Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH) SAINS TAHUN TIGA

Tarikh (Hari) : 27 JULAI 2017 (KHAMIS)


Masa : 0900-1000 (60 minit)
Tahun / Kelas : 3H
Bilangan Murid : 21 Orang
Tema : SAINS HAYAT
Tajuk : MAGNET
Standard Kandungan (SK) : 5.1 Menganalisis pengetahuan tentang tindakan magnet
Standard Pembelajaran (SP) : 5.1.3 Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya.
: 5.1.4 Menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi
Objektif Pembelajaran (OP) : Pada akhir pelajaran murid dapat:
1. Mengelas objek yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik berdasarkan tindakan magnet ke
atasnya.
2. Menyatakan sekurang-kurangnya lima bahan yang diperbuat daripada besi.
Aktiviti : 9. Guru membuat rumusan keseluruhan isi kandungan pelajaran dan seterusnya menerapkan
nilai tanggungjawab.
Elemen Merentas Kurikulum : Nilai Murni (NM) : Kerjasama, Bertanggungjawab,
(EMK) : Aplikasi TKP (TKP) : Verbal-Linguistik dan interpersonal
: Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) : Menganalisis

Bahan Bantu Belajar : Magnet, kayu, benang, paku tekan, dawai kokot, paku tekan, sudu, pin baju, klip kertas, kertas tisu
(BBB) getah pemadam, kayu aiskrim, guli, pen, pensil, gelung getah, duit syiling. kertas, kertas A4 berwarna,
kertas bergambar, pita pelekat, lembaran aktiviti dan latihan.
Penilaian Pengajaran dan :
Pembelajaran

Refleksi :

HH/SKSOM (27 JULAI 2017) 1


PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN KAEDAH / TEKNIK /


DAN PEMBELAJARAN BBM / EMK / KPS

Set Induksi Petunjukan magik 1. Guru memberitahu murid-murid KAEDAH/TEKNIK


(4 minit) bahawa guru akan membuat satu Teknik Pertunjukan
pertunjukkan magik.
BBM
2. Guru menggunakan sebatang Magnet
magnet yang dibalut dengan Klip Kertas
kertas untuk menarik klip kertas.
EMK
3. Guru akan menanya murid-murid NM - Bekerjasama
apakah bahan yang dibalut TKP - Interpersonal
dengan kertas yang boleh menarik

klip kertas.

4. Guru mengaitkan jawapan murid


dengan tajuk pelajaran dan
seterusnya memperkenalkan tajuk
pelajaran

Langkah 1 1) Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet 1. Guru membahagikan murid-murid KAEDAH/TEKNIK
(35 minit) ke atasnya. kepada 5 kumpulan yang terdiri Kaedah Eksperimen dan
daripada 4 orang murid setiap Penerangan
kumpulan.
Objek magnet dapat ditarik BBM
Paku Tekan 2. Guru mengagihkan sekeping Paku tekan
Dawai Kokot magnet, kayu dan bekas yang Dawai Kokot
Sudu berisi objek-objek kepada setiap Sudu
HH/SKSOM (27 JULAI 2017) 2
Pin Baju kumpulan.(Seperti joran) Pin Baju
Klip kertas 3. Guru meminta murid-murid Klip kertas
Duit Syiling memancing objek dalam bekas Kertas Tisu
satu persatu dan kumpulkan objek Getah Pemadam
Objek Tidak Dapat Ditarik yang telah dipancing. Kayu Aiskrim
Kertas Tisu Guli
Getah Pemadam 4. Selepas mencuba memancing, Pen
Kayu Aiskrim guru meminta murid-murid Gelung getah
mencatat dan merekodkan Duit syiling
Guli
tindakan magnet ke atas objek. Lembaran aktiviti
Pen
Gelung Getah 5. Guru memberitahu kelas bahawa EMK
objek-objek boleh dikumpulkan NM - Bertanggungjawab
kepada dua kumpulan iaitu : dan berkeyakinan
Yang boleh ditarik oleh TKP Verbal-linguistik
magnet KBAT - Menganalisis
Yang tidak boleh ditarik oleh
magnet.

6. Murid akan kelaskan hasil objek


kepada dua kumpulan.

7. Wakil daripada beberapa kumpulan

murid akan membentangkan


jawapan.

Langkah 2 2) Menyatakan bahan yang diperbuat daripada 1. Guru akan menunjukkan bahan KAEDAH/TEKNIK
(17 Minit) besi maujud seperti dawai kokot, sudu, Kaedah Perbincangan
Dawai Kokot pin baju, guli, pensil
Sudu dan pembaris plastik. . BBM
Pin baju Dawai Kokot
Duit Syiling 2. Murid akan diberi lembaran aktiviti Sudu
Klip Kertas secara berkumpulan. Pin baju
Duit syiling
HH/SKSOM (27 JULAI 2017) 3
3. Murid secara berkumpulan Klip kertas
menjawab lima soalan Kertas Mahjong
yang terdapat dalam lembaran Kertas Bergambar
aktiviti. Pen Marker
Pita pelekat
4. Wakil kumpulan akan dipilih untuk Latihan
menulis jawapan pada kertas
Mahjong di hadapan kelas. EMK
Aktiviti Susulan NM - Bekerjasama,
Latihan 5. Ketua Kelas mengambil latihan Keyakinan
DST dari meja guru dan TKP Verbal-linguistik
mengedarkannya kepada rakan- KBAT - Menganalisis
rakan.

6. Latihan DST perlu disiapkan dan


dihantar kepada guru pada
keesokan harinya.

Penutup 1. Penutup Kognitif 1. Keseluruhan isi kandungan EMK


(4 minit) pelajaran dirumuskan. NM - Bertanggungjawab
IsI kandungan Pelajaran 1
Mengelas objek berdasarkan tindakan 2. Perasaan bangga terhadap
magnet ke atasnya. pencapaian murid ditimbulkan dan
Menyatakan bahan yang diperbuat daripada memberikan peneguhan positif
besi
3. Sesi soal jawab dilakukan
2. Penutup Sosial bersama bagi meninjau
Perasaan pencapaian pencapaian objektif pembelajaran.
Peneguhan positif
Membuat perkaitan 4. Pelajaran hari ini dikaitkan dengan
pelajaran yang akan datang.
Perasaan ingin tahu

HH/SKSOM (27 JULAI 2017) 4


HH/SKSOM (27 JULAI 2017) 5