Anda di halaman 1dari 10

SKEMA PEMARKAHAN

No
Contoh Jawapan Markah
soalan

1. (a)(i) • Dan kelaparan. 1


• Dan hasil tanaman. 1
[2 markah]
Perasaan takut dan gerun kepada manusia. 2
(ii) 2
Kelaparan / kebuluran.
Kegawatan ekonomi. 2
2
Kematian / kehilangan orang yang disayangi.
2
Kekurangan hasil tanaman. [4 markah]
2
Dapat menahan perasaan marah. 2
(iii) Dapat mengawal nafsu. 2
Tenang dalam menyelesaikan masalah. 2
Sentiasa mengingati Allah SWT. 2
Berusaha mencipta kejayaan. [4 markah]
1
Menyeksa / memukul binatang. 1
(b)(i) Mengurung binatang tanpa memberi makan. 1
Melaga binatang. 1
Memelihara binatang dalam sangkar. 1
Memuatkan barang-barang yang berat di atas belakang binatang 1
[2 markah]
Memijak, melontar, menghumban binatang.

2
Memberi minum sebelum disembelih. 2
(ii) Membaringkan binatang di tempat yang rata. 2
Menggunakan pisau yang cukup tajam. 2
Menyembelih secara cepat. [4 markah]
1

‫فففففف ففففف ففففف فففف‬ 1


‫فففففففف فففففف فففففف فففففف‬ 1
(c) ‫فففففف ففف فففف ففففففف‬ 1
‫فففف ففففف ففففففف ففف‬ [4 markah]
No.
Contoh Jawapan Markah
Soalan

2(a) Mata. 1
(i) Telinga. 1
Akal. 1
Hati. 1
[ 2 markah ]

(ii) • Manusia. 1
1
Yang lalai.
[2markah ]

(iii) •Mata - melihat perkara yang diharamkan seperti gambar 1


Porno.
Telinga - mendengar perkara yang haram seperti umpatan. 1
Akal - Berfikir ingin melakukan kerosakan dan kemungkaran. 1
• Hati - Lalai mengingati Allah dan tidak 1
memuhasabah diri. [ 2markah ]

2
(iv) 2
Sanggup melakukan pelbagai jenayah. 2
• Lalai mengingati Allah SWT. 2
• Hidup dalam kesesatan. 2
• Bertindak mengikut nafsu. [ 4 markah ]
• Tidak dapat membezakan yang hak dan yang batil.

(b)(i) 1
Al-Quran. 1
Al-Sunnah. [ 2 markah ]

(ii) 2
2
• Dikurniakan hidayah oleh Allah SWT.
2
• Mendapat pahala. 2
• Dapat membezakan antara perkara hak dan yang batil.
• Sentiasa berada di jalan yang benar. [ 4 markah ]

1
(c) 1
/ ‫فففف ففففف فففف فففففففف‬ 1
‫ففففففففف فففففف ففف‬ 1
[ 4 markah ]
‫فففف فف ففففف ففففف‬/ ‫ففففففففف‬
. ‫فففففف ففففففف ففف فففف‬/
* Setiap potongan tidak melebihi tiga kesalahan ejaan , diberi 1
markah , jika lebih 0 markah..

No.
Contoh Jawapan Markah
Soalan

3.a
(i) Orang yang beriman percaya dengan rukun-rukun iman. 2
[ 2 markah ]

