Anda di halaman 1dari 2

R akan anda telah terpilih sebagai tokoh murid cemerlang

sekolah. Anda telah berbual-bual dengan rakan anda tentang


rahsia kejayaannya.
Tulis perbualan anda itu selengkapnya.

_______________: Hai _______________ ! Tahniah! Saya gembira


dan bangga atas kejayaan kamu kerana terpilih
sebagai __________________
_________________________________________________________
.

_______________: _____________________________ ,
__________________ .

_______________: Boleh saya tahu, apakah


__________________________________?

_______________: Boleh, apa salahnya. Kejayaan ini adalah


hasil ____________
_________________________________________________
terhadap ______________________. Saya banyak
mengulang __________ _______________. Walaupun
pernah mengalami ______________, namun saya tidak
pernah _________________________________.

_______________: Kamu bukan sahaja pelajar yang pintar,


malahan ___________ bersukan. Bagaimanakah cara
kamu ________________________ masa antara
________________ dengan __________________ ?

_______________: Sebenarnya saya telah


___________________________________. Setiap pagi,
__________________________________. Pada waktu
petang,_____________________________dan sebelah malamnya
pula,
_________________________________________. Manakala
pada hujung minggu, saya akan menghabiskan masa dengan
_________________________________________________ .

_______________: Oh, begitu! Siapakah yang banyak memberikan


______________ _____________________ untuk
__________________ ?

_______________: ___________________________________
memberikan galakan kepada saya.

______________: Pada pendapat kamu, apakah kebaikan bijak


mengatur masa dengan baik?

______________: Bagi saya,bijak mengatur masa akan


menjadikan kita pelajar yang
______________________. Kita juga dapat memanfaatkan
__________ dengan baik.

_____________; Baiklah, _____________. Saya berasa semangat


untuk _________

dengan _______________________ selepas berbual


dengan

awak. Terima kasih, _________________.

_____________: _____________________,_______________. Jumpa


lagi.