Anda di halaman 1dari 4

KOLEJ VOKASIONAL KULIM

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL


(TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION DIVISION)
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KERTAS KERJA

PROGRAMME WELDING TECHNOLOGY

MODUL CODE CMWT 103

MODULE TITLE MATERIALS AND CONSUMABLE 1

LEVEL 1 SEMESTER 1

CREDIT UNIT 3.0

CONTACT HOUR 5.0 HOURS / WEEK

COMPETENCY
1. IDENTIFY TYPE OF MATERIALS

LEARNING STANDARD 1.1 Use material specification, charts, tables and manuals
1.2 List type and grade of material

NO KOD CMWT 103 / M03 / C1 Muka : 1 Drp : 3

NAMA PELATIH : TARIKH:

TAJUK: BAHAN KIMPALAN

TUJUAN :
Pelajar mesti boleh mengenali jenis-jenis logam yang akan dikimpal dan dapat membuat
pilihan yang logam yang betul mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam sesuatu kerja.

NO KOD CMWT 103 / M03 / C1 Muka : 2 Drp : 3


ARAHAN :

Buat ujian percikkan bunga api pada logam contoh yang disediakan
Lukiskan tiga jenis struktur logam
Menterjemah sijil pengilang logam

LUKISAN, DATA DAN JADUAL :

Perkara simbol

Carta pola percikkan -


ujian bunga api

PERALATAN/PERKAKASAN/BAHAN :
1. Mesin pencanai mudah alih
2. Ragum meja
3. Logam contoh
4. Borang perakuan pengilang

SKEMA PENILAIAN PRESTASI


No. Kriteria Penilaian Penilaian 1 Penilaian 2
Terima Tidak terima Terima Tidak terima

PROSES KERJA
1. Buat ujian percikan bunganapi
kepada logam contoh yang
disediakan

a. Logam contoh diapitkan


pada ragum meja
b. Logam contoh dicanai
dengan menggunakan
mesin canai mudah alih
c. Arahkan pembantu
untuk memerhatikan
pola percikkan yang
terhasil semasa
mencanai
d. Melukis pola percikkan
mengikut pemerhatian
yang dibuat.
e. Menamakan logam
yang telah dibuat ujian
berpandukan carta
yang disediakan.

2. Melukis binaan struktur logam


SKEMA PENILAIAN PRESTASI
No. Kriteria Penilaian Penilaian 1 Penilaian 2
Terima Tidak terima Terima Tidak terima
mengikut jenis yang diberikan.
a. Brass
b. Keluli lembut
c. Besi tuang

Menerangkan borang sijil


perakuan pengilang.
a. Perakuan sijil pengilang
yang dituliskan pada
sijil tersebut dihuraikan

SIKAP
3. a. Calon dalam keadaan
bersedia dalam
menjalankan setiap
tugasan.

KESELAMATAN
4. a. Tempat dan kawasan
kerja sentiasa dalam
keadaan teratur

KETEPATAN MASA
5. a. Kerja-kerja dilaksana
dalam masa ____ jam

Keputusan Kompetensi: Pertama Kedua

Kompetensi

Tidak Kompetensi

PENGESAHAN PEGAWAI PENTAKSIR

Tarikh:

Cop Rasmi dan Tandatangan Pegawai Pentaksir: