Anda di halaman 1dari 1

Lembaran kerja Nama: _____________________________________

Matematik Tahun 3 Kelas: 3 ____________


Unit 4: Darab Tarikh: _____________

B3 D1 E3: Menyatakan hasil operasi asas darab secara spontan melibatkan sifir
tiga, enam, tujuh, lapan, Sembilan, 100 dan 1 000.

Lengkapkan

1) 2 X 6 = _________ 11) 8 X _____ = 24

2) 6 X 3 = _________ 12) 6 X _____ = 48

3) 5 X 7 = _________ 13) 4 X _____ = 36

4) 4 X 9 = _________ 14) 7 X _____ = 42

5) 8 X 8 = _________ 15) 9 X _____ = 81

6) 2 X 100 = _________ 16) _____ X 3 = 27

7) 5 X 8 = _________ 17) _____ X 7 = 63

8) 7 X 7 = _________ 18) _____ X 8 = 16

9) 4 X 1000 = _________ 19) _____ X 6 = 30

10) 6 X 9 = _________ 20) _____ X 9 = 72

Anda mungkin juga menyukai