Anda di halaman 1dari 10

RPH BAHASA MALASIA TAHUN 4 EHSAN

Tema Pertanian Dan Penternakan


Tajuk Surat Kiriman Rasmi
Tarikh / Masa 19/06/2017 (Isnin) 7.50 9.20 pagi
Standard Kandungan 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul

Standard Pembelajaran 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk imaginative dan


deskriptif dengan betul

Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat menyatakan ciri-ciri surat kiriman rasmi.


2. Murid dapat menyatakan format penulisan surat kiriman
rasmi dengan betul
3. Murid dapat menulis surat kiriman rasmi dengan baik.

Aktiviti 1. Murid mendengar penerangan dari guru.


2. Murid dan guru bersoal jawab
3. Murid menulis nota berkaitan surat kiriman rasmi

Pengisian Kurikulum Ilmu Ekonomi Nilai - Kerajinan


EMK Keusahawanan K.B Menjana idea

Bahan Bantu Belajar Buku teks, papan putih


Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran / Pentaksiran

Refleksi
RPH TMK TAHUN 4 CEKAL
Tema Multimedia
Tajuk Elemen Multimedia
Tarikh / Masa 19/06/2017 (Isnin) 10.55 11.45 pagi
Standard Kandungan 1.0 Mengkaji multimedia
Standard Pembelajaran 1.1 Menyenaraikan elemen multimedia (teks, audio, video,
imej dan animasi).

Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat menyatakan maksud multimedia.


2. Murid dapat menjelaskan ciri-ciri elemen multimedia
3. Murid dapat menyenaraikan elemen multimedia

Aktiviti 1. Guru menerangkan maklumat berkaitan dengan


multimedia.
2. Murid melakukan perbincangan berkaitan dengan
elemen multimedia dengan guru.
3. Murid membina peta minda berkaitan multimedia.

EMK Keusahawanan
KBKK
TMK

Bahan Bantu Belajar Buku teks, papan putih


Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran / Pentaksiran

Refleksi
RPH SEJARAH 4 JASA
Tema Zaman Prasejarah
Tajuk Prasejarah
Tarikh / Masa 20/06/2017 (selasa) / 10.05-10.55 pagi

Standard Kandungan 3.1 Kehidupan manusia prasejarah

Standard Pembelajaran 3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah


3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaannyaa dalam
masyarakat prasejarah
k.3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang perlu
dicontohi
Objektif 1. Murid menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah
2. Murid dapat menyenaraikan alatan masyarakat prasejarah
3. Murid dapat jelaskan sikap yang boleh dicontohi dari
masyarakat prasejarah
Aktiviti 1. Guru menerangkan tentang prasjarah
2. Murid melakukan soal jawab dengan guru berkait
prasejarah
3. Murid membuat latihan pengukuhan bagi tajuk
prasejarah
EMK Nilai bersyukur
EMK Keusahawanan
KPS Elemen asas Sejarah
Bahan Bantu Belajar Buku Teks, Peta I-Think
Penilaian PnP

Refleksi
RPH BAHASA MALASIA TAHUN 4 EHSAN
Tema Pertanian Dan Penternakan
Tajuk Burung Unta
Tarikh / Masa 20/06/2017 (Selasa) 10.55 11.45 pagi
Standard Kandungan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Standard Pembelajaran 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan
tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk
membuat penilaian dengan betul

Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat memahami dan membaca teks


2. Murid dapat mengenal pasti maklumat tersurat
3. Murid dapat menyampaikan maklumat dengan tepat
tentang tajuk

Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami teks.


2. Murid dan guru bersoal jawab
3. Murid membuat latihan.

Pengisian Kurikulum Ilmu Ekonomi Nilai - Kerajinan


EMK Keusahawanan K.B Menjana idea

Bahan Bantu Belajar Buku teks, papan putih


Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran / Pentaksiran

Refleksi
.
RPH SEJARAH 4 EHSAN
Tema Zaman Prasejarah
Tajuk Prasejarah
Tarikh / Masa 21/06/2017 (Rabu) / 10.05-10.55 pagi

Standard Kandungan 3.1 Kehidupan manusia prasejarah

Standard Pembelajaran 3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah


3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaannyaa dalam
masyarakat prasejarah
k.3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang perlu
dicontohi
Objektif 1. Murid menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah
2. Murid dapat menyenaraikan alatan masyarakat prasejarah
3. Murid dapat jelaskan sikap yang boleh dicontohi dari
masyarakat prasejarah
Aktiviti 1. Guru menerangkan tentang prasjarah
2. Murid melakukan soal jawab dengan guru berkait
prasejarah
3. Murid membuat latihan pengukuhan bagi tajuk
prasejarah
EMK Nilai bersyukur
EMK Keusahawanan
KPS Elemen asas Sejarah
Bahan Bantu Belajar Buku Teks, Peta I-Think
Penilaian PnP

Refleksi
RPH BAHASA MALASIA TAHUN 4 EHSAN
Tema Pertanian Dan Penternakan
Tajuk Kemajuan Pertanian (Penanaman Halia)
Tarikh / Masa 21/06/2017 (Rabu) 11.45 12.35 t/hari
Standard Kandungan 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai
situasi
Standard Pembelajaran 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan
peluasan subjek dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi
Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat menjelaskan maklumat dalam teks
2. Murid dapat menyenaraikan ayat tunggal yang ada
peluasan subjek dan tanpa peluasan subjek
Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami teks.
2. Murid mengesan dan membaca ayat tunggal yang ada
peluasan subjek dan tanpa peluasan subjek
3. Murid mencatat maklumat yang betul mengikut arahan
4. Murid menyalin ayat tunggal semula dengan peluasan
subjek merujuk petikan.

