Anda di halaman 1dari 7

PANITIA

PENDIDIKAN
JASMANI
PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN.

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 6
MASA : 1 JAM

MAKLUMAN:
1. TULIS NAMA PADA BORANG JAWAPAN YANG DISEDIAKAN.
2. SILA ISI JAWAPAN PADA BORANG JAWAPAN YANG
DISEDIAKAN DENGAN KEMAS, JELAS DAN TEPAT.
3. SILA HITAMKAN 1 JAWAPAN SAHAJA BAGI SETIAP SOALAN
OBJEKTIF.
4. JAWAB SEMUA SOALAN.
BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF 5. Aktiviti ______________
membolehkan kita berdiri dengan
stabil.

A. Imbangan
B. Dekam
C. Duduk separa
D. Berlari

1. Nyatakan perlakuan di atas.

A. Meregang
B. Berlari
C. Melompat
D. Skip 6. Apakah nama aktiviti di atas?

2. Antara berikut, yang manakah A. Lompat dakap


pakaian yang selesa untuk B. Lompat layang
bersenam? C. Lompat bintang
D. Lompat pagar
A. T-shirt, seluar trek dan kasut
sukan.
B. Kasut tumit tinggi, baju kurung
C. Jubah dan telekung
D. Baju kemeja dan seluar
panjang.

3. Hambur boleh dilakukan dengan


menggunakan ___________ .

A. Basikal
B. Papan anjal.
7. Apakah kemahiran yang ingin
C. Guli
dilakukan oleh murid dalam rajah
D. Bola
di atas?
4. Semasa mendarat ,
A. melompat
angkat tangan lurus ke hadapan
B. meringkuk
dan berdiri tegak.
C. hambur
D. merangkak
A. Angkat tangan
B. berguling
C. Fleksi lutut
D. Melompat
8. Posisi mendarat yang baik ialah . . 12. Kemahiran bergayut pada palang
dengan posisi badan songsang
A. Mendarat terbang. memerlukan .
B. Mendarat menggunakan jari
kaki. A. Kekuatan dan daya tahan otot
C. Melakukan semua pergerakan. tangan.
D. Mendarat dengan dua kaki B. Kekuatan dan daya tahan otot
serta fleksikan lutut. mulut.
C. Kekuatan dan daya tahan otot
9. Saya perlu kaki.
pantas dengan kelajuan terkawal D. Kekuatan dan daya tahan otot
untuk mendapatkan daya kepala.
lonjakan yang lebih tinggi dan
jauh.

A. Berguling
B. Berlari
C. Menari
D. Memukul

13. Antara berikut, manakah


kemahiran yang ditunjukkan
dalam rajah di atas?

A. Melompat bintang.
B. Menendang
C. Lompat layang.
D. Berbaring

10. Namakan pergerakan yang


ditunjukkan dalam gambar di
atas.

A. Mengelecek bola
B. Melantun badan
C. Lompat dakap 14. Namakan genggaman bagi
D. Polka berpasangan gambar di atas.

11. Trampolin moden telah dicipta A. Genggaman campur.


pada tahun . B. Genggaman atas.
C. Genggaman bawah.
A. 1979 D. Genggaman kiri.
B. 2000
C. 1963
D. 2011
18. Lagu dan tarian sewang
merupakan amalan masyarakat
...

A. Orang Asli
B. Orang Iban
C. Orang Melayu
D. Orang India

19. Kemahiran menghantar dan


menerima bola memerlukan
ruang yang .

