Anda di halaman 1dari 26

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

UNIT DISIPLIN

1.0 PENDAHULUAN
Fokus utama perancangan stretagik disipin adalah untuk menangani masalah pelanggaran
disiplin atau salahlaku dalam kalangan pelajar. Perancangan Strategik ini juga diharap dapat
membantu pihak sekolah membentuk pelajar / insan yang cemerlang dari segi tingkahlaku dan
sahsiah. Pelbagai aktiviti yang dirancang adalah bertujuan untuk mewujudkan keharmonian,
ketenteraman, keadilan, keselamatan dan melicinkan sistem pendidikan di sekolah ini.
Pelaksanaan dan penguatkuasaan peraturan adalah bertujuan untuk mendidik, mencegah dan
membatasi salahlaku dalam kalangan pelajar dan warga sekolah ini.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Melahirkan pelajar yang seimbang dan cemerlang dari segi intelek dan sahsiah.
2.2 Melahirkan pelajar yang mempunyai jati diri dan mengamalkan nilai-nilai murni.
2.3 Menyemai budaya penyayang dan hormat-menghormati dalam kalangan warga sekolah.
2.4 Mengurangkan peratus pelanggaran disiplin ke tahap minima dalam kalangan pelajar

3.0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA


Pengerusi : Hajah Roziah Binti Hj Zakaria ( Pengetua)
Timb. Pengerusi: EnMohd Mukhrizam Bin Mohd Mothtar ( Penolong Kanan HEM )
Penyelaras : Pn Umi asyikin Binti Abdu Mustafa ( Ketua Guru Disiplin )
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

4.0 CARTA ORGANISASI

PENGERUSI
Tn. Hj. Abdul Aziz Mohamed Zain

TIMBALAN PENGERUSI
En.Durahman Ramlee Ag. Wahap

KETUA GURU DISIPLIN


En Md Arman Ag Damit

SETIAUSAHA
Cik Noorzamzila Mohd Yaakob

TIM. KETUA GURU DISPLIN I TIM. KETUA GURU DISIPLIN II


Tn. Hj Kaharuddin Yusupala AHLI Pn Zainah Mohd Fauzie
JAWATANKUASA

PEN. KETUA GURU DISIPLIN I PEN. KETUA GURU DISIPLIN II


En. Bernie Gervais En. Salleh Dullah

PENYELARAS SPOT CHECK PENYELARAS UNIT PENGAWAS


Pn. Zainah Mohd Fauzie Pn. May Ezanie Mohd Jamil

PENYELARAS UNIT MERIT DEMERIT KAUNSELOR


Cik Noorzamzila Mohd Yaakob PENYELARAS TINGKATAN 1-6

481
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

5.0 PENCAPAIAN SEMASA (TOV )

TOV
Perkara 2011 2012 2013 2014 2015 Catatan
Pematuhan peraturan pakaian seragam sekolah 60% 70% 85% 95% 98%
Pematuhan peraturan PdP di dalam kelas 60% 70% 80% 90% 95%
Pematuhan peraturan disiplin di dalam sekolah 70% 80% 90% 95% 98%
Kehadiran ke sekolah 88% 90% 93% 94% 94%
Kehadiran lewat ke sekolah 35% 35% 32% 30% 20%
Kehadiran perhimpunan rasmi sekolah 90% 95% 93% 95% 99%
Kepimpinan Pengawas Sekolah 70% 75% 80% 85% 90%
Komitmen tugas sebagai Pengawas Sekolah 60% 65% 70% 75% 80%
Penghantaran Rekod Merit Demerit 70% 70% 70% 75% 75%

