Anda di halaman 1dari 3

SJK(T) LADANG BUKIT ASAHAN

77100 ASAHAN, MELAKA

ANALISIS ITEM SOALAN BAHASA MELAYU PEMAHAMAN


NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : UJIAN 1 (BULAN MAC 2017)

NAMA GURU : AHMAD KAMAL BIN YUSOFF KELAS : TAHUN 3 JUMLAH MURID :13
NOMBOR SOALAN
22 23 24 25
BIL NAMA 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A a b a b a b c d a b c d B J % G
5 2 2 4 4 1 1 2 2 1 1 2 3
1 DHINESWARAN A/L RAVI 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 11 14 28 E
2 DIVYA A/P MOGAN 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 11 1 1 1 2 1 2 1 3 2 3 1 0 1 19 30 60 C
3 MAHESHWAR A/L RAMESH 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 29 41 82 A
4 PARUVATHY A/P RAJAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 8 10 20 E
5 SRITHARAN A/L RAJKUMAR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 7 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 0 2 19 26 52 D
6 TAGGALECHUMI A/P JEYA GANES 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 25 32 64 C
7 TIVIYAH TARISINI A/P BALACHANDRAN 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 25 34 68 B
8 PAVAASHINI 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 26 33 66 B
JUMLAH JAWAPAN BETUL 5 6 0 1 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 5 2 3 14 12 15 14 8 13 12 12 15 15 12 10 10
JUMLAH JAWAPAN SALAH 13 8 7 13 12 9 12 11 10 10 10 10 11 10 10 11 11 8 11 10 51 14 11 38 44 0 1 14 11 -2 1 16 83
KESELURUHAN 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 65 26 26 52 52 13 13 26 26 13 13 26 93

PERATUS
BILANGAN A 1 2.2
BILANGAN B 2 4.4
BILANGAN C 2 4.4
BILANGAN D 1 2.2
BILANGAN E 2 4.4
JUMLAH LULUS 6 13.3
JUMLAH GAGAL 2 4.4
GRED PURATA MP 0.56
0 E
40 D
55 C
65 B
80 A
SJK(T) LADANG BUKIT ASAHAN
77100 ASAHAN, MELAKA

ANALISIS ITEM SOALAN BAHASA MELAYU PENULISAN


NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN :

NAMA GURU : AHMAD KAMAL BIN YUSOFF KELAS : TAHUN 3


BAHAGIAN

BIL NAMA A B C JUMLAH PERATUS GRED

10 15 25
1 DHINESWARAN A/L RAVI 3 0 0 3 6 E
2 DIVYA A/P MOGAN 7 8 6 21 42 D
3 MAHESHWAR A/L RAMESH 9 17 18 44 88 A
4 PARUVATHY A/P RAJAN 1 0 0 1 2 E
5 SRITHARAN A/L RAJKUMAR 6 8 6 20 40 D
6 TAGGALECHUMI A/P JEYA GANES 10 9 17 36 72 B
7 TIVIYAH TARISINI A/P BALACHANDRAN 8 10 9 27 54 D
8 PAVAASHINI 8 8 9 25 50 D

PERATUS
BILANGAN A 1 2.2
BILANGAN B 1 2.2
BILANGAN C 0 0.0
BILANGAN D 4 8.9
BILANGAN E 2 4.4
JUMLAH LULUS 6 13.3
JUMLAH GAGAL 2 4.4
GRED PURATA MP 0.64