Pengisian Kurikulum Ilmu Ekonomi Nilai - Kerajinan


EMK Keusahawanan K.B Menjana idea
Bahan Bantu Belajar Buku teks, papan putih
Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran / Pentaksiran

Refleksi
RPH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 GIGIH
Tema Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Tajuk Kekeluargaan
Tarikh / Masa 22/06/2017 (Khamis) 8.50 9.20 pagi

Standard Kandungan 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

Standard Pembelajaran 2.2.1 Memahami proses perubahan mental, emosi dan sosial
remaja dalam institusi kekeluargaan.

Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat menjelaskan tentang proses perubahan


mental, emosi dan sosial.
2. Murid dapat menyatakan tentang institusi kekeluargaan.
3. Murid dapat memahami proses perubahan mental, fizikal
dan emosi

Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami teks.


2. Murid dan guru bersoal jawab
3. Murid membuat latihan.

Pengisian Kurikulum Nilai mengawal emosi


K.B Menjana idea

Bahan Bantu Belajar Buku teks, papan putih


Penilaian Pengajaran dan Murid memahami dan menjelaskan tentang proses
Pembelajaran / Pentaksiran
perubahan mental, fizikal dan emosi.

Refleksi 38/38 orang murid dapat memahami dan menjelaskan


tentang proses perubahan remaja dalam aspek mental,
emosi dan sosial.
RPH BAHASA MALASIA TAHUN 4 EHSAN
Tema Pertanian Dan Penternakan
Tajuk Kemajuan Pertanian (Rumput Hiasan)
Tarikh / Masa 22/06/2017 (Khamis) 9.40 10.05 pagi
Standard Kandungan 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar
dengan betul.

Standard Pembelajaran 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons


terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan
betul

Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat menjelaskan soalan tanpa kata tanya.


2. Murid dapat membina dan menulis jawapan pemahaman
berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru.

Aktiviti 1. Murid membaca teks dialog Kambing Tenusu


Bioteknologi.
2. Murid dan guru bersoal jawab
3. Murid menyata idea dan pendapat berkaitan teks
tersebut
4. Murid membuat latihan.
Pengisian Kurikulum Ilmu Ekonomi Nilai - Kerajinan
EMK Keusahawanan K.B Menjana idea
Bahan Bantu Belajar Buku teks, papan putih
Penilaian Pengajaran dan Murid memahami dan menggunakan kata perintah dengan
Pembelajaran / Pentaksiran
betul mengikut konteks.

Refleksi 41/42 boleh mengenal dan mengecam kata perintah dengan


baik dan menjawab soalan yang diberikan dengan baik.
RPH TMK TAHUN 4 EHSAN
Tema Multimedia
Tajuk Elemen Multimedia
Tarikh / Masa 22/06/2017 (Khamis) 10.55 11.45 pagi

Standard Kandungan 1.0 Mengkaji multimedia


Standard Pembelajaran 1.1 Menyenaraikan elemen multimedia (teks, audio, video,
imej dan animasi).

Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat menyatakan maksud multimedia.


2. Murid dapat menjelaskan ciri-ciri elemen multimedia
3. Murid dapat menyenaraikan elemen multimedia

Aktiviti 1. Guru menerangkan maklumat berkaitan dengan


multimedia.
2. Murid melakukan perbincangan berkaitan dengan
elemen multimedia dengan guru.
3. Murid membina peta minda berkaitan multimedia.

EMK Keusahawanan
KBKK
TMK

Bahan Bantu Belajar Buku teks, papan putih


Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran / Pentaksiran

Refleksi
RPH TMK TAHUN 5 AMANAH
Tema Data dan Maklumat
Tajuk Jenis-Jenis Data
Tarikh / Masa 22/06/2017 (Khamis) 11.45 12.35 t/hari

Standard Kandungan 1.0 Memahami Data dan Maklumat


Standard Pembelajaran 1.1 Mengenal pasti jenis data
Objektif Pembelajaran 1. Murid dapat menyatakan jenis data
2. Murid dapat menyenaraikan jenis-jenis data
3. Murid dapat mengaplikasikan data kepada maklumat

Aktiviti 1. Guru menerangkan maklumat berkaitan dengan data dan


maklumat
2. Murid melakukan perbincangan berkaitan dengan jenis-
jenis data
3. Murid melakukan latihan berkaitan dengan maklumat dan
data.

EMK Keusahawanan
KBKK
TMK

Bahan Bantu Belajar Buku teks, papan putih


Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran / Pentaksiran

Refleksi