Anda di halaman 1dari 11

BAHAGIAN 2: AKTIVITI 2 LAWATAN KERJAYA

KAEDAH PELAKSANAAN

LAWATAN KERJAYA
SLOT 2

TAJUK KEMBARA KERJAYA

MASA 2 JAM

Tempat tujuan sama ada industri,jabatan atau kedai


Persediaan kenderaan
ALATAN
Guru pengiring atau ahli Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)

Lawatan ke premis yang dipilih


Jurnal atau buku skrap
KAEDAH
Interaksi dua hala antara kaunselor, PRS dan peserta
Bahan atau brosur mengenai tujuan lawatan kerjaya
Manual arahan kerja rumah hasil dari lawatan (home work)

Mendapat celik akal tentang kerjaya yang selaras denga skor


IMK
MATLAMAT Meneroka pengalaman-pengalaman kerjaya secara
pembelajaran (eexperiential learning) ditempat kerja sebenar
Mendapatkan idea baru tentang kerjaya-kerja yang berkaitan
Membuat penyelidikan tentang kerjaya yang diimpikan secara
realiti.
Murid juga boleh mengadakan temubual secara maya dengan
personaliti kerjaya yang dipilih.
LANGKAH-LANGKAH Memberitahu murid-murid tentang perancangan lawatan seperti
tempat lawatan, tujuan lawatan, masa, kos dan bilangan peserta
Membuat persediaan lawatan dengan menggunakan prosedur
lawatan yang telah ditetapkan oleh sekolah
Membuat taklimat untuk peserta tentang kerjabuat yang akan
dilaksanakan dalam lawatan
Diskusi dengan peserta sebelum pulang ke sekolah atau rumah
tentang hasilan lawatan
Taklimat tugasan dalam jurnal atau buku skrap (format
junal/buku skrap)

FALSAFAH
BAHAGIAN 2: AKTIVITI JURNALING 3

KAEDAH PELAKSANAAN

SLOT 3
PERKONGSIAN JURNAL
TAJUK PERJALANAN KERJAYA

MASA 2 JAM

ALATAN Hasil jurnal atau buku skrap peserta


Music yang sesuai
Nota guru tentang pentingnya jurnal kerjaya atau buku skrap

KAEDAH Dilaksanakan secara kelompok dengan dua fasilitator


Perkongsian pengalaman dari penulisan jurnal antara peserta
dengan kaunselor
Diskusi tentang lawatan kerjaya secara dalam kelompok
Pameran jurnal (pilihan)

MATLAMAT

Mengenalpasti tentang kerjaya yang diminati secara


mendalam iaitu tentang kekuatan, kehebatan dan halangan-
halangan yang dihadapi dalam sesuatu kerja
Membangunkan celik akal peserta agar memotivasikan diri
dalam pencapaian akademik /kemahiran supaya dapat memenuhi
cita-cita kerjaya mereka
Membentuk semangat daya juang dalam bidang keusahawan
dalam kerjaya yang diminati

LANGKAH-LANGKAH Ice breaking ringkas


Refleksi lawatan ke tempat kerjaya
Pameran jurnal/buku skrap dalam kumpulan
Perkongsian penulisan jurnal/buku skrap,photo-photo
lawatan.Peserta dibenarkan menggunakan lap top untuk
berkongsi catatan jurnal dan buku skrap
Peneguhan dari hasil jurnal/buku skrap bagi peserta yang
komited dengan tugasannya.Pastikan tiada dendaan atau
melebel peserta.Beri peluang kepada peserta yang ingin
menambah masa untuk menyiapkan jurnalnya.aturkan
pertemuan pada masa yang sesuai
Binding oleh kaunselor tentang hasilan lawatan dan
penulisan jurnal/buku skrap

