Anda di halaman 1dari 2

Bahasa Istana Paling menggalakkan sekali-paling

Berjalan Mencemar duli menggalakkan/menggalakkan sekali


Berkata Bertitah Hakeem Restoran-Restoran Hakeem
Bersetuju Berkenah Nian indah-indah nian
Bertolak/berlepas Berangkat Anda perlu rujuki-perlu anda rujuki
Isteri Permaisuri Sukakan-suka akan
Kerusi Singgahsana Lain-lain barang-barang-barang lain
Makan Santap Keempat-keempat-empat
Mandi Bersiram
Marah Murka
Mati Mangkat Kesalahan ejaan
Memberikan Menganugerahkan Juru pandu-jurupandu
Patriotisma-patriotisme
Menghadiahkan Menganugerahkan/
Analisa-analisis
memurniakan
Eletrik-elektrik
Menjumpai Menghadap
Datuk ku-datukku
Sakit gering
Masaalah-masalah
Suka/sudi berkenan
Plan-pelan
Tempat tidur beraduan Pasca merdeka-pascamerdeka
Tenang kara Kontingen-kontinjen
Tidur beradu Sabsidi-subsidi
Ulang tahun/ Keputeraan Ditanggong-ditanggung
Kelahiran Mahsyur-masyhur
Menunton-menonton
Kesalahan bahasa Keperihatinan-keprihatinan
Di musim-pada musim Elekronik-elektronik
Beribu-beribu-ribu Selsema-selesema
Bertilamkan dengan-bertilamkan Kontrakter-kontraktor
Memperlebarkan-memperlebar Belok-blok
Selain daripada-selain Anti-dadah-antidadah
Dihabiskan olah saya-saya habiskan Komidi-komedi
Guru berikan-diberikan oleh guru Mengkagumkan-mengagumkan
Masa ke semasa-masa ke masa/ semasa ke Menghadkan-mengehadkan
semasa Celupar-celopar
Goreng cempedek-cempedak goreng Ke 39-ke-39
Goreng pisang-pisang goreng Daiet-diet
Ada memiliki-memiliki Febuari-Februari
Memeroses-memproses Bersatu-padu-bersatu padu
Guru besar-guru besar-guru-guru besar Perlaksanaan-pelaksanaan
Saling hormat menghormati-saling Efisyen-ekfisyen
menghormati Urusetia-urus setia
Sebatang kapak-sebilah kapak Hal-ewhal-hal ehwal
Mengintai-ngintai-mengintai-intai Dzif-dzif-dif-dif
Senyum-tersenyum 1980an-1980-an
Terusan-berterusan Tanggung jawab-tanggungjawab
Pendalaman-pedalaman Kebanyakkan-kebanyakan
Kebanyakan para-para-kebanyakan/para
Atlit-allet
Cermelang-cemerlang
Ku lakukan-kulakukan
Krew-kru
Documentasi-dokumentasi
Lembab-lembap
Sekaligus-sekali gus
Diwar-warkan-diuar-uarkan
Mee goreng-mi goreng
Bandaraya-bandar raya
Stem-setem
Eka-bahasa-ekabahasa
Professional-profesional
Bowling-boling
Juvana-juvenil
Rakan nya-rakannya
Lojik-logik
Elektromagnitek-elektromagnetik
Golobal-global
Didamkan-diidam
Katunlah-kartun