : Pegawai Permainan

-4-
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 1: PADANG PERMAINAN

-5-
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

DEFINISI

(a) Padang permainan ialah keseluruhan kawasan yang ditunjukkan dalam pelan di atas.

(b) Kawasan Padang permainan ialah kawasan antara garisan gol dan garisan touch.

Garisan ini bukanlah sebahagian daripada padang permainan. Jika pemain memijak

garisan touch dia terkeluar dari kawasan permainan.

(c) Kawasan permainan ialah Padang Permainan dan dalam kawasan gol. Garisan

Touch, Garisan Touch Kawasan Gol dan Garisan Bola Mati bukan kawasan permainan.

(d) Kasawan Gol ialah kawasan antara garisan gol dan garisan bola mati dan antara

garisan touch kawasan gol, terdapat satu kotak khas di dalam kawasan gol untuk

Super Try.

(e) Kawasan 15 ialah kawasan antara garisan gol dan garisan 15 meter, termasuk

garisan 15 meter tetapi tidak termasuk garisan gol.

1.1 PERMUKAAN PADANG PERMAINAN

(a) Permukaan padang pada setiap masa mestilah selamat untuk dimainkan permainan ini.
(b) Jenis permukaan mestilah rumput tetapi boleh juga dimainkan di atas pasir, tanah liat, rumput
tiruan dan kayu asalkan permukaan itu lembut dan tidak mendatangkan bahaya kepada
pemain.
(c) Bagaimanapun perlawanan yang hendak diadakan di atas permukaan selain dari rumput
perlulah mendapat kebenaran bertulis daripada Penyelaras Ragbi MSSM.

-6-
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

1.2 UKURAN PADANG PERMAINAN

a) Saiz padang permainan ialah 70 meter X 50 meter dengan kawasan try minimum 5 meter
dan maksimum 10 meter di belakang garisan try.
b) Garisan tambahan adalah sama dengan garisan padang ragbi sebenarnya cuma ukurannya
dipendekkan sedikit untuk disesuaikan dengan fizikal pelajar sekolah rendah.
c) Garisan tersebut adalah:

i. Garisan 15 meter menggantikan garisan 22 meter


ii. Garisan 5 meter menggantikan garisan 10 meter
iii. Garisan 3 meter menggantikan garisan 5 meter lineout
iv. Garisan 10 meter menggantikan garisan 15 meter lineout
v. Garisan 5 meter dari garisan goal kekal 5 meter

d) Ukuran panjang dan lebar kawasan permainan mestilah paling hampir dengan ukuran yang
ditetapkan. Kawasan permainan mestilah berbentuk segi empat tepat.

1.3 GARISAN PADANG PERMAINAN

a) Garisan Selari (Solid)

i. Garisan dead ball dan garisan touch kawasan gol, keduanya di luar kawasan
kawasan gol.
ii. Garisan goal, dalam kawasan kawasan gol tetapi di luar padang permainan.
iii. Garisan 15 meter, selari dengan garisan goal.
iv. Garisan Tengah Padang (half way), selari dengan garisan goal.
v. Garisan Touch iaitu di luar padang permainan.

-7-
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

b) Garisan Putus (Pendek)

i. Garisan 5 meter yang menghubungkan garisan touch dan jarak 5 meter dari garisan
tengah dan selari dengan jarak tersebut.
ii. Garisan 3 meter yang jarak 3 meter dari garisan touch dan untuk kegunaan lineout.

c) Garisan Putus (Panjang)

i. 5 garisan putus panjang ukuran 1 meter, 5 meter dari garisan goal dan selari dengan
garisan goal.
ii. 5 garisan putus panjang selari dengan garisan touch dan merentasi garisan garisan 15
meter, garisan 5 meter dan garisan tengah.
iii. 2 garisan putus panjang ukuran 5 meter, kedudukan 10 meter dari garisan touch
bermula dari garisan goal dan tamat di garisan 5 meter putus-putus.
iv. Satu garis berukuran 0.3 meter merintangi di tengah garisan half way (tengah)

1.4 TIANG BENDERA

(a) Terdapat 14 batang bendera dengan bendera sama warna (warna terang) dengan setiap tiang
ketinggian minimum 1 m dari aras tanah.
(b) Bendera mestilah diletakkan di atas garisan pada 4 penjuru kawasan kawasan gol.
(c) Kelapan-lapan bendera ini ialah di luar kawasan ingoal dan tidak termasuk dalam kawasan
permainan.
(d) Tiang bendera lain mestilah diletakkan selari dengan garis 22 m dan garis tengah (halfway) di
bahagian luar dalam jarak 1 meter dari tepi garisan.

-8-
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 2: BOLA

2.1 BENTUK

a) Bola mestilah berbentuk bujur dan terdiri dari 4 panel

2.2 UKURAN

a) Bola ragbi saiz 3 akan digunakan untuk permainan ini.


b) Ukuran Panjang Bola: 25 cm
c) Ukurlilit Bulat : 54 cm
d) Ukurlilit Bujur: 67 cm

2.3 BAHAN

a) Kulit atau bahan sintetik yang sesuai.


b) Bahan tersebut mesti kalis air dan senang dipegang.

-9-
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

2.4 BERAT

a) Lebih Kurang 350 -370 grams

2.5 TEKANAN ANGIN

a) 65.71 68.75 kilopascals, atau 0.67-0.70 kilograms per square centimeter,atau 9.5 10.0
pounds per square inch.

2.6 BOLA GANTIAN

a) Bola gantian akan disediakan semasa perlawanan, tetapi pasukan tidak dibolehkan untuk
mendapat kelebihan atau advantage dengan mengguna atau menukar bola tersebut.
b) Bola besaiz lebih besar akan digunakan jika permainan melibatkan peringkat umur lebih
dewasa.

- 10 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 3 : BILANGAN PEMAIN PASUKAN

DEFINISI

a) Pasukan: Satu pasukan terdiri dari 7 pemain dalam kawasan permainan

dan 5 pemain simpanan.

b) Penggantian: Seorang pemain menggantikan rakan sepasukan yang

cedera.

c) Pertukaran: Seorang pemain bertukar dengan rakan sepasukan kerana

alasan taktikal.

3.1 BILANGAN MAKSIMUM PEMAIN DALAM KAWASAN PERMAINAN

a) Maksimum: Bilangan pemain adalah sebanyak 7 orang dalam satu masa permainan.
b) Pendaftaran pemain adalah sebanyak 12 orang untuk sebuah pasukan.

3.2 PASUKAN LEBIH BILANGAN PEMAIN

a) Bantahan: Pada sebarang masa sebelum atau semasa perlawanan pasukan boleh membuat
bantahan tentang bilangan pemain pada pasukan lawan.
b) Sebaik sahaja pengadil sedar sesebuah pasukan mempunyai lebih pemain, pengadil akan
mengarahkan kapten untuk mengurangkan bilangan pemain.
c) Skor perlawanan pada masa bantahan tersebut kekal.
d) Perkara yang sama akan berlaku jika pengadil sendiri menyedari keadaan ini.
e) Tindakan: Penalti akan diberi pada tempat di mana perlawanan patut dimulakan.

- 11 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

3.3 APABILA KURANG DARI TUJUH PEMAIN

a) Minimum bilangan pemain untuk sesuatu perlawanan diteruskan ialah 5 pemain.

3.4 KELUAR KERANA PERMAINAN KASAR

a) Seorang pemain yang dikeluarkan kerana menerima kad kuning atau merah tidak boleh diganti
atau ditukarkan.

3.5 PERTUKARAN (ROLLING SUBSTITUTION)

a) Pertukaran pemain hanya boleh dibuat apabila bola mati dengan kebenaran pengadil.
b) Pembantu pengadil mestilah dimaklumkan terlebih dahulu untuk memberi petunjuk pada
pengadil yang pertukaran hendak dibuat.
c) Penggantian yang dilakukan tanpa makluman kepada pembantu pengadil dan tanpa
kebenaran pengadil:
Tindakan: Penalti akan diberi pada tempat di mana perlawanan patut dimulakan.
d) Tiada penggantian tetap atau sementara (blood bin) apabila pertukaran secara rolling diguna
pakai.
e) Pengadil mempunyai kuasa untuk menghalang pertukaran dibuat jika didapati kekerapan
pertukaran telah menghalang kelancaran permainan.
f) Tiada had bilangan pemain yang boleh ditukar.
g) Seorang pemain yang telah ditukar hanya boleh kembali ditukarkan sekali selepas pertukaran
pertama. (Seorang pemain hanya boleh dimasukkan 2 kali sahaja)
h) Bilangan penggantian tetap dikira walaupun seseorang pemain masuk menggantikan pemain
yang cedera (blood bin)

- 12 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

3.6 KUASA PENGADIL MEMBERHENTIKAN PEMAIN CEDERA DARI BERMAIN

a) Jika pengadil mengambil keputusan- dengan atau tanpa nasihat doktor atau pembantu
perubatan bertauliah seseorang pemain cedera patut berhenti bermain, pengadil berhak
mengarahkan pemain itu meninggalkan padang.
b) Pengadil juga boleh mengarahkan pemain meninggalkan padang permainan untuk menjalani
pemeriksan doktor.

- 13 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 4: PAKAIAN PEMAIN

DEFINISI

a) Apa sahaja yang dipakai oleh pemain.

4.1 PAKAIAN TAMBAHAN

a) Pemain boleh memakai alat bantuan (supports/guards) yang kenyal dan lembut terdiri
daripada bahan yang bersih dan boleh dibasuh.
b) Pemain boleh memakai Mitts (fingerless glove) yang ada spesifikasi IRB.
c) Pemain boleh memakai shoulder pad yang ada spesifikasi IRB.
d) Pemain boleh memakai mouth guard atau dental protector.
e) Pemain boleh memakai bandage atau dressing untuk menutup kecederaan dengan syarat
bahan itu mesti bersih.
f) Pemain boleh memakai tape atau bahan yang hampir sama untuk bantu atau mengelakkan
kecederaan.

4.2 STUDS

a) Studs pada boots pemain mestilah yang tidak mendatangkan kecederaan pada pemain lain.
b) Jika boots jenis studs boleh dibuka semua studs hendaklah dikunci dengan ketat dan bilangan
yang lengkap.
c) Studs jenis blade tidak digalakkan untuk dipakai.

- 14 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

4.3 PAKAIAN YANG DILARANG

a) Pemain dilarang memakai pakaian yang dicemari darah atau sebarang kekotoran yang
menyebabkan jangkitan
b) Tiada alatan yang tajam dan berbahaya
c) Perhiasan seperti subang, rantai, cincin dan gelang tidak dibenarkan.
d) Kuku pada jari tangan perlu pendek dan tidak tajam.

4.4 PEMERIKSAAN PAKAIAN PEMAIN

a) Pengadil dan pembantu pengadil yang dilantik mesti memeriksa pakaian pemain, kuku dan
studs untuk memastikan peraturan ini diikuti.
b) Pengadil mempunyai kuasa untuk mengarahkan sebarang pakaian atau peralatan dibuang
daripada pemain ataupun menghalang pemain tersebut meneruskan perlawanan.
c) Jika pada masa pemeriksaan sebelum perlawanan pengadil telah memberitahu larangan
pemakaian sebarang peralatan dan semasa permainan didapati pemain memakai bahan/alat
tersebut pemain tersebut boleh diarah keluar padang kerana salah laku.
d) Tindakan: Penalti akan diberi pada tempat di mana perlawanan patut dimulakan.

4.5 JERSI PASUKAN

a) Pasukan mestilah memakai jersi yang sama warna dan mempunyai nombor yang jelas tertera
di belakang jersi.
b) Pasukan boleh memakai jersi jenis ugly dengan syarat pasukan lawan memakai jersi yang
berwarna sama.
c) Jersi jenis sleeveless dibenarkan pakai tetapi bukan jenis singlet.
d) Seluar panjang jenis casual pants dan track bottom adalah dilarang.
e) Pemain boleh memakai tight panjang dengan seluar pendek dipakai di bahagian luar.

- 15 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 5: MASA PERMAINAN

5.1 MASA PERMAINAN SEBENAR

a) Masa permainan rasmi untuk Kejohanan MSSM Bawah 12 adalah 40 minit. Perlawanan
dibahagikan kepada empat quarter. 10 minit untuk setiap quarter.
b) Waktu rehat antara quarter pertama dan kedua adalah 5 minit. Begitu juga antara quarter
ketiga dan keempat. Hanya waktu rehat antara quarter kedua dan ketiga sahaja 10 minit
diberikan. (10-2-10) 5 (10-2-10). Pengadil perlu reset masa sebelum memulakan setiap
quarter.
c) Jika bermain secara karnival maka masa permainan ialah 7 minit setiap separuh masa dengan
1 minit masa rehat.
d) Masa perlawanan mestilah tidak lebih daripada masa yang ditetapkan termasuk time lost,
masa tambahan dan keadaan yang lain.
e) Walau bagaimanapun masa permainan adalah menjadi hak pengelola sesuatu kejohanan.

5.2 PERTUKARAN PADANG

a) Selepas quarter kedua pasukan akan bertukar padang.


b) Untuk masa permainan rasmi masa rehat ialah tidak melebihi 10 minit.
c) Masa rehat untuk permainan rasmi akan ditentukan oleh MSSM atau penganjur.
d) Pemain mesti berada di kawasan permainan semasa rehat.

5.3 KAWALAN MASA PERMAINAN

a) Pengadil akan mengawal masa permainan tetapi boleh menyerahkan tugas tersebut pada
pembantu pengadil atau pegawai kawalan masa (time keeper) dan pengadil mesti memberi
petunjuk untuk sebarang pemberhentian atau time lost.

- 16 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

b) Jika perlawanan tanpa time keeper dan pengadil tidak pasti masa perlawanan pengadil boleh
mendapat bantuan pada pembantu pengadil atau sesiapa sahaja jika pembantu pengadil tidak
dapat membantu.

5.4 TIME LOST

Time lost adalah sebab-sebab berikut:

a) Kecederaan.

i. Pengadil akan memberhentikan perlawanan tidak lebih dari satu minit agar pemain
cedera boleh dirawat ataupun atas sebab lain yang sesuai.
ii. Pengadil akan mengarahkan pemain mendapatkan rawatan di luar padang selepas masa
satu minit tamat.
iii. Selepas satu minit masa rawatan jika kecederaan serius dan pemain tidak boleh bergerak
keluar dari padang maka permainan akan dihentikan (stoppage) dan dimulakan semula
apabila pemain cedera tadi dapat keluar dari kawasan permainan.

b) Menggantikan Pakaian Pemain.

i. Apabila bola mati, pengadil akan memberi masa untuk pemain menggantikan jersey,
seluar dan boots yang koyak.
ii. Masa juga diberikan untuk pemain mengikat tali boots yang terungkai.

c) Pertukaran Pemain.

i. Masa diberikan untuk melakukan pertukaran pemain

d) Melaporkan salah laku oleh pembantu pengadil.

i. Masa diberikan apabila pembantu pengadil melaporkan foul play.

- 17 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

e) Penggantian Time Lost

i. Penggantian masa time lost akan dilakukan dalam separuh masa ia berlaku.

5.5 SUDDEN-DEATH

a) Sekiranya kedudukan seri setelah masa penuh tamat, dan keputusan perlu diperoleh maka
tambahan masa secara sudden-death selama 10 minit satu hala akan dibuat.
b) Masa sudden-death untuk perlawanan format karnival adalah 5 minit sahaja.
c) Sekiranya mana-mana pasukan mendapat try/mata dalam masa 10 minit, permainan akan
dihentikan dan pasukan yang mendapat try/mata akan diisytihar sebagai pemenang.
d) Bilangan pemain pada masa sudden-death ialah seramai 5 orang pemain sahaja dan tiada
pertukaran sehingga masa tamat.
e) Walau bagaimanapun jika pengadil mendapati ada pemain yang betul-betul cedera maka
pertukaran dibenarkan hanya daripada 2 pemain yang bermain pada masa sebenar tamat.
f) Jika lebih daripada 4 pemain cedera dan mendapat kepastian pengadil maka pemain
simpanan yang tidak sepatutnya terlibat dengan permainan sudden-death boleh digunakan.
g) Pertukaran akan dibuat pada ketika berlaku stoppage.
h) Lambungan syiling 3 kali akan dilakukan jika masih tiada pemenang selepas masa sudden-
death.
i) Penentuan pemenang dalam kejohanan berbentuk karnival adalah hak penganjur jika didapati
cara ini mengganggu jadual perlawanan kejohanan tersebut.

5.6 PERATURAN MASA YANG LAIN.

a) Pengadil mempunyai kuasa untuk menamatkan perlawanan pada bila-bila masa jika didapati
perlawanan tidak dapat diteruskan atas sebabsebab keselamatan.
b) Jika masa tamat dan bola belum mati, ataupun scrum atau line out masih belum dilakukan,
pengadil akan meneruskan permainan sehingga bola mati.

