Anda di halaman 1dari 9

RPH SEJARH TAHUN 5 GIGIH

Tema Yang Di-Pertuan Agong


Tajuk Kaedah Pemilihan Yang Di-Pertuan Agong
Tarikh / Masa 24/07/2017 (Isnin) 9.40 10.10 pagi
Standard Kandungan 7.3 Sejarah Kemerdekaan 1957

Standard Pembelajaran 8.1.1 Menyatakan Yang di-Pertuan Agong sebagai institusi


ketua negara Malaysia.
8.1.2 Menyatakan cara pelantikan Yang diPertuan Agong.
K8.1.6 Menjelaskan keunikan institusi Yang diPertuan Agong

dalam sistem pemerintahan di Malaysia.


Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat menjelaskan YDPA sebagai ketua negara
2. Murid dapat menyatakan cara pelantikan YDPA.
3. Murid dapat menjelaskan keunikan institusi YDPA dalam
system pemerintahan di Malaysia

Aktiviti 1. Guru memberikan penerangan kepada murid


2. Murid dan guru melakukan soal jawab.
3. Murid membuat nota menggunakan peta i-Think

Pengisian Kurikulum EMK - Keusahawanan


Nilai Menghargai Jasa Pejuang
KPS Elemen Asas Sejarah

Bahan Bantu Belajar Buku Teks, papan tulis alat tulis


Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran / Pentaksiran

Refleksi
RPH MATEMATIK TAHUN 4 EHSAN
Tema Masa dan Waktu
Tajuk Hari dan Jam
Tarikh / Masa 24/07/2017 (Isnin) 11.10-12.10 t.hari

Standard Kandungan 11.1 Mengetahui Perkaitan dalam masa


Standard Pembelajaran i. Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan:
a) Hari dan jam.
Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat menyatakan perbezan antara hari dan jam
2. Murid dapat mengaplikasikan penggunaan hari dan jam
dalam kehidupan seharian

Aktiviti 1. Guru memberi penerangan


2. Guru menunjukkan contoh kepada murid.
3. Murid mendengar dan memberi perhatian teradap contoh
yang diberi
4. Murid melakukan latihan
Pengisian Kurikulum - Keusahawanan
- Kreativiti dan inovatif

Bahan Bantu Belajar Buku teks, alat tulis papan tulis


Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran / Pentaksiran

Refleksi
RPH TMK TAHUN 5 AMANAH
Tema Sisem Pengkalan Data
Tajuk Maksud dan Ciri-ciri Pengkalan Data
Tarikh / Masa 24/07/2017 (Isnin) 12.10 1.10 t/hari

Standard Kandungan 2.0 Mengkaji Sistem Pengkalan Data


Standard Pembelajaran 2.1 Menerangkan maksud dan ciri-ciri pengkalan data
Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat menyatakan maksud pengkalan data
2. Murid dapat menyenaraikan ciri-ciri pengkalan data

Aktiviti 1. Guru memberi penerangan beraitan dengan maksud dan


ciri-ciri pengkalan data
2. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan ciri-
ciri pengkalan data
3. Murid melakukan latihan berkaitan dengan maklumat dan
data.

EMK Keusahawanan
KBKK
TMK

Bahan Bantu Belajar Buku teks, papan putih


Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran / Pentaksiran

Refleksi
RPH SEJARAH TAHUN 4 EHSAN
Tema Kerajaan Melayu Awal
Tajuk Warisan Negara Saya
Tarikh / Masa 25/07/2017 (Selasa) / 7.20 8.20 pagi

Standard Kandungan 4.1 Kedudukan kerajaan - kerajaan Melayu Awal

Standard Pembelajaran 4.1.1 Menamakan kerajaan kerajaan Melayu awal.


4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan - kerajaan Melayu pada
peta Malaysia.
K4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaan - kerajaan Melayu
awal.
Objektif 1. Murid menjelaskan kerajaan-kerajaan Melayu awal
2. Murid dapat menyatakan kedudukan kerajaan-kerajaan
Melayu awal
3. Murid dapat menyenaraikan keistimewaan kerajaan-
kerajaan Melayu awal.
Aktiviti 1. Guru menerangkan tentang kerajaan-kerajaan Melayu
2. Murid melakukan soal jawab dengan guru berkait kerajaan
Melayu awal
3. Murid membina peta i-Think sebagai pengukuhan.

