Anda di halaman 1dari 8

SMK SULTAN ISMAIL, JOHOR BAHRU

KERTAS KERJA
PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK
2017
SPM & PT3
KERTAS KERJA

BENGKEL KECEMERLANGAN AKADEMIK 2017

PENGENALAN

Bengkel kecemerlangan akademik SPM dan PT3 adalah satu aktiviti tahunan yang dijalankan
oleh unit kurikulum SMK Sultan Ismail, Johor Bahru. Tidak seperti tahun-tahun lepas, pada
tahun 2017 cara perlaksanaan bengkel akan ditambahbaik sesuai dengan prestasi semasa
pelajar-pelajar SPM dan PT3 , 2017. Bengkel ini akan lebih berfokus kepada pelajar-pelajar
lemah dari beberapa buah kelas yang telah dikenalpasti untuk mata pelajaran kritikal iaitu :

A ) SPM Ting 4 & 5 : Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Matematik
Tambahan, Kimia, Fizik, Biologi, Prinsip Perakaunan, Sains Teras dan Ekonomi.

B) PT3 : Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains , Matematik , Kemahiran Hidup dan Bahasa
Arab

MATLAMAT

Melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang untuk mendapat keputusan A dalam SPM dan PT3
2017 agar dapat mencapai sasaran GPS dan meningkatkan peratus pelajar cemerlang dalam
peperiksaan tersebut.

OBJEKTIF

1. Menambah bilangan pelajar yang mendapat A dan A+ dalam SPM 2017.


2. Menambah bilangan pelajar yang mendapat A dalam PT3 2017
3. Mengurangkan jumlah pelajar yang mendapat gred B dan B+ dalam SPM .
4. Mengurangkan jumlah pelajar yang mendapat gred B dalam PT3.
5. Menghapuskan kewujudan gred C, D, E dan G dalam peperiksaan SPM dan PT3.

TARIKH

Setiap hari Ahad, Isnin , Selasa dan Khamis mulai 28 Februari sehingga Oktober 2017.

( Rujuk Lampiran 1)
SUMBER TENAGA

1. Semua guru mata pelajaran kritikal seperti tersenarai dalam Lampiran 2


2. Guru- guru dari sekolah luar yang dijemput untuk mengendalikan bengkel bagi mata
pelajaran Sains Teras SPM dan Ekonomi SPM

SUMBER KOS

Memohon peruntukan kewangan dari PIBG.

PERLAKSANAAN

1. Memilih pelajar yang menjadi fokus


2. Melaksanakan program mengikut jadual.
3. Membuat analisis kehadiran setiap minggu
4. Mengambil tindakan kepada pelajar yang tidak hadir tanpa kenyataan.
5. Membuat laporan keseluruhan.

PEMANTAUAN

1. Pengetua
2. PK Pentadbiran
3. PK Hal Ehwal Murid
4. GK Sains dan Matematik
5. Ketua-ketua Panitia
6. Kaunselor

PENILAIAN

1. Perlaksanaan aktiviti oleh golongan sasaran dan sumber tenaga.


2. Laporan oleh guru mata pelajaran.
3. Keputusan ujian dan peperiksaan dalaman .
PERANCANGAN AKTIVITI AKADEMIK SEPANJANG TAHUN 2017

Tarikh Sasaran Mata Pelajaran


Bil. Nama Program dilaksanakan Pelajar Terlibat
Pelajar-pelajar
1. Kelas Tambahan Titian Kasih Ting 5 yang Rujuk Jadual
(sedang berjalan) Feb- Okt 2017 masih lemah Waktu Titian
dalam m/p Kasih SPM
kritikal.

2. Pelajar-pelajar
Kelas Tambahan Titian Kasih Feb- Okt 2017 Ting 3 yang Rujuk Jadual
(sedang berjalan) masih lemah Waktu Titian
dalam m/p Kasih PT3
kritikal.

3. Program Penetapan ETR SPM 9 April 2017 Semua pelajar


(telah dilaksanakan) Ting 5 dan 6 Tiada
Atas
Semua pelajar
4. Kelas Tambahan Titian Kasih 2 Julai Okt Ting 1 & 2 yang
Ting 1 dan 2 2017 mencapai gred Rujuk Jadual
D, E dan G m/p Waktu Titian
kritikal . Kasih Ting 1 &
(berdasarkan 2
Pep Ptgh Thn)

5. Kelas Tambahan Titian Kasih Semua pelajar


Ting 4 2 Julai Okt Ting 4 yang Rujuk Jadual
2017 mencapai gred Waktu Titian
D, E dan G m/p Kasih Ting 4
kritikal .
(berdasarkan
Pep Ptgh Thn)