(ii) Mempelajari ilmu fardu ain dan fardu kifayah. 2


Beramal dengan ilmu yang memberi manfaat. 2
Berdamping dengan para ilmuan. 2
Merancang masa depan. 2
Sentiasa membaca al-Quran dan berzikir. 2
2
Menjaga kesihatan rohani dan jasmani.
2
Melengkapi diri dengan kemahiran yang tinggi seperti ICT. [4markah ]
• Maksud al Alim - Maha Mengetahui, Allah mengetahui segala 2
(b)(i) yang ada di langit dan di bumi, tiada suatu pun yang [ 2markah ]
tersembunyi dari ilmu Allah SWT.
1
Belajar tidak bersungguh-sungguh. 1
(ii) Bersikap takbur dan sombong apabila memiliki ilmu. 1
• Tidak jujur dalam melakukan kebajikan. 1
• Memandang ringan terhadap dosa dan kemungkaran.
• Tidak suka memberi sumbangan ilmu dan kemahiran untuk 1
orang lain. [ 2 markah ]
2
Dinyatakan dalam Al-Quran.
• Rasulullah diperlihatkan neraka dan penghuninya dalam 2
peristiwa Israk dan Mikraj.
(c)(i) 2
• Tentera bergajah Abrahah dimusnahkan dengan batu dari
neraka. 2
• Api yang digunakan hari ini bukti adanya api neraka. 2
• Kewujudan penjara di dunia untuk orang salah. [ 4 markah ]
1
• Jahanam, Sa’ir, lazho dan Humaiyah. 1
• Hutomah. 1
(ii) • Saqar. 1
• Jahim. [ 2 markah ]
2
Sebagai bukti keadilan Allah di akhirat kelak.
• Untuk memberi balasan siksa kepada orang yang durhaka 2
(iii) kepada Allah SWT. 2
• Bukti Allah SWT menepati janji-janjiNya.
• Untuk menunjukkan Allah SWT berkuasa melakukan apa-apa 2
yang dikehendakinya.
• Setiap dosa dan kesalahan yang terlepas hukuman di dunia 2
tidak terlepas menerima hukuman Allah SWT. [ 4 markah ]

No.
Contoh Jawapan Markah
Soalan

4.(a) - Niat mandi wajib/ mengangkat hadas besar ketika air mula 1
(i) sampai keanggota badan.
- meratakan air ke seluruh anggota badan 1
[ 2 markah ]

(ii) - Membolehkan mengerjakan ibadat 2


- memberi kesegaran kepada anggota badan 2
- menjaga kehormatan diri 2
- mencergaskan fikiran 2
- membersihkan rohani 2
[4markah ]

- memberi modal perniagaan kepada golongan miskin 2


(b)(i) - memberi peluang pendidikan kepada golongan memerlukan
dengan memberikan biasiswa 2
- mengurangkan jurang perbezaan di antara orang kaya dan
miskin 2
- meningkatkan taraf hidup orang miskin. 2
[2 x 2m = 4 markah
[ 4markah ]

- binatang ternakan seperti kambing,biri-biri, lembu , kerbau dan 1


(ii) unta.
- hasil pertanian seperti bijirin( padi, gandum , barli, dan jagung) 1
buah-buahan seperti ( kurma dan angur)
- perniagaan( semua barang yang halal dibeli dengan niat
diperniagakan seperti barang runcit, kenderaan, hartanah dan
lain-lain.) 1
[1 x 2m = 2 markah] [ 2 markah ]

Zakat Sedekah
(iii) Wajib Sunat
Sekali dalam setahun Bila-bila masa 2
Jenis harta yang tertentu Sebarang harta yang halal 2
Diberi kepada asnaf Kepada sesiapa sahaja 2
Mengikut kadar yang Mengikut kemampuan
ditetapkan 2

[2 x 2m = 4 markah [ 4 markah ]

1 Qada’ 1
2 Kifarah 1
(c) 3 Qada’ serta fidyah 1
4 Fidyah 1
[ 4 markah ]

5
(a) (i) • Hari Isnin 12 Rabiulawal/20 April 570 Masihi/Tahun 1
Gajah. 1
• Mekah
[ 2 markah ]

(ii) 2
• Kemuliaan peribadi. 2
• Kejujuran. 2
2
• Kebijaksanaan.
• Keikhlasan. [ 4 markah ]

(iii) 1

Raja Abrahah/Raja Yaman/Abrahah Al-Asyram. [ 1 markah ]

(iv) 1
Amanah . 1
Tepati janji 1
1
Sabar.
Suka memberi pertolongan. [ 2 markah ]

(b) ( i ) 1
1
• Abdul Rahman bin Sakhr.
• Abdu Syam(Nama sebelum Islam). [ 1 markah ]

(ii) 1
1
• Bersungguh-sungguh menuntut ilmu. 1
• Memelihara akhlak. 1
• Semua ilmu dihafaz. 1
• Sentiasa berdoa. 1
• Mengembangkan ilmu
• Bersabar. [2 markah ]

(iii) 1
1
• Riwayat hadis sebanyak 5374 hadis. 1
• Mempunyai 800 orang murid yang mempelajari hadis.
[2 markah]
• Gigih menyebarkan Islam.

