Anda di halaman 1dari 12

[Type text]

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 5 TAHUN 2017

MINGGU TARIKH UNIT/ TAJUK OBJEKTIF/ HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

A. Unsur SeniUNIT 1: ASAS SENI REKA


03/01/17 Garisan Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual Memperkenalkan Kertas 2611 dengan Asas Senireka
serta berkomunikasi dalam semua bidang seni menerangkan topik-topik yang terkandung diaplikasikan secara
06/01/17
berkaitan dalam pembelajaran di tingkatan 4 bersepadu dalam
1 Jalinan penghasilan Seni Visual
a. Idea dan proses Perbincangan tentang Teori seni
Mesej/kandungan
Rupa Pewujudan idea Ulangkaji Asas Seni Reka
Olahan idea
Olahan gabungan semua unsur seni
Bentuk b. Olahan karya
Asas Seni Reka
Media
Warna
Teknik penghasilan

ARAS 1
Ruang
Aplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus
2 Membuat karya seni secara kritis dan kreatif
09/01/17 Harmoni
B. Prinsip RekaanUNIT 1: ASAS SENI REKA

Menginterpretasi maklumat yang akan


13/01/17 digunakan dalam penghasilan kerja
Imbangan
ARAS 2
Penegasan Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan.
Menjalankan aktiviti secara terancang
Kontra Membanding beza jenis komuikasi visual.
Menggunakan kemahiran komputer untuk
Kepelbagaian tingkatkan daya kreativiti dan proses rekaan

Kesatuan

Irama & pergerakan

[Type text]
Media pensil

UNIT 2: SENI HALUSBAHAGIAN A: PENGHASILAN SENI VISUAL


16/01/17 LUKISAN Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual Media dakwat
3 serta berkomunikasi dalam semua bidang seni
20/01/17 Murid menghasilkan kerja seni berdasarkan
berkaitan idea dan proses melalui:
Mesej /kandungan
a Idea dan proses Pewujudan idea
Mesej/kandungan Olahan idea
Pewujudan idea
Olahan idea Menghasilkan lukisan menggunakan media
kering dan teknik teknik lukisan
b Olahan karya
Asas Seni Reka TEKNIK:
Media Titikan (pointed)
Teknik penghasilan Silang pangkah (Cross
Hatching)
23/01/17 Lorekan (Shading)
4
25/01/17 ARAS 1 Gosokan
Aplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus Campuran (Mix Media)
Membuat karya seni secara kritis dan kreatif
Menginterpretasi maklumat yang akan digunakan
dalam penghasilan kerja

ARAS 2
Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan.
Menjalankan aktiviti secara terancang
Membanding beza jenis komuikasi visual.
Cuti Tahun Baru
31/01/17 Cina
5
03/02/17 ARAS 3 26,27,28, 29 &
Memahami cara membuat kemasan 31/01/2017
Menyedari keharmonian dan keindahan alam dan
memeliharanya

[Type text]
Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual Media cat air Cuti Hari Thaipusam

UNIT 2: SENI HALUSBAHAGIAN A: PENGHASILAN SENI VISUAL


06/02/17 CATAN serta berkomunikasi dalam semua bidang seni
09/02/2017
10/02/17 berkaitan TEKNIK
6 Basah atas basah
a Idea dan proses basah atas kering
Mesej/kandungan Kering atas kering
Pewujudan idea Kering atas basah
Olahan idea Impasto
Teknik sapuan tepat/hard edge
b Olahan karya Teknik kilatan/ glazing
13/02/17 Asas Seni Reka Teknik melembut/ scumbling
17/02/17 Teknik Alla Prima
7 Media
Teknik penghasilan
Murid menghasilkan kerja seni
ARAS 1
berdasarkan idea dan proses melalui:
Aplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus
Membuat karya seni secara kritis dan kreatif
Mesej / kandungan
Menginterpretasi maklumat yang akan digunakan Pewujudan idea
dalam penghasilan kerja Olahan idea
Olahan idea
20/02/17
ARAS 2
8 24/02/17 Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan.
Menjalankan aktiviti secara terancang
Membanding beza jenis komuikasi visual.

