Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup


Tingkatan : 1 Beta Kedatangan : __/__
Tarikh : 18 Feb. 2013 Masa : 8.20-10.20 pagi
Kelas : Teori/Amali

Tema/Bidang
Pembelajaran Kerja Paip Asas

Unit Pembelajaran
-Tajuk kecil Jenis dan kelengkapan paip
-Kerja penyenggaraan-perangkap

Objektif Umum 1. Murid boleh mengenal pasti jenis dan fungsi perangkap
2. Murid boleh memilih dan menggunakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja
penyenggaraan perangkap
Objektif Di akhir sesi pembelajaran, murid boleh:
Khusus/Hasil A. Menguasai Isi Kandungan
Pembelajaran 1. Menyenaraikan tiga jenis dan fungsi setiap perangkap
2. Menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan perangkap

B. Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir


1. Menyatakan perbezaan reka bentuk dan kelebihan setiap jenis perangkap
2.

C. Mengamalkan sikap kerja/saintifik dan nilai murni


1. Bekerjasama dalam menjalankan aktiviti penyenggaraan secara berkumpulan
2.

Pengetahuan Sedia Murid telah mempelajari topik asas kerja paip pada pembelajaran yang sebelum ini.
Ada Murid
Nilai Murni dan Kebersihan, kerajinan dan keselamatan
Sikap

Alat/Bahan Bantu Gambar foto di bengkel, perangkap jenis P, S dan jenis botol
Mengajar

Sumber Rujukan 1. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1,PPK,
2004
2. Buku Sumber Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1, PPK , 2003

Langkah
Keselamatan (jika
ada)

LANGKAH PENGAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN KAEDAH P & P


ISI
LANGKAH/ PEMBELAJARAN KBKK DLL.
KANDUNG
MASA AKTIVITI GURU AKTIVITI
AN
PELAJAR
Jenis-jenis 1. Guru memulakan Sumbangsaran,
Murid menjawab
kelas dengan
perangkap dan
mengingatkan semula soalan yang
PENGENALA
kerja tentang jenis-jenis dikemukakan oleh
N perangkap
penyenggaraan:
2. Guru menyoal di guru
Set Induksi Perangkap jenis P, manakah murid
melihat perangkap?
jenis S dan jenis
3. Guru menerangkan
botol objektif pelajaran
Di mana perangkap
berada?
-bahagian bawah
sinki
PENYAMPAI Tiga jenis 1. Guru Murid memberitahu Memberi
perangkap: menerangkan
AN kelas tentang jenis tumpuan,
1. jenis P tiga jenis
Langkah 1 2. jenis S perangkap perangkap yang Aktif berbincang
3. jenis botol 2. Guru bertanya
pernah dilihat.
sama ada
murid pernah Murid bertanya
melihat jenis
kepada guru jenis
perangkap
yang perangkap mana
ditunjukkan
yang lebih popular.
3. Guru
menyenaraika
n dan
menghuraikan
jenis-jenis
perangkap
satu persatu

Tiga cara 1. Guru menyoal Murid menjawab


penyenggaraan apakah cara
Langkah 2 soalan guru Aktiviti
perangkap: penyenggaraan yang
1. Melalui plag pernah murid lakukan berkumpulan
buangan jika sinki tersumbat.
Murid melakukan dan
2. Menggunakan 2. Guru menerangkan
diafragma pelocok tiga cara aktiviti perbincangan
3. Mangkuk penyenggaraan
penyenggaraan
perangkap botol perangkap.
3. Guru menjalankan perangkap secara
aktiviti
berkumpulan
penyenggaraan secara
berkumpulan kepada
murid.

1. Tiga jenis 1. Guru membuat


perangkap yang rumusan dan
PENUTUP Murid menjawab Memberi kuiz,
digunakan dalam kesimpulan tajuk-
Rumusan sistem bekalan paip tajuk yang diajar soalan Sesi soal jawab
iaitu perangkap
jenis P, jenis S dan 2. Guru menyoal
perangkap botol. murid soalan yang
berkaitan dengan
2. Bagaimanakah perangkap
cara-cara
penyenggaraan
perangkap.
PENTAKSIRA Guru memberi kuiz Murid menjawab
N/ kepada murid kuis secara individu
PENILAIAN
Pengayaan Guru meminta murid Buku Teks
membaca tajuk
Elektrik-sumber
elektrik di muka
surat 49-52 Buku
Sumber KHB
Tingkatan 1 untuk
pelajaran akan
datang.
Tugasan Guru menyediakan
alatan yang berkaitan
Persediaan
sumber elektrik
Mengajar seperti dinamo, sel
kering dan sel basah.
Guru

Refleksi
(i) Guru
Pelatih
(ii) Penyelia
Pensyarah