- 18 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

c) Jika masa tamat dan mark, sepakan percuma atau penalti diberikan maka permainan akan
diteruskan.
d) Pengadil boleh menghentikan perlawanan selama satu minit jika didapati cuaca terlalu panas
untuk minuman pada setiap separuh masa.
e) Time lost tersebut mesti diganti pada waktu separuh masa tersebut.
f) Keputusan perlawanan tidak dikira sekiranya perlawanan terpaksa ditamatkan sebelum
separuh masa pertama berakhir.
g) Keputusan perlawanan adalah dikira sekiranya tidak dapat diteruskan perlawanan separuh
masa kedua dengan syarat separuh masa pertama mestilah disudahkan.

- 19 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 6: PEGAWAI PERLAWANAN

DEFINISI

a) Setiap perlawanan di bawah kawalan Pegawai Perlawanan terdiri dari


seorang Pengadil dan dua orang Pembantu Pengadil.

6.A PENGADIL

SEBELUM PERLAWANAN

6.A.1 MELANTIK PENGADIL

a) Pengadil adalah lantikan penganjur perlawanan/pertandingan.


b) Jika tiada pengadil yang dilantik kedua-dua pasukan perlu bersetuju untuk seorang pengadil
yang akan mengadili perlawanan mereka.
c) Jika tiada juga persetujuan, maka pasukan tuan rumah akan melantik seorang pengadil.

6.A.2 PENGGANTIAN PENGADIL

a) Jika pengadil tidak dapat menghabiskan perlawanan, penggantian pengadil adalah melalui
kuasa pihak penganjur.
b) Jika tiada arahan daripada pihak penganjur, maka pengadil tersebut boleh membuat lantikan
untuk menggantikan beliau yang selalu terdiri daripada pembantu pengadil.
c) Jika pengadil juga tidak membuat lantikan, maka pasukan tuan rumah akan membuat lantikan
untuk menggantikan pengadil.

- 20 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

6.A.3 TUGAS PENGADIL SEBELUM PERLAWANAN

a) Lambungan Syiling
i. Pengadil akan mengawasi lambungan syiling.
ii. Salah seorang kapten akan membuat lambungan dan kapten yang lain akan melihat
pemenang lambungan tersebut.
iii. Pemenang lambungan akan menentukan pilihan untuk kick off atau pilihan padang.

b) Pemeriksaan Pakaian Pemain.

i. Pengadil mesti memeriksa pakaian pemain berdasarkan Peraturan 4.


ii. Pengadil boleh mengarahkan tugas ini diambil alih oleh pembantu pengadil.

6.A.4 LARANGAN UNTUK PENGADIL

a) Pengadil boleh menerangkan tentang undang-undang permainan dengan tujuan untuk


melancarkan perlawanan.
b) Pengadil dilarang sama sekali untuk memberi taklimat berhubung tentang teknikal dan taktikal
permainan sebelum, semasa dan selepas perlawanan.

SEMASA PERLAWANAN

6.A.5 TUGAS PENGADIL DALAM MASA PERMAINAN

a) Pengadil adalah hakim mutlak yang menentukan fakta dan peraturan permainan. Peraturan
permainan yang adil hendaklah diguna pakai pada setiap kali perlawanan.
b) Apabila JK Peraturan Ragbi Bawah 12 Tahun telah menetapkan untuk mengguna pakai
peraturan percubaan, pengadil perlu menggunakan peraturan ini dalam perlawanan.
c) Pengadil menjaga masa.

- 21 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

d) Pengadil menyimpan keputusan pertandingan.


e) Pengadil memberi kebenaran untuk kepada pemain untuk meninggalkan kawasan permainan.
f) Pengadil memberi kebenaran untuk pemain gantian/tukar masuk ke dalam kawasan
permainan.
g) Pengadil memberi kebenaran kepada doktor atau pembantu perubatan masuk ke dalam
kawasan permainan apabila dibenarkan dalam peraturan.
h) Pengadil memberi kebenaran kepada jurulatih untuk masuk ke padang pada separuh masa
untuk bertemu dengan pemain mereka.

6.A.6 PEMAIN MEMBANTAH KEPUTUSAN PENGADIL

a) Semua pemain mestilah menghormati kuasa yang ada pada pengadil.


b) Pemain tidak boleh membantah keputusan pengadil.
c) Pemain mestilah memberhentikan permainan bila pengadil meniup wisel kecuali pada masa
kick off.
Tindakan: Penalti pada tempat berlaku kesalahan atau pada tempat perlawanan dimulakan.

6.A.7 PENGADIL MENGUBAH KEPUTUSAN

a) Pengadil boleh mengubah keputusan apabila pembantu pengadil mengangkat bendera untuk
untuk menunjukkan pelakuan salah laku atau sebab lain.

6.A. 8 PENGADIL MEMBUAT RUJUKAN

a) Pengadil boleh membuat rujukan kepada pembantu pengadil kepada perkara berkaitan tugas,
peraturan salah laku dan masa.
b) Penganjur boleh melantik seorang penjaga masa yang akan memaklumkan tamat masa pada
setiap separuh masa.

- 22 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

c) Penganjur boleh melantik seorang pencatat skor yang akan memaklumkan skor lengkap pada
akhir perlawanan.
d) Pengadil tidak boleh merujuk orang lain selain daripada yang di atas.
e) Rujukan juga boleh dibuat kepada pegawai yang menggunakan teknologi seperti video untuk
mengesahkan sebarang keputusan tetapi mestilah dirujuk pada ketika berlaku insiden
bukannnya selepas perlawanan.

6.A.9 WISEL PENGADIL/ PANGILAN PENGADIL

a) Pengadil mesti membawa wisel untuk menyatakan permulaan dan penamatan sesuatu
separuh masa.
b) Pengadil boleh memberhentikan permainan pada bila-bila masa.
c) Membunyikan wisel apabila ada skor atau try.
d) Apabila terdapat infringement atau foul play.
e) Apabila pengadil telah mengambil tindakan maka wisel kedua perlu dibunyikan untuk memberi
sepakan percuma atau penalti.
f) Bunyikan wisel apabila bola keluar dari kaawasan permainan, tidak dapat dimainkan dan
penalti diberikan.
g) Membunyikan wisel apabila bola terkena pengadil dan salah satu pasukan mendapat
advantage.
h) Membunyikan wisel apabila ianya merbahaya untuk meneruskan perlawanan.
i) Pengadil boleh membunyikan wisel untuk memberhentikan permainan berdasarkan apa-apa
jua sebab yang tercatat dalam peraturan.

6.A.10 PENGADIL DAN KECEDERAAN

a) Jika pemain cedera dan jika permainan diteruskan boleh membahayakan, wisel perlu
dibunyikan segera.
b) Jika ini berlaku, perlawanan diteruskan semula denagn memberi scrum kepada pasukan
pembawa bola.

- 23 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

6.A.11 BOLA ATAU PEMBAWA BOLA TERKENA PENGADIL

a) Perlawanan akan dihentikan.


b) Scrum akan diberikan dengan hantaran ke dalam kepada pasukan yang mendapat
advantage.

6.A.12 BOLA DALAM KAWASAN GOL TERKENA BUKAN PEMAIN

a) Pengadil akan menilai apa yang akan berlaku selepas itu dan memberi try atau touch down di
mana berlaku kejadian.

SELEPAS PERLAWANAN

6.A.13 SKOR DAN PEMAIN KELUAR

a) Pengadil mesti memberitahu keputusan perlawanan kepada pasukan dan pihak penganjur.
b) Laporan tentang pemain yang dihantar keluar perlu diserah segera pada pihak penganjur.

6.A.14 PEMBANTU PENGADIL KAWASAN GOL( KAWASAN GOL JUDGES)

a) Pembantu pengadil di dalam kawasan gol boleh digunakan sekiranya didapati perlu.

- 24 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

6.B PEMBANTU PENGADIL

SEBELUM PERLAWANAN

6.B.1 MELANTIK PEMBANTU PENGADIL

a) Hanya 2 orang pembantu pengadil untuk setiap perlawanan.


b) Sekiranya mendapat persetujuan kedua-dua pasukan atau mendapat dapat arahan penganjur,
setiap pasukan boleh menyediakan seorang pembantu pengadil.

6.B.2 KAWALAN PEMBANTU PENGADIL

a) Pengadil mempunyai kawalan atas kedua-dua pembantu pengadil.


b) Pengadil boleh mengatasi keputusan pembantu pengadil.
c) Jika pengadil tidak berpuas hati dengan prestasi atau tingkah laku pembantu pengadil, maka
pengadil boleh mengarahkan pembantu pengadil ditukar.

SEMASA PERLAWANAN

6.B.3 DI MANA PEMBANTU PENGADIL SEPATUT BERADA

a) Seorang pembantu pengadil pada setiap garisan touch sepanjang padang.


b) Pembantu pengadil boleh masuk ke kawasan permainan untuk melaporkan kepada pengadil
hanya semasa permainan dihentikan.

- 25 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

6.B.4 ISYARAT PEMBANTU PENGADIL

a) Apabila pemain membuat touch, bendera hendaklah diangkat.


b) Berdiri di tempat line out dan tunjukkan pasukan yang akan buat lontaran.
c) Beri isyarat apabila bola atau pembawa bola masuk ke dalam kawasan touch kawasan gol.
d) Memberitahu salah laku pemain.
e) Isyarat semasa line out
f) Apabila bola telah dilontar, pembantu pengadil akan menurunkan bendera kecuali :

i. apabila pemain melontar meletakkan kaki dalam kawasan permainan


ii. apabila pemain yang tidak sepatutnya buat lontaran membuat lontaran

g) Pembantu pengadil tiada kuasa untuk menentukan tempat yang betul lontaran ke dalam
dibuat.
h) Sebarang laporan salah laku mesti dibuat semasa bola mati bukan semasa perlawanan
berlangsung.

SELEPAS PERLAWANAN

a) Jika pemain dibuang padang kerana laporan pembantu pengadil maka laporan perlu ditulis
dengan segera.

- 26 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

SEMASA PERLAWANAN
CARA MEMAINKAN
PERLAWANAN
Peraturan 7 : Cara Bermain
Peraturan 8 : Advantage
Peraturan 9 : Cara Mendapat Skor
Peraturan 10 : Kesalahan
Peraturan 11 : Off Side
Peraturan 12 : Knock On

- 27 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 7 CARA BERMAIN.

a) Perlawanan dimulakan dengan tendangan mula drop kick.


b) Tendangan mula mesti melepasi garisan 5 meter kawasan pasukan lawan. Pemain yang
onside boleh mengambil bola dan berlari dengannya.
c) Semua pemain boleh menghantar bola kepada pemain lain.
d) Semua pemain boleh membuat sentuhan bagi pasukan bertahan untuk menghalang kemaraan
pasukan pembawa bola.
e) Semua pemain boleh terlibat dengan scrum atau line out.
f) Semua pemain boleh meletakkan bola dalam kawasan gol.
g) Apa sahaja yang dilakukan pemain mestilah mengikut peraturan di dalam buku peraturan
Bawah 12 tahun ini.

PERATURAN 8 ADVANTAGE.

DEFINISI

(a) Peraturan advantage ialah bertujuan untuk melancarkan perjalanan


permainan dan mengelakkan banyak pemberhentian akibat kesalahan
yang dilakukan pemain.
(b) Pemain dinasihatkan bermain mengikut arahan percakapan pengadil dan
tiupan wisel walaupun berlaku kesalahan yang dilakukan pemain lawan.
(c) Apabila berlaku kesalahan dan memberi advantage kepada lawan maka
pengadil tidak akan membunyikan wisel serta merta tetapi arahan
percakapan diguna pakai.

- 28 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

8.1 ADVANTAGE DALAM PRAKTIKAL.

a) Pengadil ialah hakim utama dalam menilai dan membuat keputusan memberi advantage.
b) Advantage terdiri daripada dua bentuk iaitu taktikal atau kawasan.
c) Taktikal advantage bermaksud kebebasan pasukan yang tidak melakukan kesalahan bermain
dengan bola.
d) Advantage kawasan bermakna pasukan yang tidak melakukan kesalahan mendapat
keuntungan kawasan.

8.2 ADVANTAGE TIDAK DIGUNAKAN.

a) Jika pasukan yang mendapat advantage tidak menggunakan advantage maka wisel
dibunyikan dan pengadil akan memaklumkan kepada kedua-dua pasukan berkaitan kesalahan
pertama serta advantage tidak dapat diteruskan dan permainan dibawa kembali pada tempat
berlaku kesalahan.

8.3 KESALAHAN SEMASA ADVANTAGE.

a) Pembawa bola dengan sengaja enggan meneruskan permainan yang diberikan advantage.
Tindakan : Penalti kepada pasukan yang bertahan
b) Pembawa bola yang terjatuh dengan tidak sengaja tidak bangun serta merta untuk melakukan
hantaran kepada rakan walaupun telah diarahkan oleh pengadil.
Tindakan : Penalti kepada pasukan yang bertahan
c) Pembawa bola terjatuh dengan tidak sengaja dan membuat hantaran bola dalam kedudukan
tidak on feet
Tindakan : Penalti kepada pasukan yang bertahan

- 29 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

8.4 PERATURAN ADVANTAGE TIDAK DIGUNAPAKAI.

a) Apabila pemain atau bola terkena pada pengadil.


b) Bola keluar dari tunnel scrum dan tidak dimainkan.
c) Scrum runtuh.
d) Berlakunya kesalahan kedua oleh pembawa bola semasa advantage diberikan.
e) Forward pass
f) Knock-on
g) Pembawa bola meneruskan larian walaupun sentuhan telah dibuat.

8.5 LEBIH DARI SATU KESALAHAN.

a) Jika ada lebih dari satu kesalahan oleh pasukan yang sama, peraturan advantage
diberhentikan dan kembali ke tempat asal kesalahan pertama berlaku
b) Jika akibat kesalahan satu pasukan advantage diberikan dan kemudian pasukan lain pula
melakukan kesalahan, maka kesalahan yang pertama akan dikira kecuali foul play.

PERATURAN 9 KUTIPAN MATA.

9.1 Kutipan Mata Menerusi Try atau Penalti Try.


a) Setiap try yang dilakukan akan diberi 5 mata kecuali di bahagian tengah yang terdapat kotak,
yang diambil kira sebagai Super Try akan diberikan 7 mata.
b) Penalti try juga akan diberi 7 mata.

- 30 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 10 PERMAINAN KASAR.

DEFINISI

a) Permainan kasar ialah apabila seseorang pemain melakukan perkara yang


bertentangan dengan semangat kesukanan.
b) Kesalahan tersebut ialah seperti menghadang, kesalahan berulang kali,
permainan berbahaya, dan salah laku.

10.1MENGHADANG

a) Semasa pemain sedang mengejar bola, pasukan lawan tidak boleh menolak atau menghalang
pemain lawan.
Tindakan : Penalti
b) Berlari di hadapan pembawa bola untuk menghalang pemain lawan membuat sentuhan.
Tindakan : Penalti
c) Menghadang pemain lawan daripada membuat sentuhan.
Tindakan : Penalti
d) Menghadang bola daripada dimainkan oleh pihak lawan.
Tindakan : Penalti
e) Pemain ada bola berlari ke arah kawan untuk elakkan sentuhan.
Tindakan : Penalti
f) Menghalang pihak lawan berlari setelah bola dikeluarkan dalam kiraan 1, 2, 3.
Tindakan : Penalti
g) Pemain scrum half lawan menghalang ganggu ketika lorongan bola dibuat.
Tindakan : Penalti

- 31 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

10.2 KESALAHAN LAIN

a) Melambatkan permainan.
Tindakan : Penalti
b) Melakukan kesalahan yang sama berulang kali.
Tindakan : Penalti
c) Perlakuan menyakitkan lawan berbentuk fizikal.
Tindakan : Penalti
d) Menumbuk atau menampar semasa buat sentuhan.
Tindakan : Penalti

10.3 KAD KUNING

a) Pemain yang mendapat kad kuning akan dikenakan sin bin selama 3 minit di kawasan yang
disediakan di bawah khemah urus setia.
b) Untuk permainan 7 1 7 , sin bin selama 2 minit akan dikenakan sebaik sahaja kad
dilayangkan terhadap pemain.

10.4 KAD MERAH.

a) Pemain yang dilayangkan kad merah secara automatik akan digantung perlawanan
berikutnya dan dihadapkan ke JK Tatatertib.

- 32 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 11 OFFSIDE DAN ON SIDE.

DEFINISI

a) Pada permulaan permainan semua pemain on side.


b) Apabila perlawanan berlangsung akan ada pemain yang off side.
c) Pemain ini boleh disalahkan sehinggalah dia onside semula.
d) Dalam permainan am, pemain yang offside ialah pemain yang berada di
depan pembawa bola atau berada di depan rakan yang terakhir main bola.
e) Offside bermakna pemain terkeluar dari permainan dan boleh dikenakan
tindakan jika dia terlibat dengan permainan.

