Anda di halaman 1dari 4
iper2017 Kemahiran Hidup Shaniza: PENGIRAAN KOS KIDANGAN SEPINGGAN LENGKAP. i ] G+ More Now Bogs Create tog Sgn Kemahiran Hidup Shaniza Tingkatkan Kemahiran Hidup dan Kemahiran Untuk Mati Sabtu, 21 Mac 2009) gambar tke alaman novelis manisa Riana dan Adra Adlina, Menangi hadiah ys ditawarkan, PENGIRAAN KOS HIDANGAN SEPINGGAN LENGKAP IIDANGAN SEPINGGAN LENGKAP "Hidangan sepinggan lenghp alah satu bidangsn yang seimbang dan mengandung semua jens mutrien yang dlperlakan le tabu hadan_Nutrien sper karbobdeat, prota, lama, vitamin dan garam mineral terdapat dala sat hitangan dengan kadar yang berpattan asaya hidangan ini dsediakan daar sata ingn nat sit ingen dan sats mg. Conny mas am, i mana nasinyadidangan dalam Pinggan dan kuahnys pula dalam manghk yang beasingan,Hidangsepinggsnlenghap boleh chidangkan sebagal hidangan lama atau hidangansampingan, Kelas hidangan in alah mempunyai Khasi yang rmeneapi, mush dsediakan dan dimatk,menjialtan enasa dan tenga eta oleh iidang aecara perms me ta erp Jeni hidangansepingganlenghap boleh dtshagikan mengkut cara ius, ara are dan buday seem tidangan sepingganlnghap ear tinursangt popula di nears ht. Hidangan seperti nasi Temak, mi semaseberklah. Bodaya makanan Kt telah banyak dipengauhi oleh makanaa cara barat contohnya ‘orgc, pia, sandwvie, makaroni dan sbogainya.8udaya stampa juga banyak mempunyal makanan Inumewanyasepert neger ohortrkenl dengan Loong da lak Jbor, ger Kelantan pula popular dean ae era, meget Pesta dengan ln Parti danscbegaigs 2Contoh hidangan secaratimar. she as oa penerang hati dan ‘memulakan bacaan Bahan unt busy Sulashawang push} ‘udu bese ering) iia) ise riya masa Ss sudu besa serul kari daging bilkelape tol eb / aya rb mp) sedi la rm dun ant abl ania). Nak Baca Certs Ni Seeara 500 gm mee kuning- dielur percuma, Klik Gambar, Tage dieiar sh cake-dipotong tures orang 1/2 mash “Tau digoreng iranhidupshaniza blogspot my'2009/03ipengiaan-os-hidangan-sepingganhiml w izer2017 Kemahiran Hidup Shaniza: PENGIRAAN KOS KIDANGAN SEPINGGAN LENGKAP. ska suka bole tambah smbal tis. (ora membust: 1, Penaska sit minyk dan tis baan yang telah kia berm daa ha 2 Magoklan rmpah har daging dan macubhan set air -biarmasskrempah {3 Maula lang lembu bersama sedi sr rebusan 5 Biarsoketka dan suaikan ras -angha 6 Celur mee dan toskan, 7. Manian mee ke dala pnggsn, mask ser haan ringan da ah sap untuk kan, 3 Contoh HidanganSepingga Langkapsecarabrat(Makaron! Goreng) Dan Jus Tembika idengan ala barat in sensi dikidanghan sowakt mengadakan rasa Ihir nto ata unt SMakaroni Goreng 5. Bahan-Hahan Yang Digunahan Untuk Mersbut Makaroni Goreng Dan Jus Tema Malaroni Goreng 200 gm makaroni 60m daping aya sogm sayurcampuran dingin bela. ‘eames esr ming mask ‘ames best ss tomato Seamea besa ssc "seamen te gar han sami (bu 4 bijelimerdh ules bawang mera ‘ler beerne pote Bahan asa Dit mera (mayang) bi isa stot KAEDAH MEMASAK Merebus dan menggoreng ' PILIHAN MASAKAN RAMUAN UTANA uteri 16 i tembia p:kemahiranhidupsaniza blagspolmy/2009/08/pengiraan-kos-hidangan-sepinggan.him| Klik Gambar Utk Baca Cerita ini Klik Gambar Utk Baca Kisah Ini Selamat Datang.. ila Uinggalkan komen atau pesanan anda Semoga anda memperetei engtahuan yng berguna dui konjogan nda log, OLEH ORDER BUKU NI & DPTKAN POTONGAN 20% (KLIK GAMBAR) Jom Baca Novel izer2017 Kemahiran Hidup Shaniza: PENGIRAAN KOS KIDANGAN SEPINGGAN LENGKAP. 1 gels ir mask [oret sarimah shaniza ewan ae Kab (@Tmanisa Kiana. ‘Assan? ba den 4. Kos Pengeuaran Untuk Menvedikan SepingganMakaroni Goreng Dan Jus Tema Label Pengo kos beta utah mene juni a esat idengan. Kos penglaren megan] vin Kos wpb aah os bayrantenag er unt memasa dangan dans overbed merupakan ek) perbelajon slain arpa os baa dan kas ued. Formule untuk mengia kos hidangan adel eper ahi ats era tus) Kos Pnglara (ksi) = Kos bban + Kaw uh + Ko oerbed a sampingas) “evskarasnih 4) oes saan) Pengian Kon Pogsuaran Uatk Mengaaan Sepisgga Mahara Goreng Da us Teal aakan ean AK, Babin Kast Kos ei) mh (RMD) : onda) Bahan Kora: Nakarol 100g 8.0008 rast) ave mera la 3.00 / bg. 20 eosin) ng path la 2.80/10 eons Ses tomato cum besar 2.80 bt 0.30 os Soscl2eameebesar3.00 botolo.35 perwsnn Mayak games be 3.50/ 0.20, a Gala eawan ol 60/5030 @ Garam aeteh 030 / eet 0.05, ‘TANAMAN HTASAN Tee Tags 0) Juniah 2.30 Bahan Rast aging ayam 60 gm 6.30 / kg 0.40 Mengeni Saya dang 60 gm 550/450. Glimerh 54.50 /3g0.80 age 50 gm 3.50 / igo. 20, Sayur eampuran 50m 550 / ke .25 Tmbikal 1/6 bij. 80 bg 0.50 TImanisa Hana @ sarimah Sheehan — aS a — aang ‘Masa untuk menyedia dan mematak Maharoni Goreng ila jam, Kadar kar upah untuk hej yang ijalakr send ila RM 3,00 sem, Bula Le | Folow Kos uph = Bilanganpokeraxmase kadar upah = RM 9.00 Ki overbed stew sampingsn Kos smpingan yang rb unto memasak Makaroni Goreng adalah ape bei Ges=Rato4o Arkib Blog, ‘Ale RaL0.5| > cow lektrik- RM 0.5, ee » 201219) Tumi = Rito 80 > son 00) D. Kos pengeharan / kos ein tsk menghasikan Makaroni Goreng dan sir embik nol orang ¥ 2009190) > Noveaber(@) Kos ann = korbahan + kos upah + hs verted > okaberta) = RM 4.90 RM 3.00 + RM 0.80 wae > September a) iranhidupshaniza blogspot my'2009/03ipengiaan-os-higangan-sepinggan.himl izer2017 Kemahiran Hidup Shaniza: PENGIRAAN KOS KIDANGAN SEPINGGAN LENGKAP. > ope Kos sla seus = RM 8.704 /2 > ne RM 435 fare) |) Diestetoleh mani ina @ sarah 08 2TG— B > aaa Lael Masskan > apie 2ulasan: ve atin Shabir berkata TISKUT DAN KER UL Salm naktanys al oe wp iar ka sends etn becep brea ita nak pa ke ARDAH MEMBUAT ‘aca mana? stan Ko ph ada began pe ape apa aka in? TISKUT DAN KER IT ‘8:28 FTG, Januar 28, 2015 AEDAH MESBUAT. 'ISKUT DAN KER Bowe Sunine esas akeud sy ko ph yg RMG.00(u hala RD. 00 publ he? hehe sawaneNoaN HAR) (825776, Sanur 28, 2015 DAN MAKAN ALAM SARAPAN PAG cat uaa Catatan Terbaru Laman utama anggan Cast Usa Atom) Blog lan. Dokumen shaniza, Dixemanmas apr BERSEPADU SANTAT ONDA RE AW reRwincay KATERING an Ak sng see EX boubtenon's creative Cenplred oer Sa yng a Di taman shaniea Dgatest x1 rat acivsrrs | Sebatang Sarum mas a ‘Dapathan sekarang! ogi "TRUPEL hata unang DXpiat satirranxu PEMPAHANSARONG ANTALRUSYEN isin Nanni Dunia Jahitan Anda RENUNGAN