Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK KELAS 5 CEMERLANG

TARIKH/ HARI 03/01/2017 Selasa MASA 1020 - 1120

BIDANG Nombor dan Operasi TOPIK Nombor Bulat Hingga 1 000 000

STANDARD
1.1 Nilai nombor
KANDUNGAN
STANDARD (i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 1 000 000 yang diberi dalam
PEMBELAJARAN perkataan dan angka.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Membaca, menyebut dan menulis nombor hingga 1 000 000 dalam perkataan dan angka dengan
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN baik.

1. Membaca dan menyebut nombor dalam perkataan dan angka


AKTIVITI
2. Menulis nombor dalam angka dan perkataan
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN 3. Menjawab contoh soalan yang diberi
(PdP)
4. Menjawab lembaran kerja

Buku teks Internet Radio / TV Spesimen


BAHAN BANTU
Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain : ______________________

Interpersonal Muzikal Kinestatik Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
Intrapersonal Verbal Linguistik Logik Matematik Visual Ruang

Kreativiti & Inovasi Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI Bahasa Sains & Teknologi
Pendidikan Alam Sekit Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Patriotisme TMK

Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai

PENILAIAN Pemerhatian Lisan Tugasan


Lembaran Kerja
PENGAJARAN & Projek
Hasil Kerja Kuiz Drama
PEMBELAJARAN

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

Mesyuarat / Kursus
Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI Program Sekolah
Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana . Cuti Peristiwa / Cuti
Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai