Anda di halaman 1dari 17

SULIT 015/1 015/1

1 Antara berikut, yang manakah bukan nombor perdana?

A 31
B 47
C 68
D 79

2 0.28

Rajah 1

Tukarkan nombor dalam Rajah 1 kepada perkataan.

A Sifar perpuluhan dua puluh lapan


B sifar perdua lapan
C Sifar perpuluhan dua lapan
D Sifar perpuluhan dua perlapan

Rajah 2

Hitungkan peratus kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah 2

A 25%

B 40%

C 60%

1
SULIT 015/1 015/1

D 75%

4 Antara yang berikut, yang manakah betul?

A 60 saat = 1 jam

B 96 bulan = 9 tahun

C 4 dekad = 40 tahun

D 84 hari = 7 minggu

5 39 418 16 284 =

A 23 274

B 23 234

C 23 174

D 23 134

2
2 6=
6 5

1
A
5

2
B
5

2
SULIT 015/1 015/1

2
C
3

4
D
5

7 Rajah 3 menunjukkan panjang tali dalam cm.

Rajah 3

Berapakah panjang tali yang ditunjukkan pada Rajah 3, dalam cm?

A 4.5 cm
B 5.0 cm
C 5.5 cm
D 6.0 cm

8 Rajah 4 menunjukkan Satah Cartes.

y
7

5
N
4
Rajah 4
3
M
2

0 1 2 3 4 5
6 7 x
3
SULIT 015/1 015/1

Hitung jarak mengufuk dari titik M ke titik N.


A 3 unit B 6 unit
C 8 unit D 9 unit

9 Rajah 5 menunjukkan sebuah pentagon

Rajah 5
Berapakah bilangan paksi simetrinya ?

A 2 B 3
C 4 D 5

10 Rajah 6 menunjukkan sejumlah pelajar di dalam sebuah kelas.

Rajah 6

Berapakah nisbah pelajar perempuan kepada pelajar lelaki dalam Rajah 6.

A 6:7
B 6:5
C 5:4

4
SULIT 015/1 015/1

D 5:3

11 Antara berikut, yang manakah betul?

12 214 321 + 46 + 82 301 =

A 296 568
B 296 668
C 697 668
D 1 497 331

13 Rajah 7 menunjukkan dialog antara penjual ikan dan Aliah di sebuah pasar.

Kesemuanya Berapakah harga


RM15.80 untuk 1 kg ikan
A 550 g = 5.5 kg kembung ini?
B 2 160 g = 216 kg
C 3 365 g = 33.65 kg
D 4 065 g = 4 kg 65 kg

Penjual
ikan Aliah

Rajah 7

Apakah instrumen pembayaran yang sesuai digunakan oleh Aliah?

A Cek
B Kad debit

5
SULIT 015/1 015/1

C Kad kredit
D Wang tunai

14 1 026 + 281 x 6 =

A 2 512
B 2 712
C 7 840
D 7 842

15 60 - 10.82 + 4.6 =

A 10.68
B 44.58
C 53.78
D 75.42

16 Jadual 1 menunjukkan harga beli dan harga jual bagi sebotol sabun.

Jadual 1
Hitung keuntungan jual beli sabun di atas.

A RM 4.00
B RM 6.00
C RM 10.00
D RM 22.00

17 409 X 20 =

6
SULIT 015/1 015/1

A 8 080
B 8 180
C 8 280
D 8 810

18 52.6 25 =

A 2.10
B 2.11
C 2.104
D 2.140

19 Hassan ada 120 biji guli.


Dia memberi 25% daripada guli itu kepada Karim.
Hitung bilangan guli yang diterima oleh Karim.

A 30
B 35
C 40
D 45

20 Rajah 8 menunjukkan waktu Syafiq makan malam.

Rajah 8

7
SULIT 015/1 015/1

Selepas 50 minit, Syafiq mula membuat ulangkaji pelajaran.

Pukul berapakah dia mula membuat ulangkaji itu.

A Pukul 7 . 15 a.m

B Pukul 7 . 15 p.m

C Pukul 8 . 40 p.m

D Pukul 8 . 45 p.m

21 Rajah 9 menunjukkan jisim setin biskut dan sebungkus buah limau.

Rajah 9

Cari beza, dalam g, jisim kedua- dua barang tersebut.

A 70 g
B 151 g
C 740 g
D 840 g

22 Jadual 2 menunjukkan tiga jenis botol minuman dan isipadu setiap botol.

8
SULIT 015/1 015/1

Jadual 2

Hitung jumlah isipadu, dalam l, ketiga-tiga botol itu.

A 9.511 l
B 9.835 l
C 24.622 l
D 25.27 l

23 Rajah 10 ialah piktograf yang menunjukkan jumlah jualan ayam dalam masa
4 hari.

Rajah 10

Hitung jumlah ayam yang dijual pada hari Sabtu?


A 10
B 15
C 20
D 30

24 Rajah 11 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan telur yang dijual oleh

9
SULIT 015/1 015/1

seorang pekedai dalam tempoh empat hari tertentu.

Rajah 11

Berapakah jumlah telur yang dijual pada hari Ahad dan Rabu?
A 800
B 1 000
C 1 800
D 1 900

25 Rajah 12 menunjukkan sebuah segi empat sama dan sebuah segi tiga sama sisi.

Rajah 12

Hitungkan perimeter dalam cm, seluruh rajah 12

A 36 cm
B 42 cm
C 49 cm
D 56 cm

26 65 x ( 4114 - 3 448 ) =

10
SULIT 015/1 015/1

A 4 140
B 43 290
C 53 360
D 65 556

27 -

A B 1

C D

28 Berikut adalah petikan perbualan antara dua orang peminat bola sepak.

Rajah 13

Berapakah bilangan tiket yang masih ada selepas Azlan membelinya?

A 27 460
B 27 340
C 12 942

11
SULIT 015/1 015/1

D 12 940

29 Jumlah calon yang menghadiri suatu sesi temuduga di sebuah syarikat


ialah 200 orang. 11% daripada calon itu gagal dalam temuduga tersebut.
Berapakah bilangan calon yang lulus ?

A 11 orang
B 78 orang
C 178 orang
D 220 orang

30 Rajah 14 menunjukkan air dalam dua bekas, X dan Y.

X Y

Rajah 14

1 20 m

Kandungan air dalam bekas X adalah 4 kali isipadu air bekas Y.


Cari isipadu air, dalam , bagi kedua-dua bekas itu?

A 1.05
B 1.275
C 1.35 l
D 1.77 l

31 RM183.00 6 =
A 3 keping RM5 dan 3 keping 10 sen

12
SULIT 015/1 015/1

B 3 keping RM5 dan 5 keping 10 sen


C 6 keping RM5 dan 5 keping 10 sen
D 7 keping RM5 dan 1 keping 10 sen

32 Maklumat di bawah menunjukkan satu peristiwa.

Seekor lembu telah melahirkan sebanyak 70 ekor anak lembu.

Peristiwa di atas merupakan peristiwa


A Mustahil
B Kecil kemungkinan
C Besar kemungkinan
D Sama kemungkinan
33 Rajah 14 menunjukkan panjang tiga batang kayu W, X dan Y.

3m
29 m 320 m

W X Y

Rajah 14

Pernyataan manakah yang betul tentang panjang kayu-kayu itu?

A Jumlah panjang W dan Y ialah 67 m


B Panjang Y lebih 05 m daripada W
C Jumlah panjang tiga kayu itu ialah 935 m
D Kayu yang paling panjang ialah kayu Y
5 cm Rajah 15
34 Rajah 15 menunjukkan sebuah kubus.

13
SULIT 015/1 015/1

Hitung isipadu dalam cm3, kubus di atas.

A 105 cm3
B 115 cm3
D 125 cm3
D 135 cm3

35 Rajah 16 menunjukkan carta palang bagi bilangan motosikal yang dijual dalam
tempoh empat bulan.

Rajah 16

Cari purata motosikal yang dijual dalam tempoh 4 bulan.

A 45
B 50
C 55
D 60

36 Rajah 17 menunjukkan dua buah bekas, K dan L, yang berisi minyak masak.

Rajah 17

14
SULIT 015/1 015/1

Jumlah isipadu minyak masak dalam bekas K dan L dituang sama banyak ke
dalam 5 biji mangkuk.
Berapakah isipadu, dalam ml, minyak masak dalam setiap mangkuk?
A 550 ml
B 700 ml
C 780 ml
D 800 ml

37 Rajah 18 ialah piktogaf yang menunjukkan jualan buku cerita yang sama jenis
dalam masa 4 hari.

Rajah 18

Jumlah jualan untuk 4 hari itu ialah RM154.


Hitung harga sebuah buku cerita.

A RM 3.50
B RM 4.50
C RM 7.00
D RM 8.50

38 Rajah 19 terdiri daripada beberapa segitiga sama sisi yang sama besar.

15
SULIT 015/1 015/1

Rajah 19
Berapakah peratus kawasan berlorek daripada seluruh rajah?

A 20 %
B 30 %
C 50 %
D 60 %
39 Rajah 20 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan manik dalam tiga buah
kotak. Bilangan manik dalam kotak J tidak ditunjukkan.

Rajah 20

Bilangan manik dalam kotak J adalah 30% daripada jumlah manik dalam kotak K
dan kotak L.
Hitung jumlah manik dalam kotak J dan kotak M.

A 73
B 84
C 112
D 240

40 0.6 juta 8 ribu 7 ratus =

16
SULIT 015/1 015/1

A 599 130
B 591 300
C 523 000
D 513 000

KERTAS SOALAN TAMAT

17