Anda di halaman 1dari 2

Isi isi penting karangan

Hari Kemerdekaan

Kepentingan/tujuan/manfaat menyambut hari merdeka


Memupuk perpaduan antara kaum/ semangat kekitaan (elak rusuhan kaum)
Menyemai nilai murni dalam diri murid (semangat patriotisma)
Menunjukkan rasa cinta akan negara (tidak menjadi pembelot kepada negara)
Menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang untuk negara (Tunku Abdul
Rahman)
Memberi kesedaran tentang tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia
(mempertahankan negara/pupuk perpaduan)

Peranan dalam memupuk semangat kemerdekaan


A Individu
Mengibarkan jalur gemilang
Menjaga nama baik negara
Elak perselisihan faham antara kaum
B Keluarga
Mendidik anak-anak mencintai negara
Menonton filem-filem kewarganegaraan
Menyertai perarakan kemerdekaan
C Masyarakat
Mengadakan kempen-kempen yang berkaitan kemerdekaan (untuk memberi
kesedaran akan kepentingan menghargai negara)
Menjadi contoh sebagai rakyat Malaysia yang baik kepada generasi muda
D Media sosial
Menyiarkan cerita-cerita kemerdekaan
Menayangkan iklan-iklan penghargaan kepada negara
Menulis artikel-artikel yang memupuk semangat patrotisma (akhbar)

Hari guru

Kepentingan/tujuan/manfaat menyambut hari guru


Dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mengenang dan membalas jasa guru
Memberi satu pentas untuk mengeratkan hubungan antara guru dengan murid
Tanda terima kasih daripada pihak sekolah kepada guru
Memberi kesedaran kepada guru agar bertanggungjawab terhadap pekerjaannya
Menghidupkan amalan menghormati guru dalam kalangan murid

Kepentingan/ tujuan memupuk Perpaduan


Perpaduan kaum tonggak utama ke arah pembangunan ekonomi yang pesat (rakyat
bersatu, dapat majukan ekonomi negara kerana tidak bergaduh)
Perpaduan kaum dapat mengelakkan negara daripada dijajah (seperti zaman
sebelum merdeka dahulu)
Perpaduan kaum penting menyelesaikan masalah sosial di negara kita (kes sosial
seperti black metal, punk dll)
Perpaduan menjamin kestabilan politik (ahli politik dapat memerintah negara
dengan aman dan mudah)
Perpaduan kaum dapat menjamin keamanan negara (tiada rusuhan kaums eperti
tragedi 13 mei)