Anda di halaman 1dari 1

ALEXANDER vs Iskandar Zulkarnain

Iskandar Zulkarnain adalah Raja yang soleh,


menyembah Tuhan yang Esa.Namun, Al-
Quran tidak menceritakan siapakah Manusia
istimewa ini secara menyeluruh.Menurut
Sejarahwan Islam,Iskandar Zulkarnain
adalah sekadar nama.’Zulkarnain dalam
bahasa Arab bermaksud 2 tanduk.2 tanduk
ini adalah simbolik kepada raja yang berjaya
menyatukan Timur dan Barat.Adalah
dipercayai,Khurosh Komeni, raja Parsi
adalah Manusia yang memenuhi ciri-ciri
Alexander The Great mengingatkan aku yang disebutkan oleh Al-Quran.Khurosh
kepada filem Alexander yang diarahkan oleh adalah raja kerajaan Myra yang bermusuhan
Oliver Stones.Seorang pengarah yang dengan kerajaan Himyar.Dan Khurosh
Kontroversi.Ditangan Oliver, Alexander berjaya menyatukan kedua kerajaan ini
digambarkan seorang Biseksual,gila kuasa, menjadi satu empayar yang luas.Khurosh
penyembah Dewa-dewi, dan lemah juga dikatakan penyembah Zoster,
pendirian.Segala tindak-tanduknya dibawah iaitu menyembah agama yang satu.Khurosh
kawalan ibunya,Olivia.Alexander mengikut juga dikatakan memulakan penaklukkan dari
acuan barat adalah seperti berikut: Timur ke Barat dalam usahanya meluaskan
kuasannya.Ketika ini beliau telah bertemu
Alexander adalah anak kepada Raja Philips dengan golongan barbar yang di ancam
II yang memerintah Macedonia. Setelah dengan Yakjuj dan Makjud.Ketika ini,
bapanya terbunuh Alexander menjadi Khurosh mengarah satu tembok dibina bagi
raja.Seterusnya memulakan penaklukan menghalang kemaraan makhluk ini.Khurosh
dengan memusnahkan Empayar Parsi di juga dikatakan berkawan rapat dengan Nabi
bawah pemerintahan Darius I.Penaklukan Daniyel yang juga dipercayai sebagai
diteruskan sehingga meliputi Asia Barat, penasihat beliau.Dan apaling utama Khurosh
Tengah, dan Asia Selatan.Alexander gagal telah membuat dekri berkaitan Hak asasi
memasuki India setelah angkatannya manusia yang mana Khurosh menamatkan
musnah di tangan Raja konsep perhambaan.Dekri ini boleh ditemui
Chola.Kemuncaknya, Alexander di bunuh di British Muzium.
dengan racun oleh Pengikut-
pengikutnya.Hayatnya terhenti pada usia 33 Sesungguhnya perdebatan siapakah Iskandar
tahun.Ironiknya, Alexander diabadikan Zulkarnain tidak ada penghujung.Hanya
dalam Sejarah dunia sebagai Penakluk Allah yang Maha mengetahui segala-
Agung.Sejarahwan Barat menerima bulat- galanya.Siapapun Beliau, Allah telah
bulat lagenda ini sebagai sejarah. memberi kuasa dan pemerintahan yang
luas.Hanya Allah yang mengetahui segala-
Alexander the Great bukanlah ciri-ciri raja galanya.
yang disebut dalam Al-Quran.Sebaliknya