A. Licin
B. Sesuai.
C. Berkilat
D. Hitam
15. Gambar di atas menunjukkan
lakuan ______________________.
20. Permainan hantar jaya
A. Fleksi lutut ketika mendarat. merupakan permainan kategori
B. Putaran badan 360
C. Hambur dengan tangan.
D. Bunga berkembang. A. menjaring
B. menghalang
16. Apakah rangkaian pergerakan ? C. serangan
D. memukul
A. Gabungan beberapa
kemahiran asas melentik. 21. Bergerak melepasi lawan dan
B. Gabungan beberapa menghantar bola kepada rakan
kemahiran asas gimnastik. sepasukan disebut sebagai
C. Gabungan beberapa .
kemahiran asas menembak.
D. Gabungan beberapa A. Memujuk
kemahiran melastik. B. Melastik
C. Menahan
D. Mengelecek
17. Bulatkan padanan etnik dan
tarian tradisionalnya dengan 22. Kemahiran takel perlu ..
betul.
A. Dilakukan dengan selamat
A. Cina tarian makyong B. Mendekati dan merebut bola
B. Melayu tarian zapin daripada pihak lawan.
C. Bidayuh tarian minangkabau C. Menendang bola.
D. India tarian gamelan. D. Menampar pemain lawan.
Mengurangkan risiko kecederaan 27. Pergerakan berirama dalam
Membolehkan badan untuk cabaran langkah seiring terdiri
daripada pergerakan KECUALI
melakukan aktiviti yang lebih
mencabar
A. Chasse Mambo
23. Pernyataan di atas merupakan B. Step Close
faedah melakukan aktiviti C. Grapevine
D. Schottische
A. menyejukkan badan
B. ujian kecergasan
C. memanaskan badan.
28. Tekal bermaksud..
D. Daya tahan kardiovaskular
A. Menerima bola daripada
24. Kemahiran ialah
rakan
cara mengawal bola sambil
B. Meminta bola daripada pihak
bergerak dan digunakan untuk
lawan
melepaskan diri dengan bola
C. Merebut bola daripada pihak
daripada kawan pihak lawan.
lawan
D. Menunggu bola
A. Memintas
B. Mengelecek
C. Mencabar lawan
29. Aktiviti regangan boleh dilakukan
D. Menjaring
secara individu, __________, dan
berkumpulan.
25. Antara permainan berikut, yang
manakah bukan dalam kategori
A. Berpuak-puak
penjaring tangkas?.
B. Berhati-hati
C. Berpasangan
A. Permainan tangkas jaring
D. Berseorangan
B. Permainan jaringan lob
C. Permainan sentuh junam
D. Permainan pintar takel.

30. Langkah di dalam rajah di atas


menunjukkan pergerakan
.
26. Gambar di atas menunjukkan
A. Chasse mambo
kemahiran dalam
B. Heel toe
kategori serangan.
C. Jazz box
D. Step close
A. Memintas
B. Menjaring
C. Mengelecek
D. Memukul
A C

B D
34. Berdasarkan gambar di atas, fasa
ketiga yang terlibat dalam lakuan
31. Manakah kawasan yang sesuai hambur adalah
untuk menerima hantaran
daripada rakan? A. Berdiri sedia
B. Larian
A. A C. Melompat di papan anjal
B. B D. Hambur
C. C
D. D
35. Apakah alatan yang sesuai untuk
lakuan hambur di atas papan
anjal.

A. Tilam
B. Papan anjal
C. Gelang getah
D. Tikar

32. Gambar di atas menunjukkan


pergerakan ...

A. Grapevine
B. Chasse mambo
C. Jazz box
D. schottische

33. Apakah faedah aktiviti


menyejukkan badan ( cooling
down )? 36. Lakuan yang ditunjukkan dalam
gambar di atas adalah..
A. Untuk menghilangkan peluh.
B. Untuk mengurangkan rasa A. Push and hold
tekanan. B. Kayuh basikal.
C. Untuk mengendur dan C. Roda kereta
melegakan otot- otot badan. D. Tukar peranan
D. Untuk menyediakan tubuh
badan pada tahap
maksimum.
37. Gaya di atas adalah gaya gayut

A. Kaki di luar genggaman


B. Kaki terbuka
C. Gaya L 39. Selain disebut sebagai gaya
D. Lutut ke dada ( tuck ) putaran 360, gaya ini turut
dipanggil sebagai

A. Putaran skru
B. Putaran gasing
C. Putaran putting beliung
D. Putaran setempat.

40. Selain daripada pergerakan


putaran, cara mendarat yang
.. juga turut membantu
38. Gaya di atas adalah gaya gayut keselamatan pelajar semasa
.. beraktiviti.

A. Kaki di luar genggaman A. sakit


B. songsang B. lelah
C. Gaya L C. menjunam
D. Lutut ke dada ( tuck ) D. baik

Anda mungkin juga menyukai