Anda di halaman 1dari 12

Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
1 MODUL 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.1 Menganalisis 1 Menyatakan perubahan fizikal
(3/1-6/1) KESIHATAN FIZIKAL memahami pertumbuhan perubahan fizikal lelaki lelaki dan perempuan apabila
serta perkembangan dan perempuan ke memasuki alam remaja.
Kesihatan Diri dan fizikal yang sihat. alam remaja.
Reproduktif 2 Menerangkan tentang perubahan
fizikal lelaki dan perempuan
2 MODUL 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.2 Memahami apabila memasuki alam remaja.
(9/1-13/1) KESIHATAN FIZIKAL memahami pertumbuhan perubahan diri sebagai
serta perkembangan remaja lelaki dan 3 Menjelaskan dengan contoh
Kesihatan Diri dan fizikal yang sihat. perempuan untuk perubahan diri sebagai remaja
Reproduktif diterima serta dihargai. untuk diterima dan dihargai.

4 Menjelaskan melalui contoh cara


3 MODUL 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.3 Mengaplikasi
menjaga kebersihan dan
(16/1-20/1) KESIHATAN FIZIKAL memahami pertumbuhan cara menjaga
kesihatan diri sebagai remaja.
serta perkembangan kebersihan dan
Kesihatan Diri dan fizikal yang sihat. kesihatan diri remaja 5 Meramalkan kesan sekiranya
Reproduktif lelaki serta tidak menjaga kebersihan dan
perempuan. kesihatan diri.

6 Mencadangkan ciri-ciri seksualiti


sebagai remaja lelaki dan
perempuan seperti yang dianjurkan
oleh agama dan budaya.

KSSR PK Th6 Page 1


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
4 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.1 Memahami situasi
(23/1-27/1) KESIHATAN FIZIKAL keupayaan dan yang mendorong kepada 1 Menyatakan maksud tingkah
kemahiran untuk tingkah laku seksual dan laku seksual.
Kesihatan Diri dan menangani pengaruh cara menanganinya
Reproduktif dalaman serta luaran 2 Menerangkan contoh
yang mempengaruhi situasi yang mendorong
kesihatan diri dan kepada tingkah laku
reproduktif. seksual.
5 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.2 Memahami risiko
(31/1-3/2) KESIHATAN FIZIKAL keupayaan dan tingkah laku seksual iaitu 3 Menjelaskan dengan contoh
kemahiran untuk kehamilan, jangkitan tingkah laku seksual.
Kesihatan Diri dan menangani pengaruh penyakit seksual, HIV,
Reproduktif dalaman serta luaran AIDS dan ketagihan 4 Memilih cara untuk tidak
yang mempengaruhi melakukan aktiviti seksual. melakukan tingkah laku
kesihatan diri dan seksual.
reproduktif.
6 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.3 Memahami kesan 5 Merumuskan kesan tingkah
(6/2-10/2) KESIHATAN FIZIKAL keupayaan dan tingkah laku seksual laku seksual terhadap diri dan
kemahiran untuk terhadap diri dan keluarga.
Kesihatan Diri dan menangani pengaruh keluarga.
Reproduktif dalaman serta luaran
6 Menyampaikan maklumat
yang mempengaruhi
tentang kesan tingkah laku
kesihatan diri dan
seksual terhadap diri dan
reproduktif.
keluarga.
7 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.3 Memahami kesan
(20/2-24/2) KESIHATAN FIZIKAL keupayaan dan tingkah laku seksual
kemahiran untuk terhadap diri dan
Kesihatan Diri dan menangani pengaruh keluarga.
Reproduktif dalaman serta luaran
yang mempengaruhi
kesihatan diri dan
reproduktif.

KSSR PK Th6 Page 2


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
8 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.1 Menganalisis
(20/2-24/2) KESIHATAN FIZIKAL mengamalkan makanan segar, makanan 1 Memberi contoh makanan
pemakanan yang sihat yang diproses, dan segar, makanan yang
Pemakanan serta selamat. makanan segera. diproses, dan makanan
segera.
9 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.2 Memahami faedah
(27/2-3/3) KESIHATAN FIZIKAL mengamalkan pengambilan makanan 2 Menyatakan perbezaan
pemakanan yang sihat segar. antara makanan segar,
Pemakanan serta selamat. makanan yang diproses, dan
makanan segera.
10 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.3 Memahami kesan
(6/3-10/3) KESIHATAN FIZIKAL mengamalkan pengambilan makanan 3 Menjelaskan dengan contoh
pemakanan yang sihat yang diproses, dan faedah pengambilan
Pemakanan serta selamat. makanan segera. makanan segar.

