Anda di halaman 1dari 5

Definisi Tender

Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan
barang yang diberikan oleh syarikat swasta besar atau kerajaan kepada syarikat-syarikat lain.
Mengikuti tender adalah salah satu cara untuk mendapatkan kontrak perniagaan dalam skala
besar atau memperluaskan usaha anda. Banyak syarikat yang secara teratur
menyelenggarakan tender. Beberapa agensi kerajaan kini bahkan memuatkan semua tender
dan pelaburan kerajaan di media cetak agar sesiapa dapat mengikutinya. Proses tender
adalah proses yang penuh persaingan sehingga amatlah penting bagi anda untuk
menyenaraikan tawaran yang kompetitif di dalam proposal anda. Mengajukan tawaran melaluui
tender tidak memberikan jaminan kejayaan dalam bentuk apapun. Yang penting persiapkanlah
dengan matang proposal anda.Hal-hal yang patut dipertimbangkan sebelum Anda
menyiapkan proposal adalah:
1. Apakah Anda memiliki kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan?
2. Apakah Anda mampu melaksanakan kontrak tersebutsendiri atau Anda akan
membutuhkan sub kontraktor lainya? Sudahkan Anda pikirkan siapa yang akan membantu
Anda jika Anda mendapatkan tender tersebut?
3. Apakah Anda memiliki cukup modal dan Anda untuk menjalankan pekerjaan yang
diminta? JIka tidak apakah Anda memiliki fasilitas pinjaman dari Bank atau lainnya?
4. Akankah timbul konflik kepentingan nantinya yang membuat Anda tidak bisa
melakasanaan pekerjaan tersebut?
5. Apakah Anda sudah siap dari segi sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya
lainnya? Apakah proyek tender ini masih dalam lingkup kemampuan Anda dari segi keahlian
dan lain-lain?
6. Apakah tender ini akan menguntungkan Anda?
7. Apakah Anda sudah mengerti betul proses dan peraturan tender yang berlaku di
perusahaan atau lembaga pemerintah yang menawarkan tender?
8. Apakah ada syarat-syarat khusus lainnya yang diperlukan untuk bisa mengajukan
tender? Adakalanya unit usaha Anda harus memiliki SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
(SKT) lebih dulu sebelum dapat berpartisipasi dalam sebuah tender.
9. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan atau badan pemerintah
yang menawarkan tender dari pihak-pihak yang pernah menjadi rekanan penyediaan
barang/jasa di perusahaan/badan pemerintah tersebut.
Tahapan Proses Tender
Panitia pengadaan adalah panitia lelang atau panitia pemilihan langsung atau panitia
penunjukan langsung yang ditugasi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa oleh kepala
kantor/ satuan kerja/ pemimpin proyek/ bagian proyek yang disamakan.
Adapun prosedur pelaksanaan tender ini sebagai berikut :
1. Pembentukan Panitia Tender
2. Pengumuman Tender
3. Undangan Tender
4. Aanwijzing
5. Pemasukan Penawaran
6. Penutupan Kontrak tender
7. Pembukaan sampul Penawaran
8. Evaluasi Penawaran
9. Pembukaan berita acara tender
10. Penetapan calon pemenang tender
11. Usulan Penetapan calon pemenang
12. Pengumuman calon pemenang
13. sanggahan peserta
14. Tender yang gagal dan tender yang ulang

tender terbuka

Sebuah proses tender yang terbuka untuk semua peserta tender yang memenuhi syarat dan di
mana tawaran disegel dibuka di depan umum untuk pemeriksaan dan dipilih atas dasar harga
dan kualitas. Juga disebut tender yang kompetitif atau pelelangan umum.

PROSEDUR DAN PROSES PELELANGAN (TENDER)


PROSEDUR DAN PROSES PELELANGAN (TENDER)

Assalamualaikum Wr.Wb.
Hari ini saya akan menulis tentang "Prosedur dan Proses Pelelangan (Tender)" baiklah kita
mulai saja:

1. Proses dan prosedur pelelangan dapat dijelaskan dengan carta sebagai berikut:
Prakwalifikasi
Pengumuman pelelangan
penjelasan pekerjaan
Pembukaan ten der
proses penilaian tender
penetapan dan pembukaan pemenang
2 Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Prakwalifikasi
untuk mengenal
pasti kemampuan dan ruang ling kup pekerjaan, maka diperlukan prakwalifikasibadan-badan
/ organisasi seperti perunding perancang, pengawas maupun pemborong.