11.1 PEMAIN BOLEH JADI ONSIDE DENGAN TINDAKAN RAKAN ATAU


PEMAIN LAWAN.

a) Walau bagaimanapun pemain offside tidak akan onside jika mengganggu permainan, bergerak
ke hadapan arah bola atau gagal bergerak 10 meter dari tempat ada bola,
b) Pemain offside tidak akan kena tindakan serta-merta.
c) Pemain yang menerima bola hantaran ke hadapan secara tidak sengaja tidak off side.
d) Pemain boleh offside dalam kawasan kawasan gol.

- 33 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

11.2 PEMAIN YANG OFFSIDE TIDAK BOLEH BERMAIN DENGAN BOLA ATAU
MEMBUAT SENTUHAN.

a) Apabila rakan pemain yang offside tendang bola ke hadapan, pemain offside tidak boleh
bergerak ke hadapan ke tempat bola jatuh sehingglah pemain itu diletakkan dalam keadaan
onside oleh rakan yang menendang.
Tindakan: Penalti

11.3 MENJADI ONSIDE DENGAN TINDAKAN RAKAN SEPASUKAN.

a) Apabila pemain offside lari ke belakang rakan yang terakhir tendang, pegang atau bawa bola
pemain telah on side.
b) Apabila pemain yang membawa bola berlari di hadapan off side, pemain itu sudah jadi on side.
c) Apabila penendang atau rakan yang sama paras atau belakang penendang semasa bola
ditendang berlari di depan pemain off side, dia sudah jadi on side.
Tindakan: Penalti

- 34 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

11.4 MENJADI ONSIDE DENGAN TINDAKAN PEMAIN LAWAN.

a) Apabila lawan yang ada bola berlari 5 meter, pemain tadi sudah ons ide.
b) Apabila lawan menghantar bola atau tendang bola.
c) Apabila lawan dengan sengaja memegang bola tetapi tidak menangkap.

- 35 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 12 KNOCK ON / THROW FORWARD

DEFINISI KNOCK ON

a) Terjadi apabila pemain hilang posesi bola dan bola jatuh ke depan ataupun
apabila pemain melanggar bola ke depan dengan tangan atau lengan
ataupun pemain lain sebelum pemain awal dapat menangkap bola tersebut.

- 36 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

12.1 CHARGE DOWN.

a) Jika pemain charge down bola semasa ditendang tidak dikira knock on.

12.2 THROW FORWARDS.

a) Apabila pemain lontar atau hantar bola ke hadapan.


b) Jika bola tidak dihantar forwards tetapi kena tanah atau pemain dan ke hadapan tidak dikira
forwards.

- 37 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

12.3 KESALAHAN-KESALAHAN.

a) Jika bola knock on atau forwards


Tindakan : Scrum tempat kesalahan berlaku.
b) Jika bola knock on atau forwards di line out
Tindakan : Scrum di garisan 10 meter.
c) Jika bola knock on atau forwards dalam kawasan gol
Tindakan : Scrum di garisan 5 meter setentang tempat kesalahan.
d) Sengaja buat knock on atau forwards
Tindakan : Penalti diberikan dan jika melibatkan try, penalti try boleh diberikan.

- 38 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

DALAM PERMAINAN
Peraturan 13 : PERMULAAN PERMAINAN
Peraturan 14 : DROP OUT
Peraturan 15 : SENTUHAN
Peraturan 16 : MARK

- 39 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 13: PERMULAAN PERMAINAN

DEFINISI TENDANGAN MULA DAN TENDANGAN SEMULA

a) Tendangan mula akan berlaku pada permulaan perlawanan dan permulaan


semula perlawanan selepas separuh masa.
b) Tendangan semula akan berlaku selepas setiap kali mendapat try.

13.1 TEMPAT PERMULAAN

a) Tendangan mula mesti dibuat di tengah padang.


b) Tendangan diambil semula jika dilakukan di tempat lain.
c) Tendangan mula tidak boleh melebihi garisan tengah.
d) Tendangan mula boleh diubah jika kawasan tersebut tidak dapat dibuat tendangan kerana
berlumpur atau sebagainya tetapi mestilah tidak terlalu jauh dari tempat tesebut.

- 40 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

13.2 BAGAIMANA IA DIAMBIL

a) Permainan akan dimulakan dengan pemain membuat tendangan drop di tengah padang.
b) Jika dibuat cara yang salah perlu diambil sekali lagi dan jika masih salah maka free kick akan
diberi.
c) Tendangan mesti dibuat dengan bahagian hadapan kaki.
Tindakan: Free Kick
d) Drop kick mestilah digunakan hanya di kawasan garisan tengah padang atau line 15 meter.
Jika berlaku dalam drop kick semasa permainan, pengadil akan memberikan scrum kepada
pasukan yang bertahan.

13.3 SIAPA YANG MENGAMBIL TENDANG MULA

a) Pada permulaan permainan, pasukan yang mana dipilih untuk buat tendangan mula selepas
menang lambungan syiling atau pasukan yang kalah kerana pasukan menang pilih untuk
terima bola.
b) Selepas tamat separuh masa, pasukan lawan pada pasukan yang buat tendang mula akan
memulakan perlawanan.
c) Selepas setiap skor pasukan yang membuat skor akan ambil tendang mula.

13.4 POSISI PEMAIN LAIN

a) Semua pemain mestilah di belakang bola semasa ditendang.


b) Jika tidak free kick akan diberi di tengah padang.

13.5 POSISI PASUKAN LAWAN

a) Semua pemain lawan mesti berada di belakang garisan 5 meter


b) Jika pemain berada di depan garisan 5 meter atau bergerak melepasi garisan 5 meter
sebelum bola ditendang oleh pasukan lawan, tendangan akan diambil semula.

- 41 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

13.6 KICK OFF 5 METER

a) Jika bola yang ditendang melepasi garisaan 5 meter dan melantun balik ke belakang,
permainan akan diteruskan.

13.7 TENDANGAN KURANG 5 METER DAN DIMAINKAN PASUKAN LAWAN

a) Pemainan diteruskan jika pasukan lawan memenangi bola dan meneruskan perlawanan.

13.8 KICK OFF KURANG 5 METER DAN TIDAK DIMAINKAN LAWAN

a) Pasukan lawan mendapat free kick.

13.9 BOLA TERUS KELUAR

a) Pasukan lawan mendapat free kick.

13.10 BOLA TERUS MASUK KAWASAN GOL.

a) Jika bola masuk dalam kawasan gol dengan disentuh atau tidak disentuh pemain, pasukan
lawan ada 3 pilihan.

i. letakkan bola itu


ii. matikan bola itu
iii. teruskan permainan.

b) Jika pasukan lawan letakkan bola, matikan bola, melepasi dead ball line, pasukan lawan akan
mendapat free kick di tengah padang.
c) Apa-apa kesalahan ketika kick off ialah free kick kepada pasukan lawan.

- 42 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 14: DROP OUT

DEFINISI

a) Digunakan untuk memulakan permainan selepas pasukan lawan


meletakkan bola dalam kawasan gol, tanpa kesalahan dan pemain
pertahanan mematikan bola itu atau lepas garisan touch dan garisan dead
ball.
b) Drop out ialah drop kick yang diambil oleh pasukan lawan.
c) Mesti diambil di mana-mana belakang garisan 15 meter dan menggunakan
bahagian hadapan kaki.

14.1 MELAMBATKAN TENDANGAN

a) Free kick di garisan 15 meter kepada pasukan lawan.

- 43 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

14.2 CARA TENDANGAN SALAH

a) Jika kesalahan pertama, pasukan akan diberi peluang tendang sekali lagi.
b) Jika kesalahan kedua, scrum di garisan 15 meter pada lawan diberikan.

14.3 DROP OUT MESTI MELINTASI GARISAN 15 METER

a) Jika tidak melepasi 15 meter, pasukan lawan akan mendapat scrum di garisan 15 meter
b) Jika bola melepasi garis 15 meter dan berpatah balik ke dalam garisan 15 meter maka boleh
dimainkan oleh kedua-dua pihak.
c) Pilihan kepada pasukan yang menerima bola untuk meneruskan permainan.

14.4 DROP OUT TERUS KELUAR

a) Pasukan lawan mendapat scrum di garisan tengah 15 meter.


b) Jika bola masuk dalam kawasan gol dengan disentuh atau tidak disentuh pemain, pasukan
lawan ada 3 pilihan.

i. Letakkan bola. (Touch down)


ii. Matikan bola. (Tendang Keluar melepasi Dead ball line)
iii. Teruskan permainan.

c) Jika pasukan lawan letakkan bola, matikan bola, melepasi dead ball line, pasukan lawan
mendapat scrum di garisan 15 meter pasukan yang menendang.

