Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2017

Minggu : 9 Hari : Ahad Tarikh : 26 Februari 2017


Kelas :5 Ibnu Hauqal Masa : 9.00-10.00 pagi M. Pelajaran : Bahasa Melayu
Kehadiran :

1. Tema Keselamatan
2. Tajuk Keselamatan Semasa Bersukan
3. S. Kandungan 1.4
4. Standard Pembelajaran 1.4.4
5. PPPM 1. Kemahiran berfikir
2. Etika dan kerohanian
6. Objektif Pada akhir pembelajaran diharap murid-murid dapat :
Pembelajaran 1. Membaca dan memahami teks .
2. Menyatakan permintaan berdasarkan teks menggunakan
ayat gramatis.

7. Aktiviti 1. Murid-murid bersoaljawab tentang aktiviti bersukan.


Pembelajaran 2. Murid-murid membaca dan memahami petikan.(ms 46)
3. Murid-murid bersoaljawab tentang petikan.
4. Murid-murid berbual sambil menyatakan panduan bersukan
dengan selamat.
4. Murid-murid menulis panduan bersukan.
5. Rumusan dan penutup
8. Pengisian Kurikulum 1. Ilmu : Kemahiran Hidup
2. Keusahawanan : EK 1.5 Fleksibeliti
3. Nilai murni : Bertatasusila
4. Elemen Merentasi Kurikulum :
KB : Menjana idea KP : interpersonal
9. Bahan Bantu 1. Papan Abad 21
Belajar ( BBB ) 2. Gambar rangsangan
10. Penilaian PdP

11. Pemulihan Dalam Membaca dan menyalin


Kelas
12. Pengayaan Membina ayat

13. PBS

14. Refleksi /
Impak / K Rumah
15. Catatan
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2017

Minggu : 8 Hari : Isnin Tarikh : 20 Februari 2017


Kelas :5 Ibnu Hauqal Masa :10.30-11.30 pagi M. Pelajaran : Bahasa Melayu
Kehadiran :

1. Tema Kesihatan Dan Kebersihan


2. Tajuk Jauhi Kemurungan
3. S. Kandungan 1.4
4. Standard Pembelajaran 1.4.3
5. PPPM 1. Kemahiran berfikir
2. Etika dan kerohanian
6. Objektif Pada akhir pembelajaran diharap murid-murid dapat :
Pembelajaran 1. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang
betul.
2. Menggunakan kata ganti nama diri dan tunjuk dengan
betul.
7. Aktiviti 1. Murid-murid bersoaljawab tentang emosi..
Pembelajaran 2. Murid-murid membaca dan memahami dialog.(ms 36)
3. Murid-murid bercerita berdasarkan gambar.
4. Murid-murid berbual menggunakan kata ganti nama diri
dan kata ganti nama tunjuk.
4. Murid-murid membina dan menulis ayat.
5. Rumusan dan penutup
8. Pengisian Kurikulum 1. Ilmu : Kemahiran Hidup
2. Keusahawanan : EK 1.5 Fleksibeliti
3. Nilai murni : Bertatasusila
4. Elemen Merentasi Kurikulum :
KB : Menjana idea KP : interpersonal
9. Bahan Bantu 1. Papan Abad 21
Belajar ( BBB ) 2. Gambar rangsangan
10. Penilaian PdP

11. Pemulihan Dalam Membaca dan menyalin


Kelas
12. Pengayaan Membina ayat

13. PBS

14. Refleksi /
Impak / K Rumah
15. Catatan
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2017

Minggu : 8 Hari : Selasa Tarikh : 21 Februari 2017


Kelas :5 Ibnu Hauqal Masa :9.30-10.00 pagi M. Pelajaran : Bahasa Melayu
Kehadiran :

1. Tema Kesihatan Dan Kebersihan


2. Tajuk Syair Sesuci Hati
3. S. Kandungan 2.5
4. Standard Pembelajaran 2.5.1
5. PPPM 1. Kemahiran berfikir
2. Etika dan kerohanian
6. Objektif
Pembelajaran Pada akhir pembelajaran diharap murid-murid dapat :
1. Membaca syair dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. Menyatakan maklumat yang terdapat dalam syair.

7. Aktiviti 1. Murid-murid bersoaljawab tentang emosi..


Pembelajaran 2. Murid-murid melagukan syair dan memahaminya.(ms 38)
3. Murid-murid menyatakan maklumat yang terdapat dalam
syair.
4. Murid-murid membina dan menulis ayat.
5. Rumusan dan penutup
8. Pengisian Kurikulum 1. Ilmu : Kemahiran Hidup
2. Keusahawanan : EK 1.5 Fleksibeliti
3. Nilai murni : Bertatasusila
4. Elemen Merentasi Kurikulum :
KB : Menjana idea KP : interpersonal
9. Bahan Bantu 1. Papan Abad 21
Belajar ( BBB ) 2. Gambar rangsangan
10. Penilaian PdP

11. Pemulihan Dalam Membaca dan menyalin


Kelas
12. Pengayaan Membina ayat

13. PBS

14. Refleksi /
Impak / K Rumah
15. Catatan
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2017

Minggu :8 Hari : Rabu Tarikh : 22. 02.2017


Kelas :5 Ibnu Hauqal Masa :10.30-11.30 pagi M. Pelajaran : Bahasa Melayu
Kehadiran :

1. Tema Kesihatan Dan Kebersihan


2. Tajuk Senyuman Pengubat Jiwa
3. S. Kandungan 3.4
4. Standard Pembelajaran 3.4.2
5. PPPM 1. Kemahiran berfikir
2. Etika dan kerohanian
6. Objektif
Pembelajaran Pada akhir pembelajaran diharap murid-murid dapat :
1. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. Mengenali pelbagai jenis kata ganda.

7. Aktiviti 1. Murid-murid bersoaljawab tentang emosi..


Pembelajaran 2. Murid-murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi
yang sesuai.(ms 39)
3. Murid-murid mengenal pasti kata ganda dalam petikan.
4. Murid-murid membina ayat menggunakan kata ganda.
4. Murid-murid membina dan menulis ayat.
5. Rumusan dan penutup
8. Pengisian Kurikulum 1. Ilmu : Kemahiran Hidup
2. Keusahawanan : EK 1.5 Fleksibeliti
3. Nilai murni : Bertatasusila
4. Elemen Merentasi Kurikulum :
KB : Menjana idea KP : interpersonal
9. Bahan Bantu 1. Papan Abad 21
Belajar ( BBB ) 2. Gambar rangsangan
10. Penilaian PdP

11. Pemulihan Dalam Membaca dan menyalin


Kelas
12. Pengayaan Membina ayat

13. PBS

14. Refleksi /
Impak / K Rumah
15. Catatan
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2017

Minggu ke : 8 Hari : Khamis Tarikh : 22.02.2017


Kelas : Tahun 5 Ibnu Hauqal Masa: 7.30-8.30 pagi M. Pelajaran : B. Melayu
Kehadiran Murid :

1. Tema Kesihatan Dan Kebersihan


2. Tajuk Kecerdasan Emosi
3. S. Kandungan 5.1
4. Standard Pembelajaran 5.1.6
5. PPPM 1. Kemahiran berfikir
2. Etika dan kerohanian
6. Objektif Pada akhir pembelajaran diharap murid-murid dapat :
Pembelajaran 1. Membaca teks yang mengandungi kata hubung
pancangan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. Membina ayat menggunakan kata hubung pancangan.

7. Aktiviti 1. Murid-murid bersoaljawab tentang emosi..


Pembelajaran 2. Murid-murid membaca dan memahami petikan.(ms 40)
3. Murid-murid bersoaljawab tentang petikan.
4. Murid-murid berbual menggunakan kata hubung
pancangan dalam ayat.
4. Murid-murid membina dan menulis ayat.
5. Rumusan dan penutup
8. Pengisian Kurikulum 1. Ilmu : Kemahiran Hidup
2. Keusahawanan : EK 1.5 Fleksibeliti
3. Nilai murni : Bertatasusila
4. Elemen Merentasi Kurikulum :
KB : Menjana idea KP : interpersonal
9. Bahan Bantu 1. Papan Abad 21
Belajar ( BBB ) 2. Gambar rangsangan
10. Penilaian PdP

11. Pemulihan Dalam Membaca dan menyalin


Kelas
12. Pengayaan Membina ayat

13. PBS

14. Refleksi /
Impak / K Rumah
15. Catatan