11 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.4 Menilai makanan 4 Membuat penilaian terhadap
(13/3-17/3) KESIHATAN FIZIKAL mengamalkan dan amalan pemakanan kesan pengambilan makanan
pemakanan yang sihat yang sesuai untuk yang diproses, dan makanan
CUTI Pemakanan serta selamat. mengelakkan penyakit segera kepada kesihatan.
PERTENGA tidak berjangkit.
HAN 5 Mengesyorkan jenis-jenis
PENGGAL makanan yang berkhasiat.
PERTAMA
(18/3-26/3) 6 Membuat laporan ringkas
tentang makanan dan amalan
pemakanan yang sesuai untuk
mengelakkan penyakit tidak
berjangkit.

KSSR PK Th6 Page 3


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
12 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.1 Mengetahui
(27/3-31/3) KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan pelbagai jenis dadah. 1 Memberi contoh pelbagai jenis
bahan serta berkemahiran dadah.
Penyalahgunaan menangani situasi berisiko
Bahan terhadap diri, keluarga 2 Menerangkan situasi yang
dan masyarakat. mendorong kepada
penyalahgunaan dadah.
13 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.2 Menganalisis
(3/4-7/4) KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan situasi berisiko berkaitan 3 Menjelaskan dengan contoh
bahan serta berkemahiran penyalahgunaan dadah. kesan negatif akibat
Penyalahgunaan menangani situasi berisiko penyalahgunaan dadah
Bahan terhadap diri, keluarga terhadap diri dan keluarga.
dan masyarakat.
4 Memilih cara untuk mengelak
14 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.3 Memahami kesan diri daripada terjebak dengan
(10/4-14/4) KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan negatif akibat penyalahgunaan dadah.
bahan serta berkemahiran penyalahgunaan dadah
Penyalahgunaan menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga 5 Membuat keputusan dalam
Bahan terhadap diri, keluarga dan masyarakat. menangani situasi berisiko
dan masyarakat. terhadap penyalahgunaan
dadah.
15 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.4 Mengaplikasi cara
(17/4-21/4) KESIHATAN FIZIKAL kesan penyalahgunaan menangani situasi 6 Menyampaikan maklumat
bahan serta berkemahiran berisiko dalam kepada orang lain tentang
Penyalahgunaan menangani situasi berisiko penyalahgunaan dadah kesan negatif akibat
Bahan terhadap diri, keluarga terhadap diri, keluarga penyalahgunaan dadah
dan masyarakat. dan masyarakat. terhadap masyarakat.

KSSR PK Th6 Page 4


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
16 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.1 Memahami
(24/4-28/4) KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan maksud Kemahiran 1 Menyatakan maksud
MENTAL, cara mengurus emosi untuk asertif. kemahiran asertif.
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan
SOSIAL mental dalam kehidupan 2 Menerangkan jenis-jenis
harian. kemahiran asertif dalam
Pengurusan mengurus emosi.
Mental dan
3 Menunjuk cara kemahiran
Emosi
asertif dalam situasi yang
diberi.
17 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.2 Memahami jenis-
(1/5-5/5) KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan jenis kemahiran asertif 4 Memilih cara mengurus emosi
MENTAL, cara mengurus emosi untuk iaitu verbal dan bukan mengikut pelbagai situasi.
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan verbal.
SOSIAL mental dalam kehidupan 5 Merumuskan kepentingan
harian. kemahiran asertif dalam
Pengurusan mengurus emosi.
Mental dan
Emosi 6 Menyebarkan maklumat
tentang kemahiran asertif
18 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.3 Memahami dalam mengurus emosi.
(8/5-12/5) KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan kepentingan kemahiran
MENTAL, cara mengurus emosi untuk asertif dalam mengurus
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan emosi.
SOSIAL mental dalam kehidupan
harian.
Pengurusan
Mental dan
Emosi

KSSR PK Th6 Page 5


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

19 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.4 Mengaplikasi


(15/5-19/5) KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan kemahiran asertif dalam
MENTAL, cara mengurus emosi untuk mengurus emosi.
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan
SOSIAL mental dalam kehidupan
harian.
Pengurusan
Mental dan
Emosi