482
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

6.0 PELUNJURAN (ETR )


ETR
Perkara 2017 2017 2018 2019 2020 Catatan
Pematuhan peraturan pakaian seragam sekolah 98.5% 99.0% 99.5% 99.8% 100%
Pematuhan peraturan PdP di dalam kelas 96% 97% 98% 99% 100%
Pematuhan peraturan disiplin di dalam sekolah 98.3% 98.6% 99.0% 99.3% 99.6%
Kehadiran ke sekolah 95% 96% 97% 98% 99%
Kehadiran lewat ke sekolah 18% 15% 10% 5% 1%
Kehadiran perhimpunan rasmi sekolah 99.3% 99.6% 99.8% 100% 100%
Kepimpinan Pengawas Sekolah 92% 94% 96% 98% 100%
Komitmen tugas sebagai Pengawas Sekolah 85% 90% 95% 98% 100%
Penghantaran Rekod Merit Demerit 80% 85% 90% 95% 100%

483
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020
7.0 ANALISIS SWOT
7.1 KEKUATAN [ S ]
7.1.1 Prestasi disiplin sekolah kini berada di tahap memuaskan.
7.1.2 Peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan sangat membantu memastikan setiap
salahlaku pelajar diambil tindakan sewajarnya.
7.1.3 Dalam tempoh tiga tahun yang mendatang, sekolah memiliki guru-guru disiplin yang
mantap dan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh didikasi dan berkesan.
7.1.4 Pengurusan kebajikan murid yang memuaskan.
7.1.5 Jalinan kerjasama PIBG yang sangat baik dalam melaksanakan aktiviti.
7.1.6 Persekitaran sekolah yang kondusif dapat menarik minat pelajar hadir ke sekolah.

7.2 KELEMAHAN [ W ]
7.2.1 Lebih kurang 2.5 peratus pelajar masih kurang kesedaran untuk hadir ke sekolah.
7.2.2 Salahlaku disiplin pelajar semasa PdP berada di tahap 10 peratus.
7.2.3 Kurang kerjasama ibubapa yang sering lewat menghantar anak ke sekolah.
7.2.4 Sebilangan kecil guru-guru yang dilantik sebagai ketua/penyelaras masih gagal
mengurus unit atau sub unit dengan berkesan.
7.2.5 Sebahagian besar pagar kawasan sekolah di tahap uzur. Hal ini menyukarkan dari
aspek keselamatan kawasan sekolah daripada gangguan binatang terbiar (anjing )
dan kegiatan ponteng kelas.
7.2.6 Kawasan sekolah yang berhampiran dengan pekan menyukarkan pihak sekolah
dalam menyelesaikan kes ponteng sekolah.Pelajar yang datang ke sekolah menaiki
pengangkutan biasa,sebilangannya tidak akan hadir ke sekolah.

7.3 PELUANG[ O ]
7.3.1 Pengurusan PIBG dan PIBK yang baik dapat membantu peningkatan disiplin dan
sahsiah pelajar.
7.3.2 Hubungan baik sekolah dengan agensi luar dan wakil rakyat tempatan sangat
membantu pihak sekolah menjayakan aktiviti yang dirancang.
7.3.3 Penempatan kelas kawalan iaitu Kelas Rancangan Khas ( KRK ) dan Kelas Aliran
Agama ( KAA ), dapat membantu meningkatkan kecemerlangan kualiti akademik
dan sahsiah pelajar.

484
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

7.4 CABARAN [ T ]
7.4.1 Pengaruh gejala sosial di persekitaran sekolah.
7.4.2 Wujud kafe siber (Cyber Cafe) sebagai sasaran pelajar untuk ponteng sekolah dan
lepak.
7.4.3 Segelintir ibubapa bergantung 100% kepada sekolah bagi memastikan kejayaan
akademik dan pembentukkan sahsiah anak atau pelajar.
7.4.4 Kebanyakan ibubapa tidak mementingkan prestasi akademik anak dan tidak
berusaha untuk membantu anak yang lemah akademik.
7.4.5 Ibubapa tidak peka dengan keperluan persekolahan anak. Gagal menyediakan
keperluan asas untuk anak sentiasa mematuhi peraturan sekolah.
7.4.6 Ibubapa kurang memberikan kerjasama kepada pihak sekolah. Kehadiran ibubapa
di dalam program-program yang dibuat oleh pihak sekolah , sering
mendukacitakan.Purata kehadiran 60% ke atas bagi setiap aktiviti yang
dilaksanakan adalah merupakan sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak KPM.