- 44 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

14.5 PASUKAN LAWAN

a) Semua pemain pasukan mesti berada di belakang bola apabila ditendang.


Tindakan: Scrum digarisan 15 meter pasukan lawan melorongkan bola
b) Jika tendangan dibuat dengan segera dan ada pemain di hadapan yang sedang berundur
maka tendangan itu dikira.
c) Pemain yang sedang berundur tadi boleh bermain sehingga dia on side.
d) Pasukan lawan tidak boleh charge melebihi 15 meter sebelum bola ditendang.
e) Jika tidak, satu lagi drop out perlu diambil.
f) Jika pemain mengganggu melebihi garisan 15 meter dan menghadang drop out.
Tindakan: Penalti di garisan 15 meter kepada pasukan yang menendang.

- 45 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 15. SENTUHAN

DEFINISI

a) Sentuhan bermaksud apabila pemain yang membawa bola disentuh


dengan kedua-dua belah tangan oleh seorang atau lebih pemain
pertahanan.
b) Sentuhan mestilah dengan kedua-dua tapak tangan bukan dengan jari
sahaja.
c) Sentuhan yang sempurna ialah bahagian siku mesti bengkok dan kuasa
sentuhan hanya dari siku ke tapak tangan.
d) Jika pemain daripada pasukan pertahanan dalam kedudukan fly untuk
membuat sentuhan ke arah pembawa bola walaupun keadaan tangan
lurus tetapi kuasa sentuhan hanya di pergelangan tangan sahaja,
sentuhan tersebut tidak dianggap sebagai tolakan.

15.1 DI MANA SENTUHAN BERLAKU

a) Sentuhan hanya boleh berlaku dalam kawasan padang permainan

- 46 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

15.2 BAHAGIAN BADAN YANG DISENTUH

a) Sentuhan mestilah melibatkan kedua-dua tapak tangan serentak di bahagian anggota badan
pembawa bola dari paras bahu sehingga punggung.

Sentuhan Hadapan Sentuhan Sisi Sentuhan Belakang

15.3 KESALAHAN SENTUHAN

a) Sentuhan dengan niat untuk menyakitkan pihak lawan seperti menampar, menumbuk dan
sebarang perbuatan lain yang dianggap kasar oleh pengadil.
Tindakan : Penalti
b) Sentuhan yang dibuat pada bola dengan tujuan menjatuhkan bola dalam pegangan lawan.
Tindakan : Penalti
c) Sentuhan telah dilakukan oleh pemain pertahanan tetapi pembawa bola tidak menoleh ke
kanan atau ke kiri (tindakan serta merta) dan terus membuat pecutan larian dianggap sebagai
panjang (long).
Tindakan : Penalti
d) Pemain yang telah disentuh kemudiannya menoleh ke kanan atau ke kiri, tetapi masih tidak
membuat hantaran kepada rakan sepasukan melebihi kiraan 1, 2, 3.
Tindakan : Penalti

- 47 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

15.4 MEMEGANG LAWAN

a) Memegang dengan menahan tangan di belakang pemain bukannya memeluk.


Tindakan : Penalti
b) Pemain dibenarkan memegang pihak lawan (maul) sekiranya diperlukan dan mesti
melepaskan pemain itu setelah rakan beliau memberi bantuan (support) dan mengeluarkan
bola.
c) Pemain yang tidak melepaskan lawan setelah bola dikeluarkan adalah salah.
Tindakan : Penalti
d) Pemain yang menyentuh lawan tidak boleh bergerak dari lawan yang disentuh sehinggalah
bola dikeluarkan oleh pemain yang disentuh atau oleh rakan pemain yang disentuh.

15.6 SENTUHAN SEBELAH TANGAN

a) Sentuhan dengan sebelah tangan adalah tidak dikira dan pemain yang kena sentuh boleh
meneruskan permainan.
b) Sentuhan satu tangan atau sentuhan tidak serentak, pengadil perlulah membuat pengesahan
sama ada menyebut one hand atau no hand atau no touch untuk memudahkan
permainan dapat dimainkan oleh kedua-dua pasukan.

15.7 TINDAKAN SELEPAS SENTUHAN

a) Pengadil akan melaungkan perkataan touch jika sentuhan dengan 2 tangan dan play on jika
sentuhan dengan satu tangan.

PILIHAN 1
a) Pemain kena sentuh mesti menghantar bola serta merta.
b) Pemain yang sengaja meneruskan larian bukan sebab momentum akan dihukum.
Tindakan: Penalti

- 48 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

c) Pengadil adan menyebut istilah Panjang/Long sekiranya pemain yang disentuh tidak
mengeluarkan bola kepada rakan dengan serta merta.
PILIHAN 2 (MAUL)

a) Jika pemain kena sentuh tidak mengeluarkan bola dengan segera maka peraturan pilihan
kedua diaplikasi.
b) Pemain mesti memusingkan badan dan mendapat bantuan daripada rakan dengan cepat.
c) Rakan yang memberi bantuan juga mestilah mengeluarkan bola atau berlari keluar dengan
bola serta merta.
d) Selepas maul pertama, pemain yang menerima bola daripada pemain bantuan atau pemain
bantuan tadi lari keluar membawa bola maka kedua-dua pemain tadi tidak dibenarkan
membuat maul kedua yang berturut selepas disentuh.
e) Kedua-dua pemain yang terlibat dalam situasi tadi mesti menghantar bola kepada rakan.
Tindakan: Penalti
f) Terdapat garisan offside bayangan sebaik pemain membuat pilihan kedua.
Tindakan: Penalti
g) Scrum pada lawan akan diberikan jika pemain gagal mendapat bantuan dengan cepat
h) Penalti akan diberikan jika pemain bantuan gagal keluarkan bola atau berlari keluar serta
merta.

15.8 PEMAIN MENCAMPAK BOLA DENGAN SENGAJA

a) Pemain tidak dibenar mencampak bola ke belakang dan memungut semula setelah kena
sentuh. Pelakuan dengan sengaja mencampak bola ke belakang untuk mengelakkan turn over
kerana tiada support adalah menjadi kesalahan.
Tindakan : Penalti

15.9 SENTUHAN TIDAK DIKIRA.


a) Sentuhan semasa bola masih di dalam scrum ataupun semasa line out ataupun maul (pilihan
kedua) adalah tidak dikira sehingga bola dikeluarkan.

- 49 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 16: MARK

DEFINISI

a) Untuk membuat mark pemain mesti berada atau di belakang garisan 15 meter.
b) Pemain mestilah buat tangkapan yang bersih dan jerit mark pada masa yang
sama.
c) Mark tidak boleh dari tendang mula.
d) Tendangan diberikan di mana mark berlaku.
e) Mark boleh dibuat dalam kawasan kawasan gol.
f) Mark boleh dibuat dengan sentuhan bola, tendangan terus atau tendangan
drop.
g) Tendangan dibuat oleh pemain yang membuat mark.
h) Jika tendangan tidak dapat dibuat dalam masa 30 saat, scrum pada pasukan
yang buat mark.
i) Pasukan boleh terus minta scrum sebaik sahaja membuat mark.
j) Pemain lawan mesti berada 10 meter dari tempat mark dibuat ketika tendangan
hendak dibuat.

- 50 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

MENYAMBUNG PERMAINAN

- 51 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

Peraturan 17 : LINE OUT


Peraturan 18 : SCRUM
Peraturan 19 : TENDANGAN/PENALTI/FREE KICK
Peraturan 20 : KAWASAN GOL

PERATURAN 17: LINEOUT

DEFINISI

a) Tujuan line out ialah untuk memulakan semula perlawanan dengan cepat,
selamat dan adil setelah bola keluar dari kawasan permainan, dengan lontaran
antara dua barisan pemain.
b) Line out adalah contested lineout iaitu pemain boleh berlawan untuk merebut
bola di udara.
c) Supporting ataupun menyokong pemain yang membuat lompatan dibenarkan.
d) Pemain yang menyokong di hadapan mesti memegang peha dan pemain
menyokong di belakang memegang bawah punggung pemain jumper.
e) Pemain boleh memilih untuk
i) melakukan tap
ii) menangkap bola dan terus menghantar bola keluar dari line out
iii) menangkap bola turun ke tanah dan menunggu support dari rakan.
f) Peraturan sentuhan tidak termasuk dalam line out.
g) Body contact semasa perebutan bola di udara adalah dibenarkan tetapi
bukanlah dengan niat untuk menjatuh atau mencederakan lawan.
h) Penalti akan diberikan jika pemain yang gagal memenangi bola dengan sengaja
melanggar pemain yang memenangi bola.

- 52 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

17.2 PEMAIN LINE OUT

a) Pemain yang terlibat dalam dua barisan yang menjadikan line out.

17.3 PENERIMA

a) Pemain dalam posisi untuk menangkap bola apabila pemain dalam line out menghantar bola
keluar dari line out.
b) Sebarang pemain boleh menjadi penerima tetapi hanya seorang sahaja.

17.4 PEMAIN LAIN

a) Semua pemain yang tidak terlibat dengan line out mestilah berada 10 m dari line out ataupun
berada di atas garisan gol jika line out itu kurang dari 10 meter ke garisan try.

- 53 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

17.5 SCRUM SELEPAS LINE OUT

a) Semua scrum selepas line out mestilah atas garisan 10 meter.

17.6 MEMBINA LINE OUT

a) Minimum: Sekurang-kurangnya 2 pemain mesti membina line out


Tindakan: Free Kick atas garisan 10 meter
b) Maksimum: Pasukan yang membaling bola boleh menentukan bilangan tetapi tidak boleh
melebihi 3 orang
Tindakan: Free Kick atas garisan 10 meter
c) Pasukan lawan boleh meletakkan kurang bilangan line out tetapi tidak boleh lebih.
Tindakan: Free Kick atas garisan 10 meter
d) Apabila bola keluar, pemain hendaklah dengan segera membina line out.
e) Pemain daripada kedua-dua pasukan tidak boleh meninggalkan line out selepas dibina.
Tindakan: Free Kick atas garisan 10 meter

- 54 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

f) Jika pasukan melontar melatakkan pemain yang kurang pasukan lawan mestilah diberi masa
yang setimpal untuk mengeluarkan pemainnya dari line out.
Tindakan: Free kick atas garisan 10 meter
g) Pemain-pemain yang meninggalkan line out mestilah bergerak pantas supaya jarak mereka 10
meter iaitu jarak offside line untuk line out.
h) Jika line out sudah tamat sebelum mereka sempat balik mereka boleh terus bermain.
Tindakan: Free kick atas garisan 10 meter
i) Gagal membina line out: setiap pasukan mesti dengan sukarela membina line out.
Tindakan: Free kick atas garisan 10 meter
j) Pemain yang merebut bola di udara tidak boleh menggunakan tangan di sebelah luar/out side
hand untuk merebut bola.
Tindakan : Penalti di atas garisan 10 meter

17.7 DI MANA PEMAIN PATUT BERDIRI

a) Pemain patut berdiri tidak kurang dari 3 meter dari garisan touch .
b) Bahagian belakang mestilah tidak melebihi 10 meter dari garisan touch.
c) Semua pemain dalam line out mesti berdiri dari 2 tempat.
Tindakan: Free kick atas garisan 10 meter

17.8 DUA GARISAN LURUS

a) Pemain mestilah berdiri dalam dua garisan lurus.


b) Jarak antara dua garisan tersebut ialah setengah meter.
Tindakan: Free kick atas garisan 10 meter
c) Sebelum bola dilontar semasa line out, pemain tidak boleh memegang, menolak, menerkam
atau menghalang lawan.
Tindakan: Penalti atas garisan 10 meter

- 55 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

17.9 PERMULAAN DAN PENAMAT LINE OUT

Line out bermula


a) Apabila bola meninggalkan tangan pemain yang melontar.

Line out berakhir


a) Apabila bola yang ditangkap pemain dalam line out keluar dari line out.
b) Apabila bola pemain yang memegang bola dalam line out meninggalkan line out.
c) Apabila bola lontaran melebihi garisan 10 meter

17.10 PEELING

a) Pemain dalam line out tidak dibenarkan keluar untuk menerima bola sebelum bola keluar dari
tangan pelontar.

17.11 LONTARAN BERAT SEBELAH (SIDED)

a) Pilihan akan diberikan:


i. Lontaran semula pada pihak awan
ii. Scrum bola dimasukkan pihak lawan.

- 56 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

- 57 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 18: SCRUM

DEFINISI

a) Tujuan untuk memulakan permainan dengan cepat, selamat dan adil, selepas
kesalahan berlaku atau pemberhentian.
b) Dibuat dalam kawasan permainan dengan tiga orang pemain dari setiap pasukan
membentuk scrum .
c) Scrum adalah Contested scrum iaitu pemain yang membentuk scrum boleh
membuat tolakan tetapi hanya pemain hooker sahaja dibolehkan membuat
rebutan bola melalui kuisan selepas bola dimasukkan.
d) Kaki untuk membuat kuisan tidak boleh dikeluarkan awal sebelum bola
dilorongkan.
Tindakan: Free Kick
e) Tolakan yang dibuat mestilah tidak melebihi 1 meter
Tindakan : Free Kick

- 58 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

18.2 LORONGAN BOLA

a) Lorongan bola oleh scrum half ke dalam scrum mestilah lurus.


b) Lorongan bola boleh dibuat dari mana-mana arah.
c) Lorongan bola mesti dibuat dengan kedua-dua belah tangan.
Tindakan: Free Kick

18.3 KUISAN KELUAR

a) Pemain hooker mestilah menguis bola supaya keluar dari scrum dengan segera dan tidak
boleh menyimpan bola dalam scrum .
b) Prop tidak boleh membuat kuisan keluar atas dasar keselamatan.
Tindakan: Free kick
c) Menendang bola keluar dari scrum dengan sengaja juga merupakan satu kesalahan.
Tindakan: Penalti

18.4 LORONGAN BOLA YANG TIDAK DAPAT DIKUIS OLEH HOOKER.

a) Tindakan: Lorongan semula


b) Jika kesalahan berulang free kick untuk pasukan bertahan di tempat scrum .

- 59 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

18.5 PEMAIN SCRUM HALF.

a) Pemain scrum half mestilah mengeluarkan bola dari scrum secepat mungkin.
b) Tidak boleh memasukkan bola semula dalam scrum setelah bola keluar.
Tindakan. Penalti
c) Scrum half lawan tidak boleh melebihi offside line pasukan yang ada bola selagi bola tidak
dikeluarkan dari scrum .
d) Scrum half pasukan bertahan mempunyai pilihan sama ada untuk berada di tepi scrum
ataupun berada di barisan backs.
Tindakan: Penalti

18.7 SENTUHAN

a) Peraturan sentuhan tidak diguna pakai selagi bola tidak keluar dari scrum .

18.8 BILANGAN PEMAIN SCRUM .

a) Scrum adalah sebanyak 3 orang sahaja.

18.9 OFFSIDE

a) Pemain mestilah berada di belakang garisan offside (garisan bayangan) iaitu 5 meter di
belakang kaki pemain pasukan mereka.
Tindakan: Penalti

- 60 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

18.10 ARAHAN PENGADIL

a) Crouch, Bind dan Set mesti dikuti pemain ketika masuk scrum .

- 61 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 19 :TENDANGAN/ PENALTI/ FREE KICK

19.1 TENDANGAN

DEFINISI

a) Tendangan adalah dibenarkan seperti dalam permainan ragbi yang


sebenar.
b) Selain itu pemain bebas untuk melakukan sebarang jenis tendangan
seperti grubber kick, up and under dan bentuk tendangan lain.
c) Bola yang jatuh ke tanah boleh dipungut oleh manamana pemain dan
permainan akan diteruskan.
d) Semasa perebutan bola sentuhan tidak dikira selagi seseorang pemain itu
tidak memegang bola.

19.1.1 TENDANGAN BERTERUSAN

a) Tendangan beterusan melebihi sekali tendangan adalah tidak dibenarkan oleh pasukan yang
sama walaupun oleh pemain yang berbeza
Tindakan : Penalti
b) Selepas sekali tendangan pemain mestilah memungut bola tersebut untuk dimainkan.
c) Menahan bola dengan kaki tidak dikira sebagai tendangan.
Tindakan: Penalti
d) Sekiranya tendangan dilakukan oleh pasukan menyerang dan kemudiannya bola ditendang
pula oleh pasukan bertahan tidak dikira sebagai tendangan berterusan dan permainan akan
diteruskan.