Yang dimaksudkan dengan kemampuan boleh dihuraikan seperti: modal kerja, jumlah tenaga
pakar, jumlah peralatan, pengalaman kerja dan kemudahan kerja.

Sedangkan ruang lingkup pekerjaan meliputi bidang-bidang kepakaran pekerjaan yg dikuasai


oleh badan badan tersebut.

Pengumuman Pelelangan.
Cara
yang dipakai untuk mengumumkan pelela-ngan sebuah projek biasanya memakai iklan di medi
amassa yang ditujukan kepada awam seperti misalnya melalui surat kabar, majalah teknik
alprofesi dan sebagainya.

Bila projek itu bersifat antarabangsa, maka iklan tersebut dibuat dalam bahasa Inggeris dan
juga melalui bantuan kedutaan asing yang ada.

a) Tender Terbuka:

Adalah tender
yang diumumkan kepada awam, dimana pekerjaan projek tersebut dapatdikerjakan
oleh umum. tentunya oleh badan-badan yang sudah lulus prakwalifikasi. Biasanya tenderterbu
ka dilakukan oleh projek-projek kerajaan dan syarikat swasta yang besar.

Dalam jemputan untuk tender terbuka yang diiklankan, disebutkan antara lain apa hakikat
pekerjaannya, siapa pemiliknya, dan siapa pemberi dana (contohnya dana projek yang
dipinjam dari bank luar negeri). Para peminat boleh mengambil dokumen tender dari projek
yang akan dilelong dan setelah mempelajarinya sampailah pada peringkat yang ketiga iaitu
Mesyuarat Penjelasan Pekerjaan.

b) Tender Tertutup:

Tender tertutup merupakan kebalikan dari tender terbuka, di mana pekerjaan yang akan
dilelangkan hanya dapat dikerjakan oleh beberapa badan yang sudah dikenali dan mempunyai
keunikan tersendiri (kepakaran khusus yang belum dimiliki badan lain).

Pemberitahuannya melalui surat jemputan / secara lisan, melalui telefon dan


sebagainya. Projek pembinaan degan cara tender tertutup ini banyak dilakukan oleh pihak
swasta dan kerajaan yang membina projek yang sifatnya rahasia.
penjelasan Pekerjaan

Pertemuan ini diadakan untuk tatap muka anta-ra para peminat pekerjaan / calon kontraktor
dengan pihak pemilik. Dalam hal ini pemilik diwakili oleh perunding perancang. Biasanya untuk
projek-projek kerajaan rapat ini diseleng-garakan oleh panitia pelelangan. Perbincangan
berkisar kepada dua bidang iaitu bidang ad-ministratif dan bidang teknikal projek.

untuk penjelasan seterusnya akan saya tulis pada kesempatan berikutnya, terimakasih sudah
membaca dan semoga bermanfaat.

Definisi sebut harga

Sebutharga ialah salah satu kaedah perolehan yang boleh dilaksanakan oleh pihak majikan
atau klien. Ia boleh digunakan untuk perolehan secara bekalan, perkhidmatan atau kerja.
Perolehan secara bekalan atau perkhidmatan adalah menggunakan sijil pendaftaran di bawah
Kementerian Kewangan (KK). Manakala perolehan sebutharga melalui 'Kerja' adalah
menggunakan lesen pendaftaran yang dikeluarkan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

Had kewangan untuk perolehan sebutharga ialah RM 50,000.00 sehingga RM 200,000.00.


Walaubagaimanapun, Kementerian Kewangan Malaysia (KK) melalui Surat Pekeliling
Perbendaharaan (SPP)
5/2009 (rujuk: http://www.treasury.gov.my/pekeliling/spp/spp052009.pdf) telah meminda
had kewangan perolehan sebutharga tersebut dari RM 200,000.00 kepada RM 500,000.00.
Oleh demikian, pihak agensi atau jabatan adalah dibenarkan untuk melaksanakan perolehan
secara sebutharga daripada had RM 50,000.00 sehingga RM 500,000.00.

Kebaikan yang diperolehi daripada pindaan tersebut ialah, ia akan membantu


mempercepatkan proses perolehan dan pelaksanaan kerja, bekalan atau perkhimatan.