8.0 ISU-ISU

BIL ISU

ISU 1 Kehadiran lewat pelajar ke sekolah setiap hari persekolahan

ISU 2 Pematuhan pemakaian pakaian seragam sekolah

ISU 3 Pematuhan peraturan PdP di dalam kelas

ISU 4 Pematuhan peraturan disiplin di dalam sekolah

ISU 5 Kehadiran ke sekolah

ISU 6 Kepimpinan Pengawas Sekolah

ISU 7 Komitmen tugas sebagai pengawas sekolah

ISU 8 Penghantaran rekod merit demerit

485
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.0 PELAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN Model PDCA 2017 2020
9.1.1 PELAN STRATEGIK ISU 1
TOV SASARAN (ETR)
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI
(2015) 2017 2017 2018 2019 2020
ISU 1 S1 O1 Bilangan Dapat berkurang
Pelajar sering Pintu pagar di tutup Memberikan pelajar yang sebanyak 19.8% 15% 12% 8% 4% 0.2%
lewat datang ke setiap hari bermula kesedaran lewat datang ke daripada jumlah
sekolah jam 7.00 pagi tentang sekolah pelajar yang
hingga 7.15 pagi mematuhi masa berkurangan terlibat
datang ke sehingga
S2 sekolah. mencapai
Ibubapa wajib 99.8%
memberikan surat menjelang
tunjuk sebab tahun 2020.
kelewatan anak
datang sekolah.
1. Semua ibubapa akan dimaklumkan penguatkuasaan tentang masa dan tindakan pengurusan sekolah untuk
INTERVENSI menutup pintu pagar pada jam 7.00 pagi.
2. Perjumpaan pentadbir sekolah bersama ibubapa yang terlibat.

PPPM 1. Aspirasi murid : Etika dan kerohanian


2013 2025 2. Anjakan 9 : Bekerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

486
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.1.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2017 2020

ISU 1 Pelajar sering lewat datang ke sekolah

OBJEKTIF Memberikan kesedaran tentang mematuhi masa datang ke sekolah.


INTERVENSI 1 Semua ibubapa akan dimaklumkan penguatkuasaan tentang masa dan tindakan pengurusan sekolah untuk menutup
pintu pagar pada jam 7.00 pagi.
INTERVENSI 2
Perjumpaan pentadbir sekolah bersama ibubapa yang terlibat.
TEMPOH PEMANTAUAN DAN
PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN
TINDAKAN KOS & SUMBER LOKASI KPI
Do Check and Action
Plan

Ketua Unit Intervensi itu Intervensi 1 dan 2 Bilik Gerakan Ketua Unit Pengawas Bilangan pelajar yang
bersama dengan dilaksanakan dalam - Tiada kos membuat pemantauan lewat datangke
AJK membuat tempoh 2017 menggunakan buku log sekolah berkurangan
mesyuarat dan 2020 sebanyak 1 yang disediakan oleh Unit sehingga mencapai
menyediakan kali setahun Disiplin. Maklumat 99.8% menjelang
pelan Operasi dianalisis untuk melihat tahun 2020.
bagi pelaksanaan impak program.
program
Intervensi

487
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.2.1 PELAN STRATEGIK ISU 2


TOV SASARAN (ETR)
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI
(2015) 2017 2017 2018 2019 2020
ISU 2 S1 O1 Bilangan Sebanyak 98%
Murid-murid Penegasan dalam Memberikan pelajar yang pelajar mematuhi 98.5 99.0 99.5 99.8 100
tertentu sering pemberian demerit kesedaran untuk dikenalpasti pemakaian
melanggar dan tindakan sentiasa patuh dapat pakaian seragam
peraturan pakaian sewajarnya kepada peraturan memperbaiki sekolah dan
seragam sekolah sebagai pengajaran pakaian seragam kekemasan pendidikan
dan pakaian PJK. sekolah pakaian jasmani
S2 seragam
Spot check yang sekolah
lebih kerap bertambah
baik.