ARAS 3
Memahami cara membuat kemasan
Menyedari keharmonian dan keindahan alam dan
memeliharanya
9
27/02/17
03/03/17

10 06/03/17 10/03/17
Ujian Bulan Mac
07-11 Mac 2017

[Type text]
13/03/17 ARCA Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual Membuat arca dengan pelbagai media dan

UNIT 2: SENI HALUSBAHAGIAN A: PENGHASILAN SENI VISUAL


11 serta berkomunikasi dalam semua bidang seni teknik
17/03/17
berkaitan
a Idea dan proses Media seperti:
Mesej/kandungan simen CUTI PERTENGAHAN
Pewujudan idea logam PENGGAL 1
Olahan idea media campuran 18/03/17 26/03/17

b Olahan karya Teknik arca:


Asas Seni Reka acuan
Media luakan
Teknik penghasilan timbulan
ARAS 1 kinetik
asemblaj
Aplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus
mobail
Membuat karya seni secara kritis dan kreatif
Menginterpretasi maklumat yang akan digunakan Murid menghasilkan kerja seni berdasarkan
dalam penghasilan kerja idea dan proses melalui:
Mesej /kandungan
27/03/17 Pengwujudan idea
12 ARAS 2
31/03/17 Olahan idea
Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan.
Menjalankan aktiviti secara terancang
Membanding beza jenis komuikasi visual.
Menggunakan kemahiran komputer untuk
tingkatkan daya kreativiti dan proses rekaan

ARAS 3
Memahami cara membuat kemasan
Menyedari keharmonian dan keindahan alam

[Type text]
CETAKAN Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual MEDIA

UNIT 2: SENI HALUSBAHAGIAN A: PENGHASILAN SENI VISUAL


13 serta berkomunikasi dalam semua bidang seni Kayu
03/04/17
berkaitan Media campuran
07/04/17 Plastik/perspek
a Idea dan proses Kepingan zink
Mesej/kandungan Foto elmusi
Pewujudan idea TEKNIK
Olahan idea Timbulan
Kolagrafi
b Olahan karya Gurisan
Asas Seni Reka Guris kering
Cetakan sutera saring (serigrafi)
Media
Teknik penghasilan
Murid menghasilkan kerja seni
berdasarkan idea dan proses melalui:
ARAS 1
Aplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus Mesej / kandungan
Membuat karya seni secara kritis dan kreatif Pewujudan idea
Menginterpretasi maklumat yang akan digunakan Olahan idea
dalam penghasilan kerja

ARAS 2
14 Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan.
10/04/17 Menjalankan aktiviti secara terancang
14/04/17 Membanding beza jenis komuikasi visual.

ARAS 3
Memahami cara membuat kemasan
Menyedari keharmonian dan keindahan alam dan
memeliharanya

[Type text]
PERKEMBANGAN Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan Kajian maklumat
SENI VISUAL DI penghasilan serta pengurusan kraf penglibatan Perbincangan
07/04/17
15 MALAYSIA: tokoh Dokumentasi maklumat ( portfolio pilihan
21/04/17 Seni dalam budaya berfokus )
lain Aras 1 Apresiasi seni
Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan lawatan
Seni Visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah
dan semangat patriotism

Aras 2

BAHAGIAN B : SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL


24/04/17 PERKEMBANGAN Membincang sumbangan tokoh kraf , insitusi dan
SENI VISUAL DI organisasi kraf terhadap Seni Visual
28/04/17
16 MALAYSIA:
Perkembangan Seni Aras 3
halus di Malaysia Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan
identiti tentang karya, seni rakyat dalam konteks
sejarah
pengaruh
aliran
teknik dan gaya
01/05/17 PERKEMBANGAN sumbangan
SENI VISUAL DI 01 MEI
05/05/17
17 MALAYSIA: Mendokumentasi maklumat CUTI HARI PEKERJA
Artis dan Tokoh Seni
Tanah air

18 08/05/17 PERKEMBANGAN
SENI VISUAL DI
12/05/17
MALAYSIA:
Tokoh Kraf Tanah air

15/05/17 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


19
19/05/17
20 PERKEMBANGAN
BAHAGIAN B : SEJARAH

22/05/17
DAN APRESIASI SENI

SENI VISUAL DI Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan Kajian maklumat
26/05/17
MALAYSIA: penghasilan serta pengurusan kraf penglibatan Perbincangan
VISUAL

tokoh Dokumentasi maklumat ( portfolio pilihan


Seni Peribumi berfokus )
Aras 1 Apresiasi seni
Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Lawatan
Seni Visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah
dan semangat patriotism

[Type text]
HALUS A: PENGHASILAN SENI VISUAL
Aras 2
Membincang sumbangan tokoh kraf , insitusi dan
organisasi kraf terhadap Seni Visual

Aras 3
Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan
identiti tentang karya, seni rakyat dalam konteks
sejarah
pengaruh

