Anda di halaman 1dari 2

Penyata Bank bulan Jun 2009 yang diterima oleh Yaya Enterprise menunjukkan baki yang

berbeza dengan baki buku tunainya.


PENYATA BANK
No. Debit Kredit Baki
TarikhButiran
Cek (RM) (RM) (RM)
2009
Jun 1Baki b/b 3559(Dt.)
3Simpanan 3100 459(Dt.)
6Cek 222122 2044 2503(Dt.)
8Cek 222120 325 2828(Dt.)
9Arahan debit - Syarikat Selesa Bhd 766 3594(Dt.)
11Simpanan 820 2774(Dt.)
12Cek 222123 2267 5041(Dt.)
14Dividen (Syarikat Susan) 1231 3810(Dt.)
15Cek 222124 2910 6720(Dt.)
17Caj Bank 55 6775(Dt.)
21Simpanan 6000 775(Dt.)
20Cek 222125 2082 2857(Dt.)
23Simpanan 4902 2045(Kt.)
25Cek 222126 3292 1247(Dt.)
27Simpanan 3660 2413(Kt.)
29Cek 222127 1816 597(Kt.)

Buku Tunai (Ruangan Bank sahaja)


Tarikh Butiran RM Tarikh No.Cek Butiran RM
2009 2009
Jun 1Jualan 3100 Jun 1 Baki b/b 3884
9Komisen 820 2222122 Kedai Ming 2044
16Wendy 4902 7222123 Belian 2672
18Pinjaman 6000 11222124 Gaji 2910
19Syarikat Kiki 1240 15222125 Perabot 2082
24Kadir 2342 17222126 Puan Fatin 3292
27Jualan 3660 23222127 Insurans 1816
30Baki h/b 734 26222128 Juliana 3090
28222129 Kedai Jin 1008
22798 22798

Maklumat Tambahan :

(i)Cek bernombor 222123 dicatatkan dengan jumlah yang salah dalam buku tunai.
(ii)Cek yang diterima pada 24 Jun 2009 dipulangkan oleh bank dengan tanda Rujuk
Penyuruh Bayar.
Anda dikehendaki :

(a)mengemaskini Buku Tunai untuk bulan Jun.


(b)menyediakan Penyata Penyesuaian Bank pada 30 Jun 2009.

Soalan 2

Yazir Enterprise menjalankan Perniagaan Barang Antik di Bandar Baru Uda, Johor
Bahru. Maklumat berikut berkaitan dengan operasi perniagaannya bagi tiga bulan
berakhir 31 Disember 2014.
i) Pada 1 Oktober 2014, perniagaan ini mempunyai baki-baki berikut:
RM
Overdraf bank 1 200
Tunai di tangan 5 600
Lengkapan 28 000
ii) Pada bulan November 2013, perniagaan membeli sebuah van bernilai RM75 000 di
mana pendahuluan sebanyak RM7 500 telah dibayar pada masa dibeli dan bakinya
dibayar secara ansuran selama 5 tahun mulai bulan berikutnya.
iii) Belian pada bulan Oktober ialah RM22 000 dan belian ini dianggarkan akan
meningkat setiap bulan 5% berbanding bulan sebelumnya.
iv) Jualan tunai untuk bulan Oktober adalah sebanyak RM25 000 dan dijangka akan
bertambah sebanyak 10% daripada bulan sebelumnya.
v) Kadar bayaran bulanan dianggarkan sebanyak RM310 setiap bulan
vi) Sewa kedai dibayar dianggarkan RM1 500 sebulan dan dibayar setiap 2 bulan sekali
mulai bulan Oktober 2014.
vii) Pinjaman bank sebanyak RM45 000 dijangka akan diterima pada bulan November.
Bayaran balik pinjaman sebanyak RM750 sebulan dan faedah pinjaman sebanyak 2%
sebulan dibayar mulai bulan berikutnya.
viii) Perniagaan mempunyai 3 orang pekerja di mana bayaran gaji sebulan ialah RM1 100
seorang dan dibayar pada akhir setiap bulan. Pada bulan Disember, perniagaan
dijangka menambah seorang lagi pekerja dengan bayaran yang sama.

Urusniaga tunai sebenar Yazir Enterprise bagi bulan November 2014 bagi jualan dan
kadar bayaran adalah seperti berikut:
RM
Jualan 35 000
Kadar bayaran 350

Anda dikehendaki :
(a) Menyediakan Penyata Belanjawan Tunai bagi tiga bulan berakhir 31 Disember 2014.
(b) (i) Nyatakan sama ada memuaskan atau tidak memuaskan pencapaian sebenar
berbanding belanjawan bagi item jualan dan kadar bayaran.
(ii) Beri alasan anda.