1. Pelajar-pelajar yang dikenalpasti ini dikehendaki melapor diri setiap hari dengan ketua guru disiplin dalam tempoh tiga
INTERVENSI bulan.
2. Ibubapa akan dihubungi jika masih berterusan melanggar peraturan pakaian seragam sekolah atau pakaian PJK

PPPM 1. Aspirasi murid : Etika dan kerohanian


2013 2025 2. Anjakan ke 3 : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.

488
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.2.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2017 2020

ISU 2 Murid-murid tertentu sering melanggar peraturan pakaian seragam sekolah dan Pendidikan Jasmani.

OBJEKTIF Memberikan kesedaran untuk sentiasa patuh kepada peraturan pakaian seragam sekolah
INTERVENSI 1 Pelajar-pelajar yang dikenalpasti ini dikehendaki melapor diri setiap hari dengan ketua guru disiplin dalam tempoh tiga
bulan
INTERVENSI 2
Ibubapa akan dihubungi jika masih berterusan melanggar peraturan pakaian seragam sekolah atau PJK.

PEMANTAUAN
TINDAKAN TEMPOH KOS & SUMBER LOKASI DAN KPI
Plan PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN
Do Check and Action
Ketua Unit Intervensi itu Intervensi 1 dan 2 Bilik HEM PK HEM dan Ketua Bilangan pelajar yang
bersama dengan dilaksanakan dalam - Tiada kos Guru Disiplin dikenalpasti dapat
AJK membuat tempoh 2017 membuat memperbaiki
mesyuarat dan 2020 sebanyak 2 pemantauan kekemasan pakaian
menyediakan kali setahun menggunakan seragam sekolah
pelan Operasi borang yang bertambah baik.
bagi pelaksanaan disediakan.
program Maklumat dianalisis
Intervensi untuk melihat impak
program.

489
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.3.1 PELAN STRATEGIK ISU 3


TOV SASARAN (ETR)
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI
(2015) 2017 2017 2018 2019 2020
ISU 3 S1 O1 Bilangan Dapat berkurang
Pematuhan Memberi merit Memberikan pelajar yang sebanyak 19.8% 5% 4% 3% 2% 1%
peraturan PdP di kepada pelajar kesedaran melanggar daripada jumlah
dalam kelas yang memberi tentang peraturan PdP pelajar yang
sumbangan dan mematuhi dalam kelas terlibat
demerit kepada peraturan dapat
pelajar yang semasa PdP dikurangkan
melakukan salah dilaksanakan.
laku
S2
Pelaporan yang
kemaskini dan
selaras dengan
tindakan
1. Mengeluarkan surat amaran kepada pelajar yang melakukan salah laku berdasarkan demerit
INTERVENSI 2. Permuafakatan dengan ibu bapa pelajar yang terlibat

PPPM 1. Aspirasi murid : Etika dan kerohanian


2013 2025 2. Anjakan 9 : Berkerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

490
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.3.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2017 2020


ISU 3 Pematuhan peraturan PdP di dalam kelas

OBJEKTIF Memberikan kesedaran tentang mematuhi peraturan semasa PdP dilaksanakan.


INTERVENSI 1 Mengeluarkan surat amaran kepada pelajar yang melakukan salah laku berdasarkan demerit
INTERVENSI 2
Permuafakatan dengan ibu bapa pelajar yang terlibat
PEMANTAUAN
TINDAKAN TEMPOH KOS & SUMBER LOKASI DAN KPI
Plan PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN
Do Check and Action
Ketua Unit Intervensi itu Intervensi 1 dan 2 Bilik Gerakan Guru kelas membuat Bilangan pelajar yang
bersama dengan dilaksanakan dalam - Tiada kos pemantauan melanggar peraturan
AJK membuat tempoh 2017 Kelas menggunakan PdP dalam kelas
mesyuarat dan 2020 sebanyak 2 borang yang dapat dikurangkan
menyediakan kali setahun disediakan.
pelan Operasi Maklumat dianalisis
bagi pelaksanaan untuk melihat impak
program program.
Intervensi

491
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.4.1 PELAN STRATEGIK ISU 4


TOV SASARAN (ETR)
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI
(2015) 2017 2017 2018 2019 2020
ISU 4 S1 O1 Peratus pelajar Menurun
Pematuhan Guru kelas perlu Memberikan yang mematuhi sebanyak
peraturan disiplin memastikan buku kesedaran peraturan 19.8% daripada
di dalam sekolah peraturan sekolah dan tentang disiplin dalam jumlah pelajar 98.3% 98.6% 99.0% 99.3% 99.6%
sistem merit demerit mematuhi sekolah dapat yang terlibat
dibaca dan peraturan disiplin ditingkatkan
ditandatangani sebagai di dalam sekolah
bukti pengesahan
pelajar telah membaca
buku tersebut.
S2
Pengeluaran surat
amaran untuk kes salah
laku mestilah
berdasarkan jumlah
demerit yang dikumpul
oleh setiap pelajar.
1. Minggu Disiplin.
INTERVENSI 2. Program Peningkatan Modal Insan

PPPM 1. Aspirasi murid : Etika dan kerohanian


2013 2025 2. Anjakan 9 : Berkerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

492
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.4.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2017 2020

ISU 4 Pematuhan peraturan disiplin di dalam sekolah

OBJEKTIF Memberikan kesedaran tentang mematuhi peraturan disiplin di dalam sekolah


INTERVENSI 1 Minggu Disiplin.
INTERVENSI 2
Program Peningkatan Modal Insan

PEMANTAUAN
TINDAKAN TEMPOH KOS & SUMBER LOKASI DAN KPI
Plan PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN
Do Check and Action
Ketua Unit Intervensi itu Intervensi 1 Dewan Jubli Perak Ketua Guru Disiplin Peratus pelajar yang
bersama dengan dilaksanakan dalam - RM175 x 1 = RM dan Penyelaras mematuhi peraturan
AJK membuat tempoh 2017 175 program membuat disiplin dalam
mesyuarat dan 2020 sebanyak 1 pemantauan sekolah dapat
menyediakan kali setahun Intervensi 2 menggunakan ditingkatkan
pelan Operasi - RM300 x 1 = RM borang yang
bagi pelaksanaan 300 disediakan.
program Maklumat dianalisis
Intervensi Sumber PCG untuk melihat impak
program.

493
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.5.1 PELAN STRATEGIK ISU 5


TOV SASARAN (ETR)
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI
(2015) 2017 2017 2018 2019 2020
ISU 5 S1 O1 Meningkatkan Terdapat
Kehadiran ke Mengadakan Membentuk peratus sebanyak94%
sekolah kerjasama dengan pelajar yang kehadiran ke kehadiran pelajar 95% 96% 97% 98% 99%
PIBG untuk sama- cemerlang dari sekolah ke sekolah
sama memainkan segi sahsiah, melebihi 95%
peranan khususnya akademik dan
dalam kalangan ibu kokurikulum
bapa atau penjaga

S2
Mewujudkan
suasana kondusif
dan keseronokan
belajar dalam
kalangan pelajar
1. Kempen Jom Ke Sekolah
INTERVENSI 2. Anugerah % Kehadiran Terbaik

PPPM 1. Aspirasi murid : Etika dan kerohanian


2013 2025 2. Anjakan 9 : Berkerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

494
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.5.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2017 2020


ISU 5 Kehadiran ke sekolah

OBJEKTIF Membentuk pelajar yang cemerlang dari segi sahsiah, akademik dan kokurikulum
INTERVENSI 1 Kempen Jom Ke Sekolah
INTERVENSI 2
Anugerah % Kehadiran Terbaik

