Anda di halaman 1dari 8

Manual Pengguna PLBS

A. Pemasangan Aplikasi

Setup program dbPLBS


1. Klik 2x di Ikon dbPLBS seperti di atas.
Tekan TERUS untuk seterusnya dan akhir sekali tekan TAMAT.
Sistem analisis akan di pasang di direktori c:\ dbPLBS dan ikon
bagi aplikasi akan diletakkan di DESKTOP. Ikon ini seperti di
bawah.

Dbplbs.lnk
dbPLBS

B. Memulakan Aplikasi
Klik 2x pada ikon dbPLBS di DESKTOP untuk mendapatkan
paparan berikut:

MENU UTAMA terletak di menu bar seperti berikut:

1
Manual Pengguna PLBS

1
1. Menu
1.1. Tamat - Keluar dari Applikasi
1.2 Perihal - Menerangkan perihal
pembangun

applikasi PLBS.

2 2. Daftar
2.1. Sekolah Sila Daftar Sekolah anda
selepas proses instalasi Program PLBS.
2.2. Pentaksir Isikan nama Pentaksir(Guru)
yang akan membuat taksiran pada kelas yang
di ajar.
2.3. Kelas & Pentaksir Sila daftar Nama
Kelas dan Pentaksir-pentaksir bagi kelas yang
didaftarkan.
2.4. Murid Isikan nama murid dan
daftarkan kelas murid berkenaan.
2.5. Ulasan Individu Contoh ulasan bagi
pencapaian individu telah disediakan. Sekolah
boleh mengubah ulasan mengikut ketetapan
sekolah sendiri.
2.6. Ulasan Kelas Contoh ulasan bagi
pencapaian kelas telah disediakan. Sekolah
boleh mengubah ulasan mengikut ketetapan
sekolah sendiri.

2
Manual Pengguna PLBS

3 3. Sedia Senarai Markah


(Bagi menyediakan Senarai Markah Pelajar yang
telah berdaftar mengikut Kelas dan - setiap Cerapan
bagi Penggal 1 dan Penggal 2)
3.1. Cerap 1 Penggal 1 Pilih kelas, senarai nama
akan dipaparkan mengikut kelas yang dipilih. Cetak
senarai untuk menjalankan Ujian kepada murid.

Cerap 1 Penggal 1 hingga Cerap 5 Penggal 2 adalah


serupa yaitu bagi tujuan menyediakan Senarai
Markah bagi menjalankan setiap ujian.

4. Masuk Markah Kelas


4
(Bagi memasukkan markah dari Senarai Markah
mengikut Kelas dan Pelajar yang telah berdaftar -
setiap Cerapan bagi Penggal 1 dan Penggal 2)
4.1. Cerap 1 Penggal 1 Pilih kelas, senarai
nama akan dipaparkan mengikut kelas yang
dipilih. Masukkan markah dari Senarai Markah
yang telah dijalankan Ujian.

Cerap 1 Penggal 1 hingga Cerap 5 Penggal 2


adalah serupa yaitu bagi tujuan memasukan
markah dari Senarai Markah yang telah
dijalankan ujian.

3
Manual Pengguna PLBS

5 5. Sedia Ulasan Cerapan


(Ulasan terbahagi kepada 2 penggal Setiap
penggal ada 5 cerapan)
5.1. Ulas Cerapan Kelas Penggal 1 Pilih
Kelas, Pilih Komen dan Taipkan Cadangan
mengikut setiap Cerapan. Tekan Butang Lapor
Cerap 1 Penggal 1 bagi mencetak cerapan
tersebut.

(Proses Cerapan lain yaitu 2 hingga 5 adalah


sama seperti Cerapan 1. Proses Ulasan
Cerapan Penggal 2 sama seperti Penggal 1)

6. Cetak Markah
6 ( Individu Terbahagi kepada Penggal 1 , Penggal 2
dan Keseluruhan Tahunan)
6.1. Lapor Individu Penggal 1 Sila Pilih Kelas dan
Nama Murid kemudian Pilih Lapor Individu Penggal
1. Laporan murid yang di pilih akan dipaparkan. Sila
cetak Rekod Individu. Keluar dari Laporan dan pilih
murid seterusnya.
(Proses Lapor Individu Penggal 2 sama dengan
Lapor Inividu Penggal 1)
(Proses Lapor Individu Tahunan) juga sama
dengan Lapor Individu Penggal 1 & 2) Ia
memaparkan Laporan Keselurahan Cerapan Individu
bagi satu tahun.
6.2. Lapor Kelas Penggal 1 Sila Pilih Kelas Klik
Lapor Kelas Penggal 1 untuk pilih laporan.
(Lapor Kelas Penggal 2 adalah sama seperti di atas)

4
Manual Pengguna PLBS

7 7. Utiliti
7.1. Import & Export Form Utiliti Import &
Export akan dipaparkan seperti di bawah.

Impot dan perlu


Untuk gabung
mengecilkan
saiz program Mengekspot data
Padam data ke Aplikasi yang
mengikut sama
Mengekspot data
ke Apliksai PPD

Paparan Menu Utama Ulasan mengikut penggal

5
Manual Pengguna PLBS

Paparan masuk markah individu Laporan Individu ikut cerapan


Ikut cerapan (manual)

6
Manual Pengguna PLBS

Borang Laporan kelas setiap cerapan

Borang laporan Individu tahunan

7
Manual Pengguna PLBS

Borang laporan individu mengikut setiap penggal

Borang masuk markah berkelompok mengikut cerapan