Anda di halaman 1dari 3

Apa itu kata nama?

Definisi:
Kata nama terbahagi kepada Kata Nama Am dan Kata Nama Khas.
Sekarang, mari kita bersama-sama memahami dengan lebih terperinci mengenai Kata Nama Am.

1.Kata Nama Am:


Kata Nama Am ialah kata yang merujuk kepada nama manusia, binatang, benda, tempat, tumbuh-
tumbuhan dan sebagainya secara umum.

Jadual di bawah menjelaskan lagi mengenai penggunaan Kata Nama Am ini.

manusia , orang ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dll

binatang ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll

buah-buahahan pokok, betik, rumput, lalang dll

benda pasir, kayak, radio, rumah. motorkar, pen, buku, dll

tempat pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll

Berikut adalah contoh penggunaan Kata Nama Am pada akhir dan awal ayat:

Kata Nama Am digunakan pada :

Akhir ayat Awal ayat

Nenek mencari kucingnya yang hilang. Kucing itu berlari melintasi jalan raya.
2. Kata Nama Khas

Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu yang
bernyawa dan yang tidak bernyawa.

Kata nama khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. Huruf pertama
perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.

manusia Zaidi, Mei Fong, Subramaniam

binatang Tompok (kucing), Jalak (ayam)

tempat Muar (daerah), Seremban (bandar), Jepun (negara)

Pudu Raya (perhentian bas


bangunan
dan teksi), Menara Tun Razak (pejabat)

Keluarga (majalah), Rentong (novel),


judul buku
Kamus Dewan ( buku)

benda Proton Perdana (kereta), Pilot (pen), Seiko (jam)