PEMANTAUAN
TINDAKAN TEMPOH KOS & SUMBER LOKASI DAN KPI
Plan PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN
Do Check and Action
Ketua Unit Intervensi itu Intervensi 1 Dewan Jubli Perak Ketua Guru Disiplin Meningkatkan
bersama dengan dilaksanakan dalam - RM70 x 1 = RM70 dan Setiausah HEM peratus kehadiran ke
AJK membuat tempoh 2017 membuat sekolah melebihi
mesyuarat dan 2020 sebanyak 1 Intervensi 2 pemantauan 95%
menyediakan kali setahun - Tiada kos menggunakan
pelan Operasi borang yang
bagi pelaksanaan disediakan.
program Sumber PCG Maklumat dianalisis
Intervensi untuk melihat impak
program.

495
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.6.1 PELAN STRATEGIK ISU 6


TOV SASARAN (ETR)
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI
(2015) 2017 2017 2018 2019 2020
ISU 6 S1 O1 Meningkatkan Sebanyak 90%
Kepimpinan Semua pengawas Memantapkan ketrampilan pengawas 92% 94% 96% 98% 100%
Pengawas sekolah wajib kepimpinan dan sekolah
Sekolah mengikuti Kursus pengawas kewibawaan mempunyai ciri-
Kepimpinan sekolah pengawas ciri kepimpinan
Pengawas yang baik
S2
Pemilihan calon
pengawas dibuat
dengan lebih telus
1. Kem kepimpinan Pengawas
INTERVENSI 2. Kursus Pengucapan Awam

PPPM 1. Aspirasi murid : Etika dan kerohanian


2013 2025 2. Anjakan 9 : Berkerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

496
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.6.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2017 2020


ISU 6 Kepimpinan Pengawas Sekolah

OBJEKTIF Memantapkan kepimpinan pengawas sekolah

INTERVENSI 1 Kem kepimpinan Pengawas


INTERVENSI 2
Kursus Pengucapan Awam

PEMANTAUAN
TINDAKAN TEMPOH KOS & SUMBER LOKASI DAN KPI
Plan PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN
Do Check and Action
Ketua Unit Intervensi itu Intervensi 1 Pusat Ko-Kurikulum Ketua Unit Pengawas Meningkatkan
bersama dengan dilaksanakan dalam - RM3000 x 1 = Negeri membuat ketrampilan dan
AJK membuat tempoh 2017 RM3000 Dewan Jubli Perak pemantauan kewibawaan
mesyuarat dan 2020 sebanyak 1 menggunakan pengawas
menyediakan kali setahun Intervensi 2 borang yang
pelan Operasi - RM150 x 1 = disediakan.
bagi pelaksanaan RM150 Maklumat dianalisis
program untuk melihat impak
Intervensi Sumber PCG program.

497
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.7.1 PELAN STRATEGIK ISU 7


TOV SASARAN (ETR)
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI
(2015) 2017 2017 2018 2019 2020
ISU 7 S1 O1 Unit pengawas Sebanyak 20%
Komitmen tugas Mengadakan Meningkatkan jati dapat pengawas 85% 90% 95% 98% 100%
sebagai perjumpaan / diri dan menjalankan sekolah tidak
pengawas mesyuarat keyakinan tugas yang melaksanakan
sekolah sekurang- pengawas diamanahkan tugas yang
kurangnya sekali sekolah dengan efisien diamanahkan
seminggu
S2
Membina
hubungan baik
dalam kalangan
warga sekolah
INTERVENSI 1. Mesyuarat / Perjumpaaan / Dialog
2. Ceramah motivasi

PPPM 1. Aspirasi murid : Etika dan kerohanian


2013 2025 2. Anjakan 9 : Berkerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

498
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.7.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2017 2020


