Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

HARIAN

Mata Pelajaran: Pilih Tema: Pilih Tema. Kelas: Pilih Kelas Tarikh: 18 July 2017
Mata Pelajaran
Topik: Topik PdPc Masa: Masa Mula ~ Hari: Pilih Hari
Masa Tamat.

Tempoh
Kod Standard S.P. Kod Standard S.K Nilai Murni: Pilih Nilai EMK : Pilih EMK
Kandungan: Pembelajaran:

Aspirasi Murid:
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Pada akhir pelajaran, murid Kriteria Kejayaan: Murid dapat melakukan / menunjukkan:
dapat: K.K.
O.P

Konsep / Perbendaharaan Kata Konsep Bahan Bantu Belajar / Sumber: Pilih BBM
Utama:

RANGKA PENGAJARAN IMPAK / REFLEKSI


Pemula (Starter): ___ / ___ dapat mencapai objektif
Pilih pemula. pembelajaran dengan baik

___ / ___ dapat mencapai objektif


Aktiviti Utama (Main Activities): pembelajaran dengan bimbingan
Teks
___ / ___ tidak dapat mencapai
objektif pembelajaran

_____________________

Penutup (Plenary):
Pilih penutup.

Tindakan Susulan Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:


Untuk Murid

Refleksi (PdPc akan Refleksi akan datang


datang)

SK SENTUL UTAMA