BAHAGIAN
aliran
teknik dan gaya
UNIT 2: SENI sumbangan

Mendokumentasi maklumat

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


27//05/17 11/06/17
UNIT 2: SENI HALUS

PERKEMBANGAN SENI Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan


21 VISUAL DI MALAYSIA:
12/06/17 penghasilan serta pengurusan kraf penglibatan tokoh Kajian maklumat
Aras 1
16/06/17 Kenderaan Perbincangan
Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni
Dokumentasi maklumat ( portfolio pilihan
Visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan
semangat patriotism
berfokus )
Aras 2 Apresiasi seni
Membincang sumbangan tokoh kraf , insitusi dan lawatan
PERKEMBANGAN organisasi kraf terhadap Seni Visual Hari Raya Aidil Fitri
22 19/06/17 SENI VISUAL DI Aras 3 25 -30 Jun 2017
MALAYSIA:
23/06/17 Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti
tentang karya, seni rakyat dalam konteks
Senibina: Masjid dan sejarah
makam tokoh

[Type text]
BAHAGIAN B : SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUALBAHAGIAN A: PENGHASILAN SENI VISUAL
PERKEMBANGAN sumbangan
23 SENI VISUAL DI
03/07/17 Mendokumentasi maklumat
MALAYSIA:
07/07/17
Senibina: Kediaman

APRESIASI SENI

10/07/17 PERKEMBANGAN
BAHAGIAN B :
SEJARAH DAN

Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan


24 SENI VISUAL DI penghasilan serta pengurusan kraf penglibatan tokoh Kajian maklumat
VISUAL

14/07/17 Aras 1
MALAYSIA: Perbincangan
Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni
Dokumentasi maklumat ( portfolio pilihan
Senibina: Taman Visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan
semangat patriotism

[Type text]
BAHAGIAN A: PENGHASILAN SENI
Aras 2 berfokus )
Membincang sumbangan tokoh kraf , insitusi dan Apresiasi seni
organisasi kraf terhadap Seni Visual lawatan
Aras 3
Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti

VISUAL
UNIT 2: SENI HALUS
tentang karya, seni rakyat dalam konteks
sejarah
tokoh
sumbangan
Mendokumentasi maklumat

BAHAGIAN B : SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL


Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan Kajian maklumat
25 17/07/17 PERKEMBANGAN penghasilan serta pengurusan kraf penglibatan Perbincangan
SENI VISUAL DI tokoh
21/07/17 Dokumentasi maklumat ( portfolio pilihan
MALAYSIA: berfokus )
Aras 1 Apresiasi seni
Pakaian Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan lawatan
Seni Visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah
dan semangat patriotism

Aras 2
Membincang sumbangan tokoh kraf , insitusi dan
organisasi kraf terhadap Seni Visual

Aras 3
Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan
identiti tentang karya, seni rakyat dalam konteks
sejarah
tokoh
sumbangan

Mendokumentasi maklumat

[Type text]
UNIT 2: SENI HALUSBAHAGIAN A: PENGHASILAN SENI VISUAL

24/07/17 TEMBIKAR ARAS 1 Menghasilkan barangan kraf menggunakan


26 ANYAMAN Mengetahui reka corak kraf dengan memberi bahan, alat dan teknik tertentu
28/07/17
perhatian kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan Kajian
Bahan
ARAS 2 Alat
Mereka corak/mereka bentuk barangan kraf dengan Teknik
menggunakan alat, bahan dan teknik khusus. proses
Mengetahui sejarah batik dan tenunan tempatan
serta serantau
Mengenali beberapa tokoh kraf

31/07/17 UKIRAN KAYU ARAS 1 Menghasilkan barangan kraf menggunakan


27 TEKAT Mengetahui reka corak kraf dengan memberi bahan, alat dan teknik tertentu
04/08/17
perhatian kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan Kajian
Bahan
ARAS 2 Alat
Mereka corak/mereka bentuk barangan kraf dengan Teknik
menggunakan alat, bahan dan teknik khusus. proses

[Type text]
07/08/17 BATIK Mengetahui sejarah batik dan tenunan tempatan
28 TENUNAN serta serantau
11/08/17
Mengenali beberapa tokoh kraf

29/30 14/08/17 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI SPM


25/08/17 LATIH TUBI SOALAN KERTAS 1

26/08/17 03/09/17 31 OGOS: CUTI HARI


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II KEMERDEKAAN

HARI RAYA KORBAN


1 SEPTEMBER 2017
31/32/33 04/09/17 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM AWAL MUHARRAM
21 SEPTEMBER 2017
22/09/17

34/35/36 25/09/17 PERBINCANGAN PRESTASI PERCUBAAN SPM


LATIHAN PENGUKUHAN SPM KERTAS 1
13/10/17

Cuti Hari Deepavali


16-20 Oktober 2017
37/38 23/10/17 03/11/17 LATIHAN PENGUKUHAN SPM KERTAS 2 DAN PERSIAPAN PEPERIKSAAN SPM

39/40/41 PEPERIKSAAN SPM 2017


06/11/17 HINGGA DISEMBER

CUTI AKHIR TAHUN 2017


27 Nov 2017- Jan 2018

[Type text]