Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN OBSERVASI MUSEUM GEOLOGI

BATU BARA
MATA PELAJARAN KIMIA PERMINATAN

KELAS XI MIPA 1
ANNISA RAHMA WATI
FAZA M. ALFARIZI
M. ANDIKA WIBISONO
SAFIRA AULIA
SRI ENDAH DEWI

SMA NEGERI 20 KOTA BANDUNG


JL. CITARUM NO. 23 BANDUNG
LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alam, seumber daya
alam yang melimpah, kebudayaan dari berbagai daerah, bahkan tempat dan tempat
tempat bersejarah. Kali ini penulis akan menerangkan mengenai batu bara berdasarkan
kunjungan edukatif ke Museum Geologi Bandung yang dilakssanakan tanggal 22 juli
2017.

TUJUAN PENULISAN
- Untuk mengetahui dan melihat benda benda yang berhubungan dengan batu
bara
- Untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia perminatan
- Untuk menambah pengetahuan mengenai batu bara indonesia
ISI
BATU BARA
DEFINISI BATU BARA
PROSES PEMBENTUKAN BATU BARA
KANDUNGAN BATU BARA
PENAMBANGAN BATU BARA
KELAS DAN JENIS BATU BARA
PEMBERSIHAN BATU BARA
DAMPAK PENAMBANGAN
PENUTUP

[tolong isiin]