•  
(c) •  1
(i)
• 
1

1
•  
[3 markah]
• 

(ii) •  1

[3 markah]
No.
Contoh Jawapan Markah
Soalan

6.(a) Berwudu’.
(i) Berdoa. 1
Bersedia dengan bahan pembelajaran. 1
Memakai pakaian bersih dan bersopan. 1
Hormat guru. 1
1
Beri tumpuan ketika belajar.
1
Beramal dengan ilmu yang dipelajari. 1
[ 2 markah ]
(ii) Pelajar yang beradab Pelajar tidak beradab
Mendahului memberi salam Tidak memberi salam apabila 1,1
apabila bertemu. bertemu.
Bercakap dengan bahasa yang Bercakap dengan bahasa yang 1,1
sopan. kasar dan melawan guru.
Menolong guru dengan ikhlas. Tidak membuat kerja yang
disuruh dengan bersungguh- 1,1
sungguh.
Manis muka dan ceria Bermasam muka apabila
menerima teguran dan nasihat menerima teguran dan nasihat 1,1
guru. guru.
Mengucap terima kasih Tidak berterima kasih kepada
setelah guru selesai mengajar. guru. 1,1
Menundukkan kepala atau Tidak hormat dan bongkak
meminta izin apabila lalu apabila lalu di hadapan guru.
dihadapan guru. 1,1
Bertanya khabar apabila Tidak mengendahkan guru
bertemu guru di luar kawasan apabila bertemu di luar
sekolah. kawasan sekolah. 1,1
Mengucap tahniah apabila Tidak mengucapkan apa-apa
guru memperolehi kejayaan sama ada guru memperolehi
dan takziah apabila guru kejayaan atau ditimpa
ditimpa musibah. musibah.
1,1
[ 4 markah ]
(b)(i) •Mendoakan kebaikan dan kebajikan guru.
• Mengeratkan hubungan silaturrahim walau pun telah
tamat pengajian. 1
• Menziarahi guru pada hari-hari perayaan atau ketika guru
sakit. 1
• Menghormati guru sepanjang masa.
• Mengucapkan terima kasih kepada guru ketika memperolehi 1
kejayaan. 1
1
[ 2markah ]

(ii) Memperolehi ilmu yang diberkati Allah SWT.


Memperolehi kejayaan didunia dan akhirat. 2
2
Dikurniakan taufik dan hidayah.
2
• Memudahkan seseorang mengingati dan memahami
pengajaran guru. 2
Membentuk peribadi dan akhlak mulia. 2
• Melatih diri sentiasa menghormati pemimpin dan orang
yang lebih tua. 2
Dihormati dan dikasihi masyarakat. 2
[ 4 markah ]

(c)(i) • Bercakap dengan menggunakan perkataan yang lemah 2


lembut. 2
Bersopan-santun. 2
Menjauhi bahasa yang kasar dan kesat. 2
Bercakap benar. 2
Mengucapkan kata-kata yang mudah difahami. [ 4 markah ]

(ii) 2
Memberi kesan yang baik kepada pendengar. 2
Melahirkan kemesraan dan perpaduan yang mantap. 2
Diredai Allah SWT. 2
Keharmonian akan wujud. 2
Terhindar daripada prasangka buruk dan salah faham. 2
Sesuatu tujuan mudah dicapai. 2
2
• Diredhai Allah SWT dan terpelihara daripada gangguan
syaitan.
2
Keharmonian akan wujud [ 4 markah ]
KERTAS PEMARKAHAN TAMAT