Anda di halaman 1dari 4

JBA1099/600-2/3/1 PANITIA BAHASA MELAYU

_________________________________________________________________________

MINIT CURAI

1. Nama Pegawai : Mohd Yazi bin Sariman Unit : Unit Bahasa Melayu

2. Jawatan : Guru Subjek Bahasa Melayu

3. Perkara : PENGAJARAN ABAD 21 ELEMEN pdpc

4. Tarikh : 10 Julai 2017 (Isnin) Masa : 8.00 4.30 Petang

5. Tempat : SMK TAMAN DAYA 2

6. Anjuran : PPD Pasir Gudang

7. Pengerusi : Unit Bahasa Melayu PPDPG

8. Bahan-bahan yang diedarkan:


i) Lembaran nota pengajaran abad ke 21 elemen pdpc

9. Catatan Minit :

AGENDA :

Bil Agenda Tindakan

1 Ucapan alu-aluan Cik Suhaila ( Pegawai Bahasa Rendah PPDPG)

1.1 Memaklumkan program ditaja oleh Menteri Besar yang


melibatkan daerah Pasir Gudang sahaja.
1.2 Mengucapkan terima kasih atas kehadiran ketua panitia dan
wakil ketua panitia.
1.3 Memaklumkan hasil pemantauan dijalankan selama ini di
daerah Pasir Gudang di dapati banyak kelemahan dalam
aktiviti PAK ke 21
1.4 Meminta ketua panitia atau wakil yang hadir membuat minit
curia dan mengadakan LDP kepada guru-guru di
sekolah.Laporan LDP tersebut perlu dihantar sebelum hujung
bulan September.
1.5 Ketua panitia akan menjadi jurulatih sekolah bagi
pembelajaran abad ke 21.

2 PENGAJARAN ABAD KE 21 ELEMEN PDPC Pn Asmah bt Ngah


(SISC menengah)
2.1 SKPMg2 menilai pdpc abad 21 untuk mendapatkan markah 80
ke atas.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HakCiptaTerpelihara SektorJaminanKualiti, JabatanPelajaran Johor


19 Mac 2012 -Keluaran 03 | Pindaan 00
JBA1099/600-2/3/1 PANITIA BAHASA MELAYU
_________________________________________________________________________

2.2 Memaklumkan penulisan rph tiada yang selaras bagi subjek


Bahasa Melayu.
2.3 Perancangan pembelajaran PAK 21 perlu untuk merancang
aktiviti.Set induksi selama 5 minit berkaitan objektif. Kemahiran
yang dipilih 80/20 dalam aktiviti pdpc.
2.4 Kukuhkan bacaan dalam bahasa baku dalam setiap
pembelajaran.
2.5 Penulisan refleksi mesti ditulis setelah selesai pdpc.
2.6 Set Induksi teknik/kaedah Lontaran soalan KBAT cungkil idea ,
situasi berdasarkan tajuk dalam kehidupan,rangsangan visual
berdasarkan tajuk,cuba teka , nyanyian / didik hibur ,
bercerita,lawatan,berkongsi maklumat carian,celik ICT
2.7 Pengembangan Pembelajaran berasaskan aktiviti
teknik/kaedah ciri umum komunikasi ,kreatif ,kritis ,kolaboratif
,KBAT ,kontekstual ,didik hibur,unsur kecindan
2.8 Pengajaran berasaskan aktiviti
2.8.1berkemahiran berinteraksi/ berkomunikasi / menyampaikan
maklumat
2.8.2Pelajar bekerja secara kolaboratif
2.8.3Pembelajaran bersifat kontekstual situasi sebenar dalam
kehidupan dan dapat membuat aplikasi dan praktikal.
2.8.4Pembelajaran Koperatif Struktur pembelajaran + isi
kandungan = aktiviti
2.9 Contoh pembelajaran berasaskan aktiviti
a.Round Table
-Murid duduk dalam kumpulan
-Guru mengemukakan satu topik
-Secara bergilir,murid mencatat satu idea
-Murid menggunakan pen dan kertas yang sama
-Hasil dapatan dirujuk/dibentang.
b.Jigsaw
-Mulakan dengan KUMPULAN RUMAH
-Setiap ahli diberikan nombor mengikut topic kecil oleh guru
-Mereka dipanggil KUMPULAN PAKAR
-KUMPULAN PAKAR duduk bersama untuk membincangkan
topikmereka
-Selepas peruntukan masa tamat,KUMPULAN PAKAR kembali
kepada KUMPULAN RUMAH.
-Mereka akan membimbing rakan dalam KUMPULAN RUMAH
dalam tajuk kursus mereka.
c.Think-Pair-Share
-Topik diberikan guru
-Murid berfikir sendiri dalam jangka masa tertentu
-Masa tamat dan murid berkongsi dengan keseluruhan kelas.
d.Hot Seat
-Aktiviti susulan selepas murid membuat bacaan dan kajian
(individu dan kumpulan)
-Seorang murid akan duduk dikerusi yang disediakan dan
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HakCiptaTerpelihara SektorJaminanKualiti, JabatanPelajaran Johor


19 Mac 2012 -Keluaran 03 | Pindaan 00
JBA1099/600-2/3/1 PANITIA BAHASA MELAYU
_________________________________________________________________________

menjadi pakar atau watak.


-Pakar atau watak akan menjawab segala soalan yang
dilontarkan oleh murid lain.
e.DeklamasiSajak/Nyanyian
-Murid dibenarkan membuat persediaan dalam kumpulan
-Tajuk diberikan
-Murid boleh mengubah suai mengikut kreativiti dan kesesuaian
-Murid membuat persembahan di hadapankelas.
f.Pembentangan
-Murid membuat pembentangan untuk mempersembahkan
hasil dapatan kepada keseluruhan kelas.
-Boleh dilaksanakan dengan berbagai cara dan bahan
-Menggunakan ICT/Bukan ICT Pembentangan.
g.Role Play/Main Peranan
-Murid diberi tanggungjawab untuk memegang peranan dan
watak
-Perlu masa untukmembuat persediaan
-Membuat persembahan dengan memainkan watak.
h.Gallery Walk
-Aktiviti selepas kajian/carian
-Murid menampal hasil kerja di dinding untuk dilihat oleh
kumpulan lain.
-Biasanya murid boleh menulis komen tentang hasil kerja
kumpulan lain di atas sticker note dan menampal di atas
hasilan kerja itu.
i.Threestray,one stay
-Kaedah lain pembentangan kumpulan
-Hasil kerja ditampal
-Seorang ahli kumpulan akan tinggal di situ untuk memberi
penerangan.
-Ahli lain boleh bergerak untuk melihat/menyoal hasil kumpulan
lain.
j.PembelajaranPenyelesaianMasalah
-Simulasi-Kajian Lapangan-Stesen-Eksperimen-Inkuari Penemuan
k.Peta I-Think
-Menggunakan peta pemikiran sebagai alat untuk menjana
idea murid.
-Sebagai satu alat untuk murid membuat kajian/carian dan
dipersembahkan dalam bentuk grafik.

3 Hal-hal lain
3.1 Memaklumkan pada 24 Julai akan diadakan Mesyuarat JKD2
bertempat di SK Taman Rinting 2 padapukul 2.00 petang.
3.2 Murid-murid perlu didedahkan dengan pembelajaran abad ke
21 untuk mengukuhkan lagi pemahaman murid.
3.3 Sekolah Rintis Abad ke 21 bertambah daripada 10 kepada 14
Pada waktu ini.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HakCiptaTerpelihara SektorJaminanKualiti, JabatanPelajaran Johor


19 Mac 2012 -Keluaran 03 | Pindaan 00
JBA1099/600-2/3/1 PANITIA BAHASA MELAYU
_________________________________________________________________________

3.4 Pentaksiran perlu dijalankan dan ditulis dalam buku Rph sebagai
persediaan jika dipantau.Boleh rujuk Dokumen Standard
Pembelajaran.

4 Penutup
Program berakhirpada jam 4.30 petang

Disediakan Oleh: Disahkan Oleh:

(MOHD YAZI BIN SARIMAN ) (ASROL FAEZAL BIN AHMAD)


Peserta Bengkel PAK21 Guru Besar ,
SK Taman Johor Jaya 5. SK Taman Johor Jaya 5

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HakCiptaTerpelihara SektorJaminanKualiti, JabatanPelajaran Johor


19 Mac 2012 -Keluaran 03 | Pindaan 00