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
20 MODUL 2: 2.2 Mengetahui peranan 2.2.1 Memahami
(22/5-26/5) KESIHATAN diri sendiri dan ahli keluarga proses perubahan 1 Mengenal pasti
MENTAL, serta kepentingan institusi mental, emosi dan perubahan remaja dari
CUTI EMOSI DAN kekeluargaan dalam aspek sosial remaja aspek mental, emosi dan
PENGGAL SOSIAL kesihatan keluarga. dalam institusi sosial.
PERTAMA kekeluargaan.
(27/5-11/6) Kekeluargaan 2 Menerangkan perubahan
remaja dari aspek
21 MODUL 2: 2.2 Mengetahui peranan 2.2.2 Menganalisis mental, emosi dan sosial.
(12/6-16/6) KESIHATAN diri sendiri dan ahli keluarga peranan remaja dalam
MENTAL, serta kepentingan institusi memperkukuh institusi 3 Menghubungkait
EMOSI DAN kekeluargaan dalam aspek kekeluargaan.
perubahan remaja dari
SOSIAL kesihatan keluarga.
aspek mental, emosi dan
sosial dalam keluarga.
Kekeluargaan
4 Membincangkan peranan
22 MODUL 2: 2.2 Mengetahui peranan 2.2.3 Menilai kepentingan
remaja dalam keluarga.
(19/6-23/6) KESIHATAN diri sendiri dan ahli keluarga peranan remaja dalam
MENTAL, serta kepentingan institusi memperkukuh institusi
kekeluargaan dalam aspek kekeluargaan. 5 Membahaskan
EMOSI DAN
kepentingan peranan

KSSR PK Th6 Page 6


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

SOSIAL kesihatan keluarga. remaja dalam keluarga.

Kekeluargaan 6 Menyebarkan maklumat


kepentingan peranan
remaja dalam keluarga.
Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran

23 MODUL 2: 2.3 Mengetahui dan 2.3.1 Menganalisis 1 Menyenaraikan situasi


(26/6-30/6) KESIHATAN mengaplikasi kemahiran situasi tekanan daripada tekanan daripada rakan
MENTAL, interpersonal serta rakan sebaya. sebaya.
EMOSI DAN komunikasi berkesan dalam
SOSIAL kehidupan harian. 2 Menerangkan situasi
tekanan daripada rakan
Perhubungan sebaya.

3 Menjelaskan dengan contoh


situasi tekanan daripada
24 MODUL 2: 2.3 Mengetahui dan 2.3.2 Mengaplikasi
rakan sebaya.
(3/7-7/7) KESIHATAN mengaplikasi kemahiran cara mengurus
MENTAL, interpersonal serta tekanan daripada
4 Menghuraikan cara
EMOSI DAN komunikasi berkesan dalam rakan sebaya
melalui komunikasi mengurus tekanan daripada
SOSIAL kehidupan harian.
berkesan. rakan sebaya dalam
kehidupan harian.
Perhubungan
5 Merumuskan cara mengurus
tekanan daripada rakan
sebaya dalam kehidupan
harian.

6 Mencadangkan cara
mengurus tekanan daripada
rakan sebaya dalam

KSSR PK Th6 Page 7


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

kehidupan.
Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran

25 MODUL 3: 3.1 Mengetahui jenis 3.1.1 Mengetahui 1 Menyenaraikan penyakit


(10/7-14/7) KESIHATAN penyakit dan cara mencegah penyakit bawaan bawaan makanan, dan
serta mengelak risiko makanan, dan penyakit penyakit bawaan air.
PERSEKITARAN
penyakit dalam kehidupan bawaan air.
harian. 2 Menerangkan cara jangkitan
Penyakit penyakit bawaan makanan,
dan penyakit bawaan air.

26 MODUL 3: 3.1 Mengetahui jenis 3.1.2 Mengetahui 3 Menjelaskan dengan contoh


(17/7-21/7) KESIHATAN penyakit dan cara mencegah gejala dan tanda cara merebak dan mencegah
PERSEKITARAN serta mengelak risiko penyakit bawaan penyakit bawaan makanan,
penyakit dalam kehidupan makanan, dan penyakit dan penyakit bawaan air.
Penyakit harian. bawaan air.
4 Membuat pemerhatian
amalan pencegahan
keracunan makanan di
27 MODUL 3: 3.1 Mengetahui jenis 3.1.3 Menganalisis cara
kantin sekolah dalam
(24/7-26/7) KESIHATAN penyakit dan cara mencegah merebak dan cara
kalangan murid.
PERSEKITARAN serta mengelak risiko mencegah penyakit
penyakit dalam kehidupan bawaan makanan, dan
harian. penyakit bawaan air. 5 Meramalkan tahap keseriusan
Penyakit penyakit bawaan makanan,
dan penyakit bawaan air
berdasarkan gejala dan tanda
penyakit.

6 Mereka cipta bahan


maklumat mengenai
penyakit bawaan
makanan, dan penyakit
bawaan air.