ISU 7 Komitmen tugas sebagai pengawas sekolah

OBJEKTIF Meningkatkan jati diri dan keyakinan pengawas sekolah

INTERVENSI 1 Mesyuarat / Perjumpaaan / Dialog


INTERVENSI 2
Ceramah motivasi

PEMANTAUAN
TINDAKAN TEMPOH KOS & SUMBER LOKASI DAN KPI
Plan PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN
Do Check and Action
Ketua Unit Intervensi itu Intervensi 1 Bilik Gerakan Ketua Unit Pengawas Unit pengawas dapat
bersama dengan dilaksanakan dalam - Tiada kos membuat menjalankantugas
AJK membuat tempoh 2017 pemantauan yangdiamanahkan
mesyuarat dan 2020 sebanyak 4 Intervensi 2 menggunakan dengan efisien
menyediakan kali setahun - RM150 x 1 = borang yang
pelan Operasi RM150 disediakan.
bagi pelaksanaan Maklumat dianalisis
program untuk melihat impak
Intervensi Sumber PCG program.

499
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.8.1 PELAN STRATEGIK ISU 8


TOV SASARAN (ETR)
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI
(2015) 2017 2017 2018 2019 2020
ISU 8 S1 O1 Semua guru Sebanyak 20%
Penghantaran Penetapan tarikh Mengenalpasti dapat guru tidak 80% 85% 90% 95% 100%
rekod Merit penghantaran pelajar yang menyediakan mengambil
demerit laporan merit sering melakukan laporan Merit tindakan kepada
demerit pada setiap salah laku disiplin demerit pelajar walaupun
hujung bulan. mengikut masa jumlah demerit
S2 yang yang dikumpul
Pengeluaran surat ditetapkan sepatutnya layak
amaran salah laku untuk mendapat
(demerit) perlu surat amaran
merujuk kepada
jumlah demerit
yang telah
dikumpul oleh
pelajar.
1. Peringatan Awal dan Jadual Penghantaran Laporan
INTERVENSI 2. Senarai semak

PPPM 1. Aspirasi murid : Etika dan kerohanian


2013 - 2025 2. Anjakan 9 : Berkerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

500
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020

9.8.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2017 2020


ISU 8 Penghantaran rekod merit demerit

OBJEKTIF Megenalpasti pelajar yang sering melakukan salah laku disiplin

INTERVENSI 1 Peringatan Awal dan Jadual Penghantaran Laporan


INTERVENSI 2
Senarai Semak

PEMANTAUAN
TINDAKAN TEMPOH KOS & SUMBER LOKASI DAN KPI
Plan PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN
Do Check and Action
Ketua Unit Intervensi itu Intervensi 1 Kelas Penyelaras Unit
bersama dengan dilaksanakan dalam - Tiada kos Merit Demerit Semua guru dapat
AJK membuat tempoh 2017 membuat menyediakan laporan
mesyuarat dan 2020 sebanyak 10 Intervensi 2 pemantauan Merit demerit
menyediakan kali setahun - Tiada kos menggunakan mengikut masa yang
pelan Operasi borang yang ditetapkan
bagi pelaksanaan disediakan.
program Maklumat dianalisis
Intervensi untuk melihat impak
program.

501
Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM 2017-2020
10.0 PENUTUP
Secara keseluruhannya, rekod disiplin pelajar walaupun tidak menggambarkan personaliti pelajar
tersebut secara total dan tepat . Rekod tersebut dapat digunakan pihak sekolah sekurang-
kurangnya sebagai asas untuk menentukan sama ada pelajar perlu diberi kaunseling, motivasi,
pengayaan dan sebagainya. Dapat digunakan sebagai rujukan apabila guru berhadapan dengan
ibu bapa atau penjaga. Apa yang berlaku, tarikh kejadian, tandatangan guru dan pelajar semuanya
tercatat di dalam borang tersebut. Pelajar lebih berdisiplin apabila menyedari tindakan yang
sewajarnya akan diambil ke atas mereka oleh pihak sekolah. Pelajar lebih bersemangat untuk
melakukan perkara-perkara yang positif kerana akan diberi ganjaran yang setimpal. Pelajar akan
lebih peka terhadap persekitarannya dan berusaha untuk mengadaptasikan diri secara positif sama
ada di dalam kelas ataupun di sekitar kawasan.

502