FALSAFAH
BAHAGIAN 3: ART WORT 1

KAEDAH PELAKSANAAN

KAUNSELING KREATIVE: PHOTO THERAPY


SLOT 1

TAJUK
PHOTO-PHOTO KERJAYA TIGA KOD
MASA 1 JAM 30 MINIT

Poskad tentang pelbagai kerjaya atau pemandangan


Majalah lama atau surat khabar
ALATAN
Kertas mah-jong
Gam, gunting, crayon, pen magik dan alat tulis yang sesuai

KAEDAH Kaunseling kelompok


Aktiviti koyak tampal atau pemilihan poskad
Refleksi
Brain gym

Meneroka personality kerjaya melalui aktiviti kreatif


Mendapatkan celik akal tentang kerjaya bersifat keusahawanan
MATLAMAT dan kemahiran
Mengenalpasti cabaran yang dialami oleh peserta dalam
mencapai reality cita-cita dan hubunganya dengan proses
pembelajaran

Fasilitator memberi arahan tentang poskad dan gambar-gambar


pilihan kerjaya yang selaras dengan tiga kod kerjaya dari ujian
LANGKAH-LANGKAH psikometrik IMK
Refleksi dan perkongsian antara peserta
Perbincangan bersama kaunselor dan kaitannya dengan
personaliti kerjaya persekitaran, kematangan kerjaya dan
fantasi.
Kaunselor boleh menggunakan kaedah visual, kinestetik dan
mental block dari pendekatan Neuro Lingguistik Programming
(NLP)
Reframing dan binding ringkas
Releksasi dengan brain gym yang ringkas

FALSAFAH
BAHAGIAN 3. ART WORK 2

KAEDAH PELAKSANAAN

SLOT 2
KAUNSELING KREATIF: ART WORK
TAJUK MAGIC GARDEN

MASA 1 JAM 30 Minit

ALATAN Dua orang fasilitator


Panduan melakukan Ice Breaking
Lagu-lagu yang sesuai dan musik instrumental
Kertas surat khabar, majalah, kertas mah-jong
Peralatan melukis dan menulis
Gam dan gunting
Peserta boleh mengguanakan bahan-bahan dari alam
sekitar

KAEDAH Kaunseling kelompok secara kreatif


Dilaksanakan satu atau dua kelompok
Refleksi bersama ahli kelompok
Releksasi

MATLAMAT Menterjemahkan secara visual cita-cita secara futuristic


berkaitan kerjaya dalam taman kediaman
Mendapatkan idea bagi mengatasi mental block
Menanam semangat dan cita-cita secara futuristic
Melatih minda berfikir dengan menggunakan otak kiri dan otak
kanan

LANGKAH-LANGKAH Ice Breaking secara kelompok besar jika dilakukan lebih dari
satu kelompok
Membina taman-taman impian yang futuristic atau magik
dengan kemudahan awam yang berkaitan dengan kerjaya
Perkongsian dengan kelompok lain jika dilaksanakan lebih dari
satu kelompok
Perbincangan dan rumusan aktiviti
Binding ringkas
Releksasi yang sesuai secara kreatif

FALSAFAH
BAHAGIAN 4: ART WORK 1: MEMBANGUN MATLAMAT

BAHAGIAN 4: AKTIVITI 1

KAEDAH PELAKSANAAN

SLOT 3 MEMBANGUN MATLAMAT

TAJUK POHON HARAPAN (THE TREE OF HOPE)

MASA 1JAM 30 MINIT


Kertas mah-jong atau kertas lukisan.
Boleh juga menggunakan buku srap atau jurnal yang telah
digunakan dalam Bahagian 2 aktiviti 3
ALATAN
Crayon atau pensil warna
celotape