Pelajar-pelajar
6. Kelas pengkayaan 9 Julai Okt calon SPM yang Rujuk Jadual
Mengapai A+ 2017 telah Kelas Tambahan
dikenalpasti Mengapai A+
berpotensi
mendapat
`Straight A

7. Bengkel Pemantapan KBAT 18 20 Julai Semua calon Rujuk Jadual


untuk calon SPM 2017 SPM program
8. Bengkel Pemantapan KBAT 25 27 Julai Semua calon Rujuk Jadual
untuk calon PT3 2017 PT3 program

9. Bengkel Pemantapan Sains 26 Julai 2017 Semua pelajar 5 Sains Teras


Teras SPM Gemilang

10. Program Persediaan SPM 13 Nov- 24 Nov Semua pelajar Semua mata
2017 Ting 4 , 2017 pelajaran teras
dan elektif.

Senarai Guru-Guru Terlibat dalam Program Kecemerlangan SPM & PT3 2017

Bil Program Guru-guru Terlibat


1. Pn Zaleha Masiman (BM)
2. Pn Azlena Hadan (BM)
1. 3. Cik Faiza Rahila Ismail
4. Pn Fatin Haya Ismail (BI)
5. Pn Azian Abd Hadi ( BI)
6. Cik Juraiah Johari (Sej)
7. Pn Sharwati Abedat (Sej)
Program Akademik Ting 4 dan 5 8. Pn Nur Nizamiah (Mate)
- Titian Kasih Ting 4 & 5 9. Pn Juhaida Mispan (Mate)
- Bengkel Pemantapan KBAT 10. En Adnan bin Shamsuddin (Fzk)
- Mengapai A+ 11. En Fakhrur Razi Ahmad (Fzk)
- Bengkel Pemantapan Sains Teras 12. Pn Ermazaini Fara ( Bio)
- Persediaan SPM 13. En Shairull bin Ithnin (Bio)
14. Pn Faridah A Kadir (Kimia)
15. Pn Noreha Ismail ( Kimia)
16. Pn Farahlia ( Sains Teras)
17. Pn Fatimah ( Sains Teras)
18. En Saifuddin Husin (P. Akaun)
19. Pn Teh Mei Ling ( Ekonomi)
20. En Zamri Nasiri ( Mate Tamb)
21. Pn Zulaiha Azihar (Mate Tam)

2. Bengkel Pemantapan Sains Teras SPM 22. En Suresh a/l Ramasamy


(GC Sains Teras- SMK Tmn Uni 2)

3. Program Akademik PT3 1. Pn Zanariah Karsan (BM)


- Kelas Tambahan Titian Kasih 2. Pn Saheedawati (BM)
Ting 1, 2 dan 3 3. Pn Nor Azizah Bachok (BI)
4. Pn Radin Halima ( Sains Teras)
5. Pn Lee Siok Khim ( Sains Teras)
6. Cik Sharizan Serman( Sains Teras)
7. Datin Zawiyah A Bakar (Mate)
8. Cik Hafiza Akmal ( Mate )
9. Pn Sarimah Jawahir (KH)
10. Pn Wan Nurazila (KH)
11. Cik Nur Azizah ( B. Arab)

Disediakan oleh; Disahkan oleh;

.
(NOREHA BINTI ISMAIL) ( TN HJ MD RIDZUAN BIN MD NASIR)
Penyelaras Program Kecemerlangan Penolong Kanan Pentadbiran,
Akademik SMK Sultan Ismail, Johor Bahru
SMK Sultan Ismail, Johor Bahru
SMK SULTAN ISMAIL, JOHOR BAHRU
JADUAL PROGRAM TITIAN KASIH 2017
Tingkatan 4
( Julai Oktober)
Masa : 2.30 4.00 petang

Hari Mata Pelajaran Guru Pembimbing Tempat

Ahad Fizik En Fakhrur Razi bin Ahmad Bilik APD

Ahad Bahasa Cik Faiza Rahila binti Ismail Makmal Bahasa


Melayu

Isnin Biologi Pn Ermazaini Fara Abd Malek Bilik APD

Isnin Bahasa Pn Azian Abd Hadi Bilik Inovasi


Inggeris

Selasa Matematik Pn Zulaiha Azihar Bilik APD


Tambahan

Selasa Sejarah Pn Sharwati Abedat Bilik Inovasi

Khamis Kimia Pn Faridah Abd Kadir Bilik Inovasi

Khamis Matematik Pn Nur Farahlia Badron Bilik Inovasi