Anda di halaman 1dari 3

KPD 3016

PENGAJARAN, TEKNOLOGI, DAN


PENAKSIRAN 2

TUGASAN:
PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN

NAMA : MUHAMMAD IZZAT AIMAN BIN IZHAR

NO.MATRIK : D20141067047

TARIKH SERAH : 18 APRIL 2017

PENYARAH : PROF DR. MARZITA BINTI PUTEH


BAHAGIAN PROSES/PENERANGAN
1- Refleksi pengajaran dan Pengurusan guru tentang pembentangan
pembelajaran lalu para pelajar tidak teratur dan tulisan guru
kurang memuaskan.

2- Fokus kajian Pengurusan guru terhadap pembentangan


para pelajar dan juga penulisan guru

3- Objektif kajian

a) Objektif am Pengurusan guru terhadap pembentangan


para pelajar dan juga penulisan guru semasa
pdp
b) Objektif khusus
Pengurusan guru terhadap pembentangan
para pelajar semasa pembentangan
dijalankan serta penulisan guru sewaktu pdp

4- Soalan kajian

a) Soalan kajian am Adakah pengurusan guru terhadap


pembentangan para pelajar serta penulisan
guru mempengaruhi objektif pembelajaran?

b) Soalan kajian khusus Adakah pembentangan para pelajar secara


tidak teratur serta penulisan yang kurang
kemas mempengaruhi pencapaian objektif
pembelajaran?

5- Kumpulan sasaran Pelajar-pelajar KPD 3026 kumpulan AT14

6- Perlaksanaan kajian Guru akan memanggil secara rawak


kumpulan pelajar yang akan membentang
serta guru akan menggunakan kertas yang
telah di cetak bagi mengatasi masalah
penulisan guru sepanjang proses
pembelajaran dan pengajaran berlangsung.