Kaunseling kelompok
KAEDAH Melukis
Refleksi dan perbincangan dalam kelompok

Membangunkan pelan matlamat pembelajaran bagi mencapai cita-


cita kerjaya
Menterjemahkan secara visual pelan matlamat dalam sepohon
pokok yang lengkap dari batang,akar,dahan, daun dan lain-lain
parasit atau objek mendatang
Mengenalpasti cabaran dan kekuatan bagi mencapai matlamat
MATLAMAT kerjaya
Mendapatkan bimbingan daripada kaunselor dan ahli dalam
kelompok tentang menghadapi cabaran dan membangun kekuatan
diri
Pengurusan konflik diri dan persekitaran secara semula jadi dalam
perkongsian refleksi
Penerangan oleh kaunselor tentang matlamat aktiviti
Intro yang sesuai dalam memulakan aktiviti dalam kaunseling
kelompok
Penerangan tentang lukisan Pohon Harapan
Peserta diminta melukis sebarang pokok yang lengkap mengikut
kretiviti masing-masing. Pokok mengandungi dahan, ranting,
daun,buah yang dilakar melambangkan strategi pembelajaran
untuk mencapai cita-cita.peserta boleh menambah dengan objek-
LANGKAH- objek yang lain sebagai metafora yang signifikan dalam
LANGKAH kehidupannya bagi merealisasikan cita-citanya.
Perkongsian setiap peserta dalam kelompok berkaitan pohon yang
dilukisnya
Setiap peserta dibenarkan berdiskusi dan saling bertukar
pandangan tentang matlamat mereka
Bimbingan oleh kaunselor bagi perkara-pekara yang tidak rasional
Binding
Releksasi yang sesuai.

FALSAFAH

BAHAGIAN 5: AKTIVITI 1
KAEDAH PELAKSANAAN

SLOT 1 USAHA DAN HARAPAN

THE POWER OF RECITE


TAJUK

MASA 1JAM 30 MINIT

Kertas Mahjong atau kertas lukisan


Peralatan melukis
ALATAN
salotape

Aktiviti secara kelompok


Refleksi bersama peserta
KAEDAH
Diskusi bersama kaunselor
Binding ringkas
Mengenalpasti harapan terhadap matlamat dan cita-cita
Mengenalpasti usaha dan cita-cinta yang telah terbina dari seluruh
aktiviti terdahulu.
MATLAMAT
Menyemak keyakinan diri
Menyemak laluan dan langkah ke mercu tanda

Fasilitator menjelaskan aktiviti tentang aktiviti The Power of Recite


Penggunaan unconcious mind terhadap monolog diri yang berbentuk
harapan secara berulang akan meningkatkan keyakinan diri
Visualisasi doa dalam lukisan tangan dan metafora-metafora sama ada
objek atau kata-kata puitis,kata-kata dorongan,mutiara kata dan lain-lain
LANGKAH- yang sesuai
LANGKAH Perkongsian dalam kelompok
Diskusi dengan kaunselor dengan teknik-teknik kaunseling yang sesuai
seperti arfirmations dan psikologi positif
Binding ringkas
Releksasi yang sesuai

