Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH KEBANGSAAN NUSANTARA, GELANG PATAH, JOHOR BAHRU

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN


MATEMATIK
TAHUN 5
KERTAS 2
MASA : 1 JAM

NAMA MURID : . KELAS :

ARAHAN : Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. Jawab semua soalan.


Tunjukkan jalan kira dalam ruangan yang disediakan.

1. Rajah 1 menunjukkan sebuah kad nombor.

156 392 Rajah 1

(i)Nyatakan digit yang mewakili puluh ribu. ( 1 markah)

(ii)Bundarkan 156 392 kepada ratus ribu yang terdekat. (1 markah)


2. Rajah 2 menunjukkan sebuah segi empat tepat yang dibahagikan kepada beberapa bahagian
yang sama besar.
Rajah 2

(i) Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek dar

........
[1 markah]

(ii) Nyatakan nilai pecahan dalam perpuluhan.

.
[1 markah]

3. Rajah 3 menunjukkan sebuah kad nombor

Rajah 3
3.289
(i) Tuliskan nilai tempat bagi 8. (1 markah)

(ii) Berapakah hasil darab nilai digit 3 dengan 8. (2 markah)

4. Rajah 4 di bawah menunjukkan beberapa bentuk yang mengandungi nombor


di dalamnya.

31 564 6143
23
33
Rajah 4
33
(i) Darabkan dengan . Apakah jawapannya ? [2 markah]

(ii) Tolakkan dengan . Kemudian darabkan dengan .


Apakah jawapannya ? [3 ma

5. Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan murid di tiga buah sekolah.

SK Melati SK Cempaka SK Anggerik


2 0454 5 167 39 322

(i) Berapakah beza bilangan murid antara SK Melati dan SK Cempaka ? [1 markah]

(ii) Berapakah jumlah murid bagi ketiga-tiga sekolah itu? [3 markah]

6. Rajah 5 menunjukkan sekeping kad nombor.

Rajah 5

(i) Tukarkan nombor bercampur


4 kepada pecahan tak wajar.(1 markah)

(ii) Tambahkan 1 dengan kad nombor diatas.( 2 markah)


7. Rajah 6 di bawah menunjukkan sekeping kad nombor.

35.5 - 4.21 + 5.7 Rajah 6

(i) Selesaikan .(2 markah)

(ii) Darabkan hasil jawapan di (i) dengan 100. (2 markah)

8. Rajah 7 di bawah menunjukkan sekeping kad angka.

50%

Rajah 7

(i) Tukarkan nombor tersebut kepada pecahan termudah. [2 markah]

(ii) Darabkan kad angka dengan RM200. [3 markah]


9. Selesaikan soalan di bawah.
(i) 2341 x 5 = [1 markah]

(ii) 10494 2 = [2 markah]

(iii) 53085 15 = [2 marka

10. Jadual 1 menunjukkan bilangan murid di dua buah sekolah..

SEKOLAH BILANGAN MURID

SK NUSANTARA 1240

SK GELANG PATAH
daripada murid SK Nusantara

(i) Hitungkan jumlah murid bagi SK Gelang Patah? [2 markah]

(ii) Berapakah jumlah semua murid di semua sekolah.? [2 markah]


11. Rajah 8 terdiri daripada beberapa petak segiempat sama yang sama besar .

Rajah 8

(i)Berapakah bilangan petak yang mewakili 40% daripada seluruh rajah itu? [2 markah]

(ii) Berapakah peratus jika 4 kotak dilorekkan daripada seluruh rajah? [2 markah]

12. Rajah 9 menunjukkan sekeping kad nombor.

3710

(i) Tukarkan nombor bercampur di atas kepada nombor perpuluhan? (1 markah)

(ii) Tolakkan 1.09 daripada nombor pada kad tersebut. (2 markah)

(iii) Hitungkan hasil tambah bagi jawapan di (ii) dengan 1.025? [2 markah]

13. Jadual 2 di bawah menunjukkan bilangan pelancong yang melancong di beberapa

tempat-tempat menarik di Sabah. Bilangan pelancong di Gunung Kinabalu tidak dinyatakan.


Jadual 2

Tempat menarik di Sabah Bilangan pelancong

Pulau Sipadan 3 500

Gunung Kinabalu

Kolam Air Panas Poring 8 211

Pasar Kraftangan Kota Kinabalu 20 015

Jumlah 38 219

(i) Kenal pasti dan nyatakan anu dalam jadual di atas. [1 markah]

(ii) Dengan menggunakan simbol sebagai anu, tulis ayat matematiknya. [2 markah]
.

(ii) Kira bilangan pelancong ke Gunung Kinabalu. [2 markah]

14. 4 buah van boleh membawa 28 orang penumpang. Setiap van membawa bilangan

penumpang yang sama.

(i) Hitung bilangan penumpang yang dibawa oleh sebuah van yang sama. [2 markah]

(ii) Berapa buah vankah yang diperlukan untuk membawa 105 orang penumpang? [2 markah]

15. Rajah 10 menunjukkan perbualan antara 3 buah buku iaitu buku A, B dan C.

Bilangan buku saya


Jumlah buku
Saya ada 86 sama dengan awak
kita semua
buah buku
ialah 210
cerita
buah
A B C
Rajah 10

(i) Berapakah jumlah buku B ?

(ii) Berapakah jumlah buku A dan buku B ? [2 markah]

(iii) Berapakah jumlah buku C? (2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

.. ............... ..
FATIMAH BINTI ZAINAL ABIDIN RAHIMAH BT MOHAMAD ROSLI BIN MOHD SAID
KETUA PANIA MATEMATIK GPK 1, SK. NUSANTARA