Anda di halaman 1dari 2

Rekabentuk & Teknologi Kelas Masa : 2.20-2.

55 pm Tarikh
1 Arif & Bijak petang ( 1 waktu) 11 Ogos 2017(Jumaat)

Standard Kandungan Projek Brief

Sub Standard Kandungan Amali Penyediaan satu Mock up rak Sistem Fertigasi

Murid boleh :
Standard Pembelajaran
1. Berkerja secara berkumpulan

2. Mengukur, menanda dan memotong serta mencantum rak serbaguna


dari kertas kotak

3. Membuat kemasan pada Mock up rak serbaguna

Aktiviti Membina rak serbaguna

Standard Prestasi Tiada

I -think, ABM / BBM Kertas kotak, gunting, pisau, dan gam panas (Hot glu gun)

Elemen Merentas Keusahawanan : Komunikasi


Kurikulum(EMK)
Nilai : Berhati-hati, kemas, teliti, berdikari,

Kelestarian Alam sekitar : Pengunaan bahan kitar semula

Refleksi