Anda di halaman 1dari 2

IBU

dening Yossanti

Tresna asih ibu


Ora ana kang bisa ngganteke
Kesabaran ibu kang kebak wutuh
Ora bisa daklaleke

Doa ibu kang tulus


tansah ngiringi awakku
pengorbanane kang tanpa wates
ora bisa winales

Ibu . . .
pituturmu bakal dakrungu
tresna asihmu marang aku
ora bakal puput
Pandongaku ibu
Muga Gusti tansah nyembadani
SEKOLAH

Mangkat esuk esuk mruput


Sarapan teh sak sruput
Sangu kacang godhog sak jumput
Minyak wangi sak semprotan ora luput

Sekolah diterke bapak utawa ibu


Lingguh ning mburi karo sedeku
Arep ketemu konco koncoku
Sing selak kangen karo aku

Tekan kelas lingguh anteng ngedhep buku


Sauntara wektu, aku krungu bel mlebu
Bu guru rawuh siap nyampekne ilmu
Kanggo para murid sing kerep ora nggugu
Wis telung taun aku golek ilmu
Ning sekolah sing saben dina dadi tujuanku
Tinggal pirang sasi aku nglakoni ujianku
Sing bakal nemtokake gegayuhanku

Tinggal sedelo aku ketemu para kancaku


Sing saben dina ngguya ngguyu
Tinggal sedelo aku ketemu para guruku
Sing menehi nasehat kanggo aku