Anda di halaman 1dari 1

TUGASAN MINGGU 7 : MEMBANDING BEZA MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH

MODEL DISIPLIN ASERTIF MODEL AKIBAT LOGIKAL MODEL PENGURUSAN MODEL TPENGURUSAN BILIK MODEL BEYOND DISCIPLINE
CANTER DREIKURS KELOMPOK KOUNIN DARJAH THOMAS ALFIE KOHN

Peneguhan Berasaskan Menekankan Pengurusan disiplin Apabila murid diberikan


terhadap tingkah perkongsian kepada yang berkesan tidak ganjaran terhadap apa-
laku yang diingini kepercayaan pengawasan dan boleh dicapai melalui apa yang dilakukan,
dan penerimaan antara guru penyeliaan yang paksaan, ganjaran dan mereka selalunya tidak
murid terhadap dengan murid teliti guru dalam hukuman. mempunyai rasa
akibat daripada untuk sama pengurusan bilik Pengurusan disiplin tenggungjawab
tingkah laku yang sama menjaga darjah yang berkesan melalui terhadap perkara
ditunjukkan. disiplin di dalam pembentukan tersebut
Guru mempunyai bilik darjah. kemampuan mengawal Tidak faham tujuan
hak untuk Model diri sendiri yang berlaku tingkah laku itu
menentukan menekankan secara intrinsik dan dilakukan dan sebab
peraturan di dalam bahawa guru dalaman. mereka perlu
bilik darjah dan perlu kenal pasti Fokus utama: melakukanya kerana
memastikan murid punca salahlaku Membantu murid mereka lebih
mematuhi dan murid perlu memupuk kawalan diri. tertumnpu kepada
peraturan yang dibimbing untuk ganjaran yang akan
ditetapkan. faham peraturan diterima.
di dalam bilik
darjah.