Anda di halaman 1dari 13

SULIT 015/2

Jawab semua soalan.

1 Rajah 1 menunjukkan satu kad nombor

90 607
Rajah1

(i) Tulis nombor itu dalam perkataan.

...................................................................................
[1markah]

(ii) Bundarkan nombor tersebut kepada puluh ribu yang


terhampir

.................................................................................................
2 [2markah]

2 Rajah 2 menunjukkan beberapa petak segiempat sama yang sama besar.

Rajah2


i) Lorekkan 3 dalam rajah di atas.

....................................................................................................................

[1markah]

ii) Tukarkan nombor bercampur di atas kepada pecahan tidak wajar

2 [1 markah]

1
SULIT 015/2

3 Rajah 3 menunjukkan sebuah bentuk 3D.

8 cm Rajah 3

(i) Namakan bentuk 3D di atas

[1 markah]

(ii) Hitung isipadu bentuk 3D di atas

[2 markah] 3

4 Rajah 4(a) menunjukkan waktu Liza mula berlatih bola jaring pada
suatu pagi

Rajah 4 (a)

(i) Nyatakan waktu yang ditunjukkan dalam sistem 24 jam.

[1 markah]

2
SULIT 015/2
selama 1 jam 35 minit. Lukiskan jarum jam dan minit pada muka jam
waktu
(ii) Liza tamat berlatih bola jaring pada Raja
(ii) Dia berlatih selama 1 jam 35 minit. Lukiskan jarum jam dan minit pada muka jam
waktu Liza tamat berlatih bola jaring.pada Rajah 4 (b)

berl
atih

Rajah 4 (b) [3 markah]

4
3

5 Rajah 5 menunjukkan bilangan buah di kebun Amran.

Rajah 5

3 680 biji 2 450 biji

Amran membuang 120 biji buah daripada jumlah buah limau


dan buah mangga yang telah busuk.
Berapakah jumlah buah-buahan yang masih ada pada Amran
sekarang?

[3 markah]
3 3
4
SULIT 015/2

6 Rajah 6 menunjukkan jisim sebuah kotak dan sebiji epal.

g0 Rajah 6

250
750

500

(i) Apakah jisim, dalam g, kedua-dua buah itu? [1 markah]

(ii) Apabila epal dikeluarkan, bacaan dacing menjadi 250 g.


Berapakah jisim, dalam g, kotak itu?

[2 markah]

4
SULIT 015/2

7 Rajah 7 menunjukkan isipadu air dalam sebuah bekas M.

1.75 l
Bekas M

Rajah 7

(i) Tukarkan isipadu air itu kepada m. [1 markah]

1
(ii) daripada air dalam bekas M dituang keluar.
5

Berapakah isipadu air, dalam ml, yang tinggal dalam bekas M itu?

[3 markah]

5
SULIT 015/2

8 Jadual 8 menunjukkan bilangan murid mengikut kaum di sebuah sekolah.

Kaum Jumlah Murid

Melayu 260

Cina 180

India
Jadual 8

(i) Berapakah bilangan murid India di sekolah itu jika jumlah semua murid
di sekolah itu ialah 600 orang.

[2 markah]
(ii) Berdasarkan maklumat pada Jadual 8, gunakan perwakilan yang sesuai untuk
menunjukkan murid mengikut bangsa yang terdapat di sekolah itu.

Bangsa Bilangan murid


Melayu

Cina

India

Mewakili 10 orang murid

4
[2 markah ]

6
SULIT 015/2

9 Jadual 9 menunjukkan bilangan setem yang dikumpul oleh empat


orang murid.

Murid Bilangan Setem


Aina 584 keping
Aini 125 keping lebih daripada Aina
Ana Sama dengan Aini
Azizah 25 keping kurang daripada Aina
Jadual 9

(i) Kirakan bilangan setem Aini. [1 markah]

(ii) Hitung beza bilangan setem Aina dan Aini [1 markah]

(iii) Cari jumlah setem mereka [3 markah]

7
SULIT 015/2

10 Rajah 10 menunjukkan panj

4 cm

5 cm

8 cm

Rajah 10

(i) Hitung isipadu, dalam cm3, bongkah itu. [2 markah]

(ii) Azidee telah memotong 50% daripada isipadu bongkah itu.


Berapakah isipadu, dalam cm 3, yang tinggal? [2 markah]

(iii) Nyatakan bilangan bucu bongkah di atas. [1 markah]

8 4
SULIT 015/2

11 Jadual 11 menunjukkan skor yang diperoleh oleh 6 pasukan rumah sukan

Pasukan Skor
Hijau 92
Biru 78
Merah 87
Kuning 92
Ungu 98
Jingga 63

Jadual 11

(i) Apakah mod?

[1markah]

(ii) Cari julat bagi data di atas.

[2markah]

(iii) Hitung nilai Min bagi data di atas.

[2markah]

9
SULIT 015/2

12 Rajah 12 menunjukkangabungan sebuah segitiga sama sisi TRU dan sebuah


segiempat sama PQRS.

P 10 cm
Q

6
cm

S U R
4 cm

(i) Berapakah perimeter, dalam cm, segitiga sama sisi itu?

[2markah]

(ii) Pada petak grid yang disediakan, lukis sebuah segiempat tepat yng mempunyai
yang sama dengan perimeter segitiga sama sisi di atas.

[3 markah ]

5
10
SULIT 015/2

13 Jadual 13 ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan barang yang
dibeli oleh Puan Rita.

Kuantiti Barang Harga seunit Harga


4 kg Kacang Hijau RM3.90 RM15.60
2 kg Gula Merah RM6.00
2 kg Santan RM6.50
Jumlah

Jadual 13

(i) Berapakah harga 1 kg Gula Merah?

..

[2markah]

(ii) Puan Rita membayar sejumlah wang dan mendapat baki RM0.40.
Berapakah wang yang dibayarnya?
Gunakan tanda ( X ) pada wang yang dibayarnya. [3 markah]

11
SULIT 015/2

14 Piktograf yang tidak lengkap pada Rajah14 menunjkkan bilangan haiwan dalam
sebuah ladang.

Ayam

Itik

Rusa

Lembu

Mewakili 5 ekor haiwan

Rajah 14
(i) Berapakah beza bilangan haiwan berkaki dua dengan bilangan haiwan
berkaki empat


[2markah]
(ii) 20% daripada ayam dan 10% daripada lembu telah dijual.
Hitung bilangan ayam dan lembu yang tinggal.

[3markah]

12
SULIT 015/2

15 Jadual 15 menunjukkan harga bagi empat jenis ikan yang dibeli oleh Puan Shida.

Ikan Harga
Tenggiri 1
2 kg RM13.60
Kembung 3 kg RM15.60
Siakap 1 kg RM15.00
Gelama 2 kg RM30.50

i) Berapakah harga 1 kg ikan tenggiri [1 markah]

ii) Antara ikan itu, yang mana harganya kedua mahal untuk 1 kg? [3 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

4 13