Anda di halaman 1dari 11

SULIT

SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS SIBU

JALAN BANDONG, 96000 SIBU, SARAWAK

UJIAN

PERTENGAHAN SEMESTER 2

2017

BAHASA ISYARAT DAN KOMUNIKASI

TAHUN 1

60 Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

Nama : ________________________________

Tarikh : ________________________________

Markah : ________________________________

1
A. Padankan huruf dengan bahasa isyarat yang betul. (10 markah)

1 a

2 g

3 z

4 d

5 m

2
B. Padankan nombor yang betul. (12 markah)

1
19

2 17

3
11

4 6

5 8

6 14

3
C. Warnakan jawapan yang tepat. (12 markah)

1 2

bila apa bila mana

3 4

siapa mengapa berapa mengapa

6
5

berapa bagaimana bila siapa

4
D. Tuliskan perkataan yang betul pada tempat kosong yang disediakan. (8
markah)

bapa abang nenek adik

5
E. Padankan. (8 markah)

1
sendiri

2
mereka

saya

awak

6
F. Padankan. (8 markah)

7
G. Isi tempat kosong. (10 markah)

askar guru doktor ahli bomba kerani

1) Bapa saya ____________________ .

2) Kakak saya _________________ .

3) Bapa saya _________________ .

4) Abang saya _______________________ .

5) Emak saya _________________

8
H. Isi tempat kosong. (12 markah)

i p
m a

b l s m h

k e e r s

9
I. Padankan gambar dengan isyarat yang betul. (10 markah)

10
J. Isi tempat kosong. (10 markah)

mi aiskrim teh nasi sirap

11