Anda di halaman 1dari 1

Campbell (1990) menegaskan bahawa prestasi kerja bukanlah satu tindakan tunggal tetapi satu

"aktiviti kompleks"

Model Job performance Campbell berdasarkan pada perbezaan peranan dan peranan tambahan
(1990, 1994)

Dimensi Pretasi Kerja Deskripsi


Peranan
1. Kepakaran dalam tugas Perilaku-perilaku yang terkait dengan tugas
utama yang dipertanggungjawabkan

2KKepakaran dalam tugas-tugas tambahan Perilaku-perilaku yang juga harus


ditampilkan oleh beberapa atau semua orang
dalam organisasi, namun bukan merupakan
tugas yang spesifik
Tugas-tugas Tambahan
3. Komunikasi lisan dan tertulis Keahlian untuk mengkomunikasikan tugas
secara tertulis dan oral dengan efektif.
4. Mutu Kerja Mempunyai motivasi dan komitmen yang
tinggi
Disiplin diri Mematuhi peraturan-peraturan khusus dan
menghindari salahlaku negatif yang boleh
mempengaruhi produktiviti kerja dan
bertanggungjawab menjalankan tugas
6 Kerjasama sebagai individu dan pasukan Seberapa baiknya individu dalam membantu
rakan sekerja, disaat mereka membutuhkan
bantuan.
PePenyeliaan dan kepimpinan Beruapaya dengan efektif mengawasi dan
memimpin orang lain
8. Pengurusan dan pentadbiran Berupaya dengan efektif mengorganisi dan
memelihara makumat dan kerahsiaan.