EMK Nilai bersyukur


EMK Keusahawanan
KPS Elemen asas Sejarah
Bahan Bantu Belajar Buku Teks, Peta I-Think
Penilaian PnP

Refleksi

RPH MATEMATIK TAHUN 4 EHSAN


Tema Masa dan Waktu
Tajuk Hari dan Jam
Tarikh / Masa 25/07/2017 (Isnin) 12.10-1.10 t.hari

Standard Kandungan 11.1 Mengetahui Perkaitan dalam masa


Standard Pembelajaran i. Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan:
a) Minggu dan Hari
Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat menyatakan perbezan antara minggu da hari
2. Murid dapat membuat pengiraan bagi minggu dan hari
dalam kehidupan seharian

Aktiviti 1. Guru memberi penerangan


2. Guru menunjukkan contoh kepada murid.
3. Murid mendengar dan memberi perhatian teradap contoh
yang diberi
4. Murid melakukan latihan
Pengisian Kurikulum - Keusahawanan
- Kreativiti dan inovatif

Bahan Bantu Belajar Buku teks, alat tulis papan tulis


Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran / Pentaksiran

Refleksi

RPH TMK TAHUN 4 CEKAL


Tema Multimedia
Tajuk Elemen Multimedia
Tarikh / Masa 26/07/2017 (Rabu) 8.20 9.20 pagi

Standard Kandungan 1.0 Mengkaji multimedia


Standard Pembelajaran 1.3 Membezakan persembahan linear dan persembahan
tidak linear.

Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat membezakan persembahan linear


2. Murid dapat menjelaskan persembahan tidak linear
3. Murid dapat mengaplikasikan

Aktiviti 1. Guru menerangkan maklumat berkaitan dengan


multimedia.
2. Murid melakukan perbincangan berkaitan dengan
elemen multimedia dengan persembahan linear dengan
persembahan tak linear bersama guru.
3. Murid membina peta i-Think berkaitan multimedia.

EMK Keusahawanan
KBKK
TMK

Bahan Bantu Belajar Buku teks, papan putih


Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran / Pentaksiran

Refleksi

RPH TMK TAHUN 4 EHSAN


Tema Multimedia
Tajuk Elemen Multimedia
Tarikh / Masa 26/07/2017 (Rabu) 11.10 12.10 t/hari

Standard Kandungan 1.0 Mengkaji multimedia


Standard Pembelajaran 1.3 Membezakan persembahan linear dan persembahan
tidak linear.

Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat membezakan persembahan linear


2. Murid dapat menjelaskan persembahan tidak linear
3. Murid dapat mengaplikasikan

Aktiviti 1. Guru menerangkan maklumat berkaitan dengan


multimedia.
2. Murid melakukan perbincangan berkaitan dengan
elemen multimedia dengan persembahan linear dengan
persembahan tak linear bersama guru.
3. Murid membina peta i-Think berkaitan multimedia.

EMK Keusahawanan
KBKK
TMK

Bahan Bantu Belajar Buku teks, papan putih


Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran / Pentaksiran

Refleksi

RPH SEJARAH TAHUN 4 JASA


Tema Kerajaan Melayu Awal
Tajuk Warisan Negara Saya
Tarikh / Masa 26/07/2017 (Rabu) / 12.10 1.10

Standard Kandungan 4.1 Kedudukan kerajaan - kerajaan Melayu Awal

Standard Pembelajaran 4.1.1 Menamakan kerajaan kerajaan Melayu awal.


4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan - kerajaan Melayu pada
peta Malaysia.
K4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaan - kerajaan Melayu
awal.
Objektif 1. Murid menjelaskan kerajaan-kerajaan Melayu awal
2. Murid dapat menyatakan kedudukan kerajaan-kerajaan
Melayu awal
3. Murid dapat menyenaraikan keistimewaan kerajaan-
kerajaan Melayu awal.
Aktiviti 1. Guru menerangkan tentang kerajaan-kerajaan Melayu
2. Murid melakukan soal jawab dengan guru berkait kerajaan
Melayu awal
3. Murid membina peta i-Think sebagai pengukuhan.

EMK Nilai bersyukur


EMK Keusahawanan
KPS Elemen asas Sejarah
Bahan Bantu Belajar Buku Teks, Peta I-Think
Penilaian PnP

Refleksi

RPH MATEMATIK TAHUN 4 EHSAN


Tema Masa dan Waktu
Tajuk Tahun dan Bulan
Tarikh / Masa 28/07/2017 (Jumaat) 10.40 11.40 pagi

Standard Kandungan 11.1 Mengetahui Perkaitan dalam masa


Standard Pembelajaran i. Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan:
c) Tahun dan bulan
Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat menentukan tahun lompat
2. Murid dapat mengenal pasti perkaitan antara tahun
dengan bulan.

Aktiviti 1. Guru memberi penerangan.


2. Guru menunjukkan contoh kepada murid.
3. Murid mendengar dan memberi perhatian teradap contoh
yang diberi
4. Murid melakukan latihan
Pengisian Kurikulum - Keusahawanan
- Kreativiti dan inovatif

Bahan Bantu Belajar Buku teks, alat tulis papan tulis


Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran / Pentaksiran

Refleksi