FALSAFAH
ATAU

BAHAGIAN 5: AKTIVITI 2

KAEDAH PELAKSANAAN

SLOT 2 SPRITUAL EXCELLENCE DOA

TAJUK RITES AND RITUAL

MASA 30 MINIT
Manual spiritual doa
Nota tentang adab berdoa dan kelebihan berdoa
Pengetahuan tentang gabungan doa dan Spiritual Emotion
ALATAN
Freedom Technic (pilihan)
Lap Top dan LCD
Dilakukan secara berkelompok
Refleksi
KAEDAH Diskusi
Binding secara rites dan ritual mengikut budaya masing-masing
( adalah lebih baik secara Islamik kepada peserta Islam)
Membangunkan sifat tawadhuk dan tawakal terhadap rezeki (cita-
cita) adalah atas izin Allah Taala, dimana sebagai seorang
manusia kita harus merancang dan Allah Taala jua yang
menentukan.
Meningkatkan sifat ketaudidan kepada Allah Taala dalam meroka
dan mencapai cita-cita kerjaya
MATLAMAT
Membangkitkan sifat ikhlas dan redho terhadap usaha yang
dilakukan supaya diri sentiasa bertenaga dan bermotivasi untuk
mencapai cita-cita
Menanamkan monolog yang positif (positive self talk) dalam
kehidupan menjadi satu doa
Kaunselor menerangkan kaedah spiritual doa dan rites and ritual
sebagai satu proses meningkatkan keyakinan diri untuk berusaha
agar positif dan memandang kehadapan.
Menerangkan bagaimana kaedah berdoa dengan menggunakan
teknik NLP visualisasi dengan menggunkan manual yang
disediakan.
Ahli kumpulan menyediakan skip doa mengikut keperluan ahli-ahli
dalam kumpulan dengan berpandukan manual spiritual doa
Ketua kumpulan akan membacakan kan doa dan diaminkan oleh
LANGKAH- peserta.
LANGKAH Sebelum membaca doa peserta dibenarkan rehat sebentar untuk
mengambil wuduk (pilihan) atau melakukan releksasi
Membaca doa. Fasilitator atau kaunselor boleh mengaplikasikan
kaedah SEFT ( hanya menggunkan tapping ringkas) semasa
berdoa.
Refleksi bersama-sama ahli kumpulan tentang pengalaman
spiritual doa
Binding secara ringkas
Releksasi.

FALSAFAH
LAMPIRAN UNTUK BAHAGIAN 5: AKTIVITI 2.

SPRITUAL EXELLENCE DOA

PENGALAMAN SPIRITUAL KETIKA BERDOA

Alphamatic Tataniat dan keinginan yang mendalam, pasrah ikhlas kepada Allah
SWT.Tarik nafas sehingga posisi betul-betul nyaman untuk berdoa
dengan tenang dan khusuk.Diam sejenak,rasakan kebersamaan anda
bersama Allah.Awali dengan istigfar, pujilah Allah, hinakan diri
dihadapanNya.Buang semua segala bentuk atribut diri yang
menyebabkan hati terbelenggu.

Eliminating Negative Hapus semua buruk sangka terhadap potensi diri.Fahamilah walau
Thinking seburuk apa pun diri kita, sehebat manapun diognosis (doktor)
terhadap kita, Bahawa Allah yang lebih berkuasa.Buang segala
bentuk fikiran negatif, pesimistik, tidak mungkin,imposible, mustatil
dalam fikiran dan hati.Munculkan segala energy dan otot-otot
optimistik dalam setiap nafas dan doa.Pada ketika itu otak dalam
kondisi alpa, tenang dan khusuk serta ikhlas akan secara otomatis
menghilangkan segala kekhuatiran dan kesedihan.

Affirmations
Lakukan permohonan dengan tulus ikhlas secara spesifik, jelas, pasti
dan lakukan berulang-ulang, Ya Allah, hamba yakin Engkau Yang
Mahakuasa.Ya Rabb hamba ( nyatakan situasi sekarang )

Visualization Bebaskan imaginasi seolah-olah sudah memperolehi apa yang


dihajatkan ..bayangkan setiap siang dan malam kehadiran ( apa
yang dihajatkan) dengan sepenuh hati. Yang paling penting adalah
anda dan ( ? ) saling memperkukuhkan satu sama lain dalam
menghadapi kenyataan.

Acknowledging Lakukan setiap saat dan jangan menunda.Take action now! Anda
akan menarik segala energi optimis yang akan mengalir dalam diri
anda

Syukur Jangan pernah melakukan kesimpulan yang mendahului kehendak


Allah.Lihatlah terus otot saraf syukur anda bahawa tiada satu pun
yang mustahil bagi Allah. Ucapkanlah al-hamdulillahirabbil al-
alamin.Hamba banyak sekali menikmati kurnia Mu tanpa batas .
Akan lebih baik baik dan efektif jika nafas syukur in diteruskan
dengan banyak melakukan kebaikan seperti: bersedekah atau
menolong orang yang dalam kesusahan.

Nota: bagi seorang yang beragama Islam, Ikuti peraturan dan adab-adab berdoa sebagai seorang
muslim