KSSR PK Th6 Page 8


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran

28 MODUL 3: 3.2 Mengetahui 3.2.1 Menilai pengaruh


(31/7-4/8) KESIHATAN kepentingan menjaga komuniti kepada 1 Menyatakan maksud komuniti.
PERSEKITARAN keselamatan diri dan keselamatan.
mendemonstrasi 2 Mengenal pasti dan
Keselamatan kemahiran menggambarkan pengaruh positif
kecekapan psikososial dan negatif dalam komuniti.
dalam kehidupan harian.
3 Menunjuk cara menangani
pengaruh negatif mengikut
situasi.

29 MODUL 3: 3.2 Mengetahui 3.2.2 Mengaplikasi 4 Menjelaskan melalui contoh cara


(7/8-11/8) KESIHATAN kepentingan menjaga cara-cara menangani menangani pengaruh positif dan
PERSEKITARAN keselamatan diri dan pengaruh yang negatif.
mendemonstrasi mengancam
Keselamatan kemahiran keselamatan. 5 Membahaskan pelbagai pengaruh
kecekapan psikososial yang terdapat dalam komuniti.
dalam kehidupan harian.
6 Menulis amalan dan nilai murni
yang mesti diamalkan untuk
menjaga keharmonian serta
keselamatan dalam komuniti.
30 MODUL 3: 3.2 Mengetahui 3.2.3 Mengamalkan cara-
(14/8-18/8) KESIHATAN kepentingan menjaga cara memperkukuh
PERSEKITARAN keselamatan diri dan pengaruh positif untuk
mendemonstrasi keselamatan.
Keselamatan kemahiran

KSSR PK Th6 Page 9


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

kecekapan psikososial
dalam kehidupan harian.

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran

31 MODUL 3: 3.3 Mengetahui asas 3.3.1 Mengenal pasti 1 Melabelkan bahan yang terdapat
(21/8-25/8) KESIHATAN pertolongan cemas dan kandungan peti dalam peti pertolongan cemas.
PERSEKITARAN kepentingan bertindak pertolongan cemas yang
dengan bijak mengikut lengkap serta fungsinya. 2 Menerangkan kegunaan bahan
situasi. yang terdapat dalam peti
Pertolongan
pertolongan cemas.
Cemas
3 Menunjuk cara penggunaan
bahan yang terdapat dalam peti
pertolongan cemas mengikut
32 MODUL 3: 3.3 Mengetahui asas 3.3.2 Mengaplikasikan situasi kecederaan.
(4/9-8/9) KESIHATAN pertolongan cemas dan penggunaan peti
PERSEKITARAN kepentingan bertindak pertolongan cemas 4 Menjelaskan melalui contoh
CUTI dengan bijak mengikut dalam bantu mula. penggunaan bahan alternatif
PERTENGA Pertolongan situasi. dalam bantu mula sekiranya
HAN Cemas tiada peti pertolongan cemas.
PENGGAL
KEDUA 5 Mengesyorkan bahan alternatif
(26/8-3/9) yang sesuai dalam bantu mula
mengikut situasi.
33 MODUL 3: 3.3 Mengetahui asas 3.3.3 Mengaplikasikan 6 Menghasilkan karya mengenai
(11/9-15/9) KESIHATAN pertolongan cemas dan penggunaan bahan kecederaan dan cara bantu mula.
PERSEKITARAN kepentingan bertindak alternatif dalam bantu
dengan bijak mengikut mula sekiranya tiada peti

KSSR PK Th6 Page 10


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

situasi. pertolongan cemas.


Pertolongan
Cemas

Minggu Modul / Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan


Tajuk

34 Ulangkaji Standard Pembelajaran Yang Belum Dikuasai Oleh Murid


(18/9-22/9)

35 Ulangkaji Standard Pembelajaran Yang Belum Dikuasai Oleh Murid


(25/9-29/9)

36 Ulangkaji Standard Pembelajaran Yang Belum Dikuasai Oleh Murid


(2/10-6/10)

37 Taklimat dan Pengurusan Murid Ke Tingkatan Satu


(9/10-13/10)

38 ULANGKAJI PAT 2017


(16/10-20/10)
39
(23/10-27/10) PAT 2017

40
(30/10-3/11) POST MORTEM PAT 2017

41
(6/11-10/11) PENGURUSAN KELAS

42
(13/11-17/11) PENGURUSAN KELAS

KSSR PK Th6 Page 11


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

43
(20/11-24/11) PENGURUSAN KELAS
(25/11/17-
1/1/18) CUTI AKHIR TAHUN 2017

KSSR PK Th6 Page 12