Anda di halaman 1dari 7

SMK KELAPA SAWIT

PERANCANGAN STRATEGIK
(2011-2013)

BIDANG: SAINS DAN MATEMATIK


(FIZIK)
KEKUATAN KELEMAHAN

S1. Guru berpengalaman selama 5 tahun. W1. Penguasaan bahasa Inggeris murid-murid lemah

S2. Koleksi soalan-soalan SPM tahun lepas W2. Murid tidak memahami konsep fizik dengan baik

S3. Murid daripada kelas-kelas terpilih W3. Murid tiada kemahiran mengaplikasi dan mengeksperimen

S4. Guru yang mengajar adalah mengikut opsyen W4. Murid kurang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif

PELUANG ANCAMAN

O1. Penggunaan Laptop dan CD courseware yang dibekalkan T1. Tanggapan murid bahawa matapelajaran fizik adalah
oleh KPM matapelajaran yang susah.

O2. Program-program pemulihan dan pengayaan seperti kelas T2. Pengetahuan asas dalam subjek sains adalah lemah
tambahan dan latih tubi berfokus

O3. Modul-modul oleh Majlis Panel Perunding Negeri Johor


PERANCANGAN STRATEGIK (TAHUN 2011 HINGGA 2013)
BIDANG : SAINS DAN MATEMATIK

Isu Masalah Matlamat Strategi Sasaran Prestasi Indikator


TOV OTI OT2 OT3 ETR Pencapaian (KPI)

1. Murid lemah Murid lemah Murid dapat 1. Modul 43.84 56.63 69.42 82.21 95.00 1. Sekurang-
menguasai menguasai meningkatkan Kertas 3 kurangnya 90%
kemahiran kemahiran kemahiran 2. Latih Tubi pelajar lulus
berfikir dan berfikir serta berfikir serta Berfokus dalam Ujian dan
kemahiran mengingat dan mengingat dan 3. Teknik peperiksaan ahir
menjawab kemahiran kemahiran menjawab tahun dan
soalan menjawab soalan menjawab Kertas 2 percubaan SPM
berformatkan soalan dan 3 SPM 2. 100% pelajar
SPM berformatkan lulus dalam
SPM peperiksaan SPM
PELAN TAKTIKAL TAHUN 2011
BIDANG : SAINS DAN MATEMATIK

ISU : Murid lemah menguasai kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV OTI ETR Indikator
Pencapaian
(KPI)
1. Modul Memastikan Semua guru Januari- Peruntukan 43.84 56.63 95.00 Sekurang-
Kertas 3 silibus dapat Fizik Ting. 4 dan Ogos Bidang Sains kurangnya 90%
Fizik dihabiskan 5 2011 & Matematik pelajar lulus
sebelum bulan dalam Ujian dan
September Peperiksaan

2. Latih Tubi Mengulangkaji Semua guru Mac - Peruntukan 43.84 56.63 95.00 Sekurang-
Berfokus kembali pelajaran Fizik Ting. 4 dan Oktober Bidang Sains kurangnya 90%
tingkatan 4 & 5 5 2011 & Matematik pelajar lulus
secara topikal dan dalam Ujian dan
memberi Peperiksaan
penekanan kepada
tajuk tajuk
penting
3. Teknik Meningkatkan Semua guru April Peruntukan 43.84 56.63 95.00 100% lulus
menjawab kemahiran & Fizik Ting. 4 dan 2011 Bidang Sains dalam
Kertas 2 teknik 5 & Matematik peperiksaan
dan 3 SPM menjawab
soalan Kertas 2
& 3 mengikut
format SPM
PELAN OPERASI 2011
BIDANG : SAINS DAN MATEMATIK

ISU : Murid lemah menguasai kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

Nama Projek Modul Kertas 3 Fizik


Objektif Murid dapat :

1. Menguasai cara dan teknik yang betul dalam menjawab soalan kertas 3.
Tempoh Januari hingga Ogos
Kumpulan sasaran Semua murid Tingkatan 4 dan 5 yang mengambil subjek Fizik
Guru terlibat Semua guru Fizik
Proses kerja Menyediakan kertas cadangan
Mesyuarat
Pelaksanaan aktiviti
Penilaian dan maklum balas
Laporan program
Kekangan Sumber kewangan
Pemantauan Ketua Bidang Sains dan Matematik/Ketua Panitia Sains Tulen
Penilaian Ujian dan Peperiksaan
Penambahbaikan

PELAN OPERASI 2011


BIDANG : SAINS DAN MATEMATIK

ISU : Murid lemah menguasai kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

Nama Projek Latih Tubi Berfokus


Objektif Murid dapat :

1. Mengulangkaji kembali pelajaran tingkatan 4 & 5 secara topikal

2. Mengingat tajuk tajuk yang penting sepanjang tahun


Tempoh Mac hingga Oktober
Kumpulan sasaran Murid sederhana dan lemah
Guru terlibat Semua guru Fizik tingkatan 4 dan 5
Proses kerja Menyediakan kertas cadangan
Mesyuarat
Pelaksanaan aktiviti
Penilaian dan maklum balas
Laporan program
Kekangan Masa untuk membincangan semua jawapan bagi soalan latihan yang diberi adalah terhad
Pemantauan Ketua Bidang Sains dan Matematik/Ketua Panitia Sains Tulen
Penilaian Ujian dan Peperiksaan
Penambahbaikan

PELAN OPERASI 2011


BIDANG : SAINS DAN MATEMATIK

ISU : Murid lemah menguasai kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

Nama Projek Teknik menjawab Kertas 2 dan 3 SPM

Objektif Murid dapat :

1. Menguasai teknik menjawab soalan Kertas 2 & 3 SPM dengan lebih berkesan dan penuh

keyakinan dalam menghadapi peperiksaan


Tempoh Mei hingga Oktober
Kumpulan sasaran Semua murid
Guru terlibat Semua guru Sains Tulen

Proses kerja Menyediakan kertas cadangan


Mesyuarat
Pelaksanaan aktiviti
Penilaian dan maklum balas
Laporan program
Kekangan Kekurangan sumber kewangan
Pemantauan Ketua Bidang Sains dan Matematik/Ketua Panitia Sains Tulen
Penilaian Ujian dan Peperiksaan
Penambahbaikan