Anda di halaman 1dari 1

NAMA: NAMA:

TAHUN: TAHUN:

SOALAN KUIZ SOALAN KUIZ

1. Dimanakah tarikh kemerdekaan diumumkan? 1. Dimanakah tarikh kemerdekaan diumumkan?

2. Bendera apakah yang diturunkan pada jam 12.00 2. Bendera apakah yang diturunkan pada jam 12.00
malam? malam?

3. Bilakah tarikh kemerdekaan? 3. Bilakah tarikh kemerdekaan?

4. Dimanakah pengisytiharan kemerdekaan dibuat? 4. Dimanakah pengisytiharan kemerdekaan dibuat?

5. Siapakah yang mengisytiharkan kemerdekaan? 5. Siapakah yang mengisytiharkan kemerdekaan?

6. Dimanakah rundingan kemerdekaan dibuat? 6. Dimanakah rundingan kemerdekaan dibuat?

7. Berapa kalikah Tunku Abdul Rahman melaungkan 7. Berapa kalikah Tunku Abdul Rahman melaungkan
kemerdekaan? kemerdekaan?