- 62 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

e) Apabila pemain menjatuhkan badan untuk mengambil bola yang ditendang maka pemain itu
tidak boleh disentuh selagi pemain tersebut tidak bangun. (Fall on the ball)
f) Selepas pemain bangun dan jika kena sentuh maka peraturan sentuhan sudah diaplikasikan.
Tindakan: Free kick pemain yang ada bola
g) Apabila kedua pemain jatuh dan berebut bola dan bola tidak boleh dimainkan:
Tindakan: Scrum pada penyerang.

19.2 PENALTI

19.2.1 BAGAIMANA PENALTI DIAMBIL

a) Apabila sesebuah pasukan diberi penalti maka pilihan yang boleh dibuat ialah:

i. Tap bola dan terus menyerang.


ii. Melakukan tendangan keluar dan lontaran untuk line out diberikan kepada pasukan yang
menendang
iii. Meminta scrum
iv. Jangan melengahkan tendangan
v. Tendangan cara punt atau drop kick
vi. Pemain pasukan mesti berada di belakang bola.

b) Quick tap juga dibenarkan.

19.2.1 TENDANGAN DARI PENALTI

a) Tendangan di dalam kawasan permainan sama ada bola terus melepasi garisan touch atau
melantun di dalam kawasan permainan dan bergolek keluar melepasi garisan touch.
Tindakan: Line out bola pasukan yang menendang di mana bola keluar melepasi garisan
touch.

- 63 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

19.2.3 TINDAKAN PASUKAN BERTAHAN

a) Lari ke belakang 10 meter dari mark yang ditunjukkan oleh pengadil.


b) Terus ke belakang walaupun bola dimainkan sehingga pada jarak tertentu yang membolehkan
mereka terlibat dalam permainan semula.
c) Jangan ganggu pasukan yang mendapat penalti dengan apa cara sekali pun.
Tindakan : Penalti

19.2.4 KESALAHAN YANG AKAN MENYEBABKAN PENALTI ATAU PILIHAN


MENDAPATKAN SCRUM

a) Tendangan bola berturut-turut dari pasukan sendiri


b) Sentuhan telah dilakukan oleh pemain pertahanan tetapi pembawa bola tersebut tidak
menoleh ke kanan atau ke kiri (tindakan serta merta) dan terus membuat pecutan larian
dianggap sebagai panjang (long).
c) Sentuhan ke atas pembawa bola dan menoleh ke kanan atau ke kiri tetapi masih tidak
membuat hantaran kepada pemain penyerang yang lain melebihi kiraan 1, 2, 3.
d) Memegang baju atau seluar atau menghadang atau menghalang dengan tangan atau kaki
e) Rempuhan atau hit dengan sengaja ke arah pemain pertahanan
f) Dengan segaja melemparkan bola ke arah pemain pertahanan untuk kembali ke posisi onside
pertahanan, menghempaskan bola, melambatkan masa memulakan pemainan.
g) Obstruction/hadangan.
h) Knock-on berlaku oleh pembawa bola, tetapi rakannya di hadapan yang offside mengambil
bola dan menidakkan pasukan lawan untuk mengambil bola untuk meneruskan permainan.
i) Menjatuhkan scrum dengan sengaja
j) Memusing scrum dengan sengaja (45 darjah)
k) Failure to bind fully - semasa scrum berlaku.

- 64 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

l) Tidak membuat sentuhan yang sempurna iaitu dengan sengaja menolak (meluruskan tangan
sepenuhnya) dan sentuhan selain dari bahu ke punggung.
m) Pembawa bola memecut ke hadapan (burst) tetapi menggangkat siku, lutut atau kaki.
n) Pembawa bola menggunakan hand off iaitu mengeluarkan tangan untuk menghalang pemain
pertahanan untuk membuat sentuhan.
o) Sengaja melambatkan (delay) permainan apabila terjatuh di tanah.
p) Melakukan hantaran bola kepada rakan ketika masih di tanah/lutut masih menyentuh
tanah.(Off Feet)

19.2.5 KESALAHAN OFFSIDE

a) Pemain bertahan pertama menyentuh pembawa bola dan membuat sentuhan kedua tanpa
membuat pergerakan mengundur
b) Pemain pertahanan membuat sentuhan pertama dan membuat pergerakan mengundur tetapi
tidak diikuti oleh rakannya yang lain.
c) Scrum half melebihi kaki terakhir prop pertahanan semasa scrum
d) Membuat tendangan ke hadapan tetapi rakannya dalam kedudukan offside (pemain yang
menendang bola ke arah hadapan tetapi rakannya berada di kedudukan hadapan melepasi
garisan onside).

- 65 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

19.3 FREE KICK

19.3.1 BAGAIMANA FREE KICK DIAMBIL

a) Apabila sesebuah pasukan diberi free kick maka pilihan yang boleh dibuat ialah:

i. Tap bola dan terus menyerang.


ii. Melakukan tendangan keluar dan lontaran untuk line out diberikan kepada pasukan
lawan
iii. Minta scrum
iv. Jangan melengahkan tendangan
v. Tendangan cara punt atau drop kick
vi. Pemain pasukan mesti berada di belakang bola.

19.3.2 MELAKUKAN TENDANGAN KELUAR

a) Bola ditendang dari kawasan 15 meter terus keluar.


Tindakan : Line out pasukan lawan di mana bola keluar.
b) Bola ditendang luar kawasan 15 meter terus keluar.
Tindakan : Line out pasukan lawan di mana bola keluar.
c) Bola ditendang dari luar kawasan 15 meter melantun dalam kawasan permainan dan kemudian
keluar.
Tindakan : Line out pasukan lawan di mana bola keluar.

19.3.3 TINDAKAN PASUKAN BERTAHAN:

a) Lari ke belakang 10 meter dari mark yang ditunjukkan oleh pengadil.


b) Terus ke belakang walaupun bola dimainkan sehingga pada jarak tertentu yang membolehkan
mereka terlibat dalam permainan semula.
c) Jangan ganggu pasukan yang mendapat penalti dengan apa cara sekali pun.
Tindakan: Penalti

- 66 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

19.3.4 KESALAHAN YANG AKAN MENYEBABKAN FREE KICK

a) Memasukkan bola tidak lurus dalam scrum


b) Merapatkan ruang semasa line out (closing gaps in line out)
c) Hooker mengeluarkan kaki lebih awal sebelum bola dimasukkan dalam scrum
d) Tendangan drop tidak melepasi 5 meter atau keluar terus dari kawasan perlawanan atau
tendangan drop sampi ke kawasan gol dan sentuhan bola dari pemain pertahanan dan
disahkan (drop kick).
e) Lontaran ke dalam line out tidak melepasi 3 meter.
f) Menghalang quick throw untuk dilakukan semasa line out.
g) Menahan bola (charging) di dalam kawasan 15 meter semasa tendangan drop out dilakukan.

- 67 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

- 68 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

PERATURAN 20 : KAWASAN GOL (IN GOAL)

DEFINISI

a) Kawasan gol ialah kawasan di mana pemain dari kedua-dua pasukan perlu
meletakkan bola tersebut.
b) Apabila pasukan penyerang meletakkan bola dalam kawasan gol lawan maka try
diberikan
c) Apabila pasukan bertahan meletakkan bola dalam kawasan gol sendiri maka
touch down diberikan

- 69 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

20.1 MELETAKKAN BOLA

a) Menyentuh bola ke tanah


b) Pemain menekankan badan dengan bola
c) Meletakkan bola di garisan gol dikira try

20.2 MEMBUAT TOUCH DOWN

a) Jika pasukan bertahan membuat touch down hasil daripada bola yang dibawa masuk
penyerang.
Tindakan: Drop out 15 meter
b) Jika pasukan bertahan membuat touch down hasil daripada bola yang dia sendiri bawa masuk.
Tindakan: Scrum garisan tengah 5 meter lorongan bola lawan

20.4 PENALTI TRY

a) Diberikan apabila sesuatu gerakan yang boleh menghasilkan try dihalang dengan cara yang
salah/foul play.

20.5 SITUASI ADVANTAGE PADA PENYERANG

a. Semasa pemain hendak buat try dalam keadaan sedang melayang di udara (fly) dan kena
sentuh.
Tindakan: Scrum 5 meter kepada pasukan penyerang.
b. Pemain telah masuk dalam kawasan kawasan gol dan ketika hendak membuat try dia kena
sentuh.
Tindakan: Scrum 5 meter kepada pasukan penyerang.
c. Pemain yang sedang membawa bola telah disentuh di luar kawasan kawasan gol dan
kemudiannya masuk ke kawasan gol sebelum menghantar bola kepada rakan.
Tindakan: Scrum 5 meter kepada pasukan penyerang.

- 70 -
RAGBI BAWAH 12